Afshin Ellian Afshin Ellian

Wegkijkers bij migratiecrisis lopen vast in hun eigen hypocrisie

Door Afshin Ellian - 02 maart 2016

D66 wil aparte azc’s voor bedreigde homoseksuele asielzoekers. Wat is de volgende stap? Speciale wijken voor homo’s en afvallige moslims?

Homoseksuele en christelijke asielzoekers in azc’s worden geregeld bedreigd, vernederd en gepest. Dat is niets nieuws. In naam van de humaniteit was er kennelijk geen behoefte om daar aandacht aan te besteden.

Het aantal migranten dat zich aanmeldt als asielzoeker, is gigantisch toegenomen, en daarmee ook het geweld en de pesterijen tegen homoseksuele en christelijke asielzoekers. Niemand kan nog om deze feiten heen. We kunnen afvalligen en ex-moslims gerust toevoegen aan deze lijst, al willen deze groepen zich niet bekendmaken. Voor hen is de dreiging existentieel.

Kwetsbaar

D66 diende een motie in om homoseksuele asielzoekers die op hun eigen opvanglocatie worden bedreigd door andere aanwezige migranten, apart op te vangen. Voor D66’ers tellen andere categorieën, zoals christenen of afvalligen, natuurlijk niet mee.

D66 wil ons doen geloven dat de partij veel van homo’s houdt. Onder druk van de ChristenUnie worden in de motie ook christenen en andere kwetsbare groepen asielzoekers genoemd die aanspraak maken op de speciale regeling.

Aparte opvang

Wat een toestand: dezelfde politici die Syrische ontheemden willen opvangen, moeten hun slachtoffers nu al gaan beschermen.

De coalitiegenoten staan lijnrecht tegenover elkaar. De VVD vindt dat alle migranten, dus ook de rechtzoekenden, zich moeten houden aan de basiswaarden van de Nederlandse rechtsorde. Daarom zijn de liberalen tegen de aparte opvang voor homoseksuelen, christenen en andere kwetsbare groepen.

Kreet

De PvdA denkt eveneens dat migranten zich moeten houden aan de Nederlandse waarden, maar ook dat de aparte opvang wel een oplossing biedt voor de problemen. En dat probleem laat zich samenvatten in de kreet‘Kill you gay!’

Moorden, sommige migranten houden ervan. Maar waarom zijn ze dan gevlucht? Wie immers geweld wil gebruiken, moet in Syrië en Irak zijn.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was na de stemming in de Tweede Kamer buitengewoon verontwaardigd: ‘Uiterst onverstandig. Dit is een totaal verkeerd signaal, echt een belachelijke motie. We moeten de daders aanpakken, niet de slachtoffers apart zetten. Door dit te faciliteren leveren we een stukje Nederland in.’

Daders

Zijlstra vindt de oprichting van de ‘roze azc’s’ onverstandig. De bedreigers en de geweldenaars worden ermee beloond. PvdA-leider Diederik Samsom vindt ook dat de focus moet liggen op het pakken van de daders: ‘Maar ik ga niet uit principe het leven van een homoseksuele asielzoeker vernietigen.’

Natuurlijk heeft Samsom gelijk dat deze specifieke groep, die in nood verkeert, onmiddellijk moet worden gescheiden van de rest. Deze feiten onthullen echter het probleem waarover de meeste politici niet willen praten.

Vurige pleidooien

D66 erkent dus wel de feiten, namelijk de islamitische aanvallen op homoseksuelen, christenen en andersdenkenden. Voor de gemiddelde burger rijst hier de vraag waarom D66 vurige pleidooien voert voor toelating van groepen waarbinnen dergelijke figuren rondlopen.

Het is algemeen bekend dat waar de islamitische cultuur de overheersende cultuur wordt, de vrijheid en tolerantie wegebben. Het is D66 zelf dat Nederland onveilig maakt voor homoseksuelen, christenen en andersdenkenden, door ruimte te scheppen voor de groei van de islamitische cultuur in Nederland. Het apart zetten van slachtoffers van de islamitische intolerantie lost dit probleem niet op.

Waarborgen

Straks verdwijnt de homofobe groep uit de islamitische cultuur in de dorpen en steden van Nederland. Gaan we dan roze wijken oprichten, met politieagenten eromheen? Richt Den Haag straks ook christelijke wijken op, of alleenstaande-vrouwenwijken, wijken voor de beledigers van Mohammed, sjiitische wijken, alevitische wijken, joodse wijken, et cetera?

Dit probleem interesseert D66 niet. Als we hier de vrijheid en veiligheid willen waarborgen, moeten we de bedreigers en geweldenaars niet toelaten. Het deel van de Nederlandse bevolking dat zich verzette tegen de massale komst van de islamitische ontheemden naar Nederland, was niet zozeer bezorgd om aantallen, maar wel om de cultuur die deze migranten met zich meebrengen.

Rancune

Dat een meerderheid in de Tweede Kamer beslist dat de kwetsbare groepen apart moeten worden opgevangen, bevestigt de juistheid van de stelling van de bezorgde burgers. Ook zij (PvdA en D66) zijn van mening dat met de migratiecrisis ook gewelddadige en achterlijke elementen naar Nederland worden geïmporteerd.

Dit is de pijnlijke waarheid. Dit, en niet de rancune, is de oorzaak van het onbehagen bij een deel van de Nederlandse bevolking. En wanneer onbehagen en rancune worden gecombineerd, ontstaat een ernstig maatschappelijk conflict.

Het land van entertainers en wegkijkers loopt langzamerhand vast in de eigen hypocrisie.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.