Afshin Ellian Afshin Ellian

Asscher en Van der Steur blijven blind voor salafistisch onheil

Door Afshin Ellian - 29 februari 2016

Salafisme is bij uitstek de kweekvijver voor islamitisch terrorisme. Kennelijk accepteren de ministers Asscher en Van der Steur dat salafisten, zodra ze met genoeg zijn, andersdenkenden Allahs ijzeren wil zullen opleggen.

Belgische liefhebbers van het jihadisme werden op bijzondere wijze op de proef gesteld. Ze werden getest om vast te stellen of ze gewelddadig genoeg zijn voor de jihad.

De jonge baardmannen moesten homo’s overvallen, om daarna eventueel goed bevonden te worden voor een enkeltje kalifaat. Sommigen willen tot het uiterste gaan voor een ticket naar de heilstaat.

Voor de rechtbank in Brussel verklaarden de verdachten dat ze reeds waren geronseld voor het kalifaat. Ze werden volgens Belgische media naar homobars gestuurd om potentiële slachtoffers in de val te lokken.

Middeleeuwen

De aspirant-jihadisten waren succesvol, in totaal voerden ze zes opdrachten uit. We hebben het niet over de Middeleeuwen, maar over het Europa van nu. Niettemin heerst bij het Nederlandse kabinet geen gevoel van urgentie om het salafisme te bestrijden.

De ministers Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) en Ard van der Steur (VVD, Veiligheid en Justitie) informeerden de Kamer over hun standpunten inzake het bestrijden van het salafisme. Kort en krachtig: ze doen niets. En intussen worden burgemeesters en gemeenteraden wanhopig omdat ze niet meer weten hoe ze de salafistische haatpredikers uit hun gemeentes moeten weren.

Consequenties

De ministers zijn van mening dat gedachten op grond van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, vrij zijn. Dat is een terecht uitgangspunt. Maar de vraag is of ondanks dit uitgangspunt, het salafisme als staatsgevaarlijke activiteit kan worden bestreden.

Aan dit beginsel ligt een belangrijke voorwaarde ten grondslag: het beginsel van geweldloosheid. Asscher had zich moeten afvragen wat de consequenties zouden zijn wanneer een grote groep mensen gaat geloven in de zuivere islam. Die zuivere islam, zoals bepleit door salafisten en hun sjiitische tegenhangers, is de innerlijke en uiterlijke terugkeer naar de bronnen van de islam, de Koran en de verhalen rond de profeet Mohammed.

Zieltjes winnen

Homo’s, joden, afvalligen, andersgelovigen en andersdenkenden zijn in de wereld van de zuivere islam voorbeelden van ongelovigen, en uiteindelijk de vijanden van Allah. Er moet geen plaats meer zijn voor ongeloof, aldus de zuivere islam.

Natuurlijk zullen salafisten, zolang ze geen grote groep vormen, slechts via dawa (in dit geval de uitnodiging tot de salafistische islam) proberen zieltjes te winnen. Zodra ze de groep groot genoeg is, zal ze waar mogelijk anderen haar ijzeren wil opleggen, als de wil van Allah.

Strafbare feiten

Daarnaast vormt het salafisme een kweekvijver voor islamitisch terrorisme. De ministers aanvaarden kennelijk al deze consequenties. Dat deden hun voorgangers ook, met alle gevolgen van dien: van enkele honderden in 2002 is de groep salafisten in omvang gegroeid tot tienduizenden. Het aantal jihadisten steeg van tientallen naar honderden.

De ministers zeggen nu: we zullen optreden waar strafbare feiten worden gepleegd. Maar heren, ze gaan geen strafbare feiten plegen. Ze gaan niet zeggen: dood alle joden. Ze zullen slechts citeren uit een gezegde van Mohammed, waarin de profeet zei over het einde der tijden: ‘Jullie zullen tegen de joden vechten tot een van hen zich achter een steen verstopt en de steen roept; “Hierheen, knecht van Allah! Achter mij zit een jood; dood hem.”‘

Geen dode letter

Dat is volgens de ministers geen strafbaar feit, maar godsdienstvrijheid. Mohammeds verhaal is geen dode letter – zie het islamitische terrorisme en het verlangen naar de sharia, van Noord-Afrika tot Parijs. Het gezegde gold de joden, maar een vergelijkbaar lot treft homo’s, afvalligen en andere kwetsbare groepen.

De ministers leggen de nadruk op strafbare feiten. Maar voor het verbieden van verenigingen is het begaan van strafbare feiten geen voorwaarde. Vreemd, Asscher en Van der Steur zijn juristen.

Martijn

De vereniging Martijn werd niet verboden omdat er strafbare feiten waren gepleegd. Door het propageren en promoten van begrip voor seksuele contacten tussen volwassenen en minderjarigen zouden anderen in de toekomst strafbare feiten kunnen gaan plegen. Meneer Asscher, wat gebeurt er met joden als salafisten systematisch het zojuist geciteerde gezegde van de profeet Mohammed propageren?

Met uw permissie vertel ik de salafisten wat hun te wachten staat. Salafisten, ga vooral door met de reïslamisering van moslims. De zuivere islam in alle vormen, dus ook het salafisme, zal op grond van godsdienstvrijheid ongestoord verspreid kunnen en mogen worden. In het ergste geval zal een bezorgde burgemeester een confronterend gesprek met u voeren. Ook dit is een belangrijk instrument.

Dit geheel dreigt op een natuurlijk proces te gaan lijken, op een natura naturans – een scheppende natuur.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.