Afshin Ellian Afshin Ellian

Waarom trekt de PvdA steeds weer pleitbezorgers van islamisering aan?

19 augustus 2016

Met een boerkiniverbod probeert de burgemeester van Cannes de gelijkheid in Frankrijk te beschermen. Verbazingwekkend dat een PvdA’er in Amsterdam op de bres springt voor de islamisering en de re-islamisering van Europa.

De stranden van Frankrijk zijn verworden tot een strijdtoneel. De islam was in het begin alleen in de grote steden van Europa aanwezig en zichtbaar, maar is nu overal. Je kunt er niet aan ontkomen. In alle eerlijkheid had ik nooit gedacht dat bepaalde groepen van fundamentalistische moslims ook op de stranden van Europa willen intimideren.

De nieuwe casus belli heeft zich al aangediend: de burgemeester van de Franse stad Cannes wil boerkini’s op zijn stranden verbieden. Omdat de boerkini volgens de burgemeester op het uniform van de extremistische islam lijkt. Wie desalniettemin een boerkini draagt, krijgt 38 euro boete – omdat de kledij in strijd zou zijn met de waarden van de republiek.

Frankrijk beschermt vrijheid met weghalen religieuze symbolen op scholen

Frankrijk was het eerste land in Europa dat het dragen van opzichtige religieuze symbolen op openbare scholen heeft verboden. In 2003 kwam de staatscommissie Stasi, na een uitvoerig onderzoek naar openbare scholen (maar ook ziekenhuizen en wijken), met het advies om het dragen van deze symbolen in scholen te verbieden. In de commissie zaten bekende Franse moslimgeleerden, Joden, katholieken en atheïsten. Wat ze in verschillende steden hadden aangetroffen, legde het fundament voor dat advies: ze zagen hoe de leraren tijdens de biologieles of maatschappijleer door moslims in moeilijkheden kwamen. In ziekenhuizen, zwembaden en scholen werden ook geëmancipeerde moslimmeisjes uitgemaakt voor hoer door andere moslims.

Toen, en ook nu, werden de verwesterde moslims bedreigd en geïntimideerd door fundamentalistische of jihadistische moslims. Dat bracht de commissie Stasi tot een eensgezind advies aan de Franse staat: pacificeer de scholen en verbied alle opzichtige religieuze symbolen.

Gelijkheid en veiligheid kwam in het beding

Welke waarde van de republiek zou daarmee worden beschermd? Gelijkheid. Het gelijkheidsbeginsel was in het geding. Door zich op deze manier af te zonderen en anderen te gaan intimideren, was de basale toepassing van het gelijkheidsbeginsel bijna onmogelijk geworden. Daarnaast was ook de veiligheid in de ruime zin in het geding. Voor dat laatste hoeft men nu in Frankrijk niet naar bewijsmateriaal zoeken.

In de geest van de commissie Stasi besloot de burgemeester van Cannes de boerkini te verbieden. Daar zijn fundamentalisten die op allerlei manieren de westerse samenlevingen willen intimideren, niet blij mee. Niet onbegrijpelijk, omdat ze ook willen voorkomen dat Europese moslims gaan seculariseren.

Dit alles richt zich ook dus op moslims: de fundamentalisten willen immers voorkomen dat ze hun geloof kwijtraken. Ook Münire Manisa, PvdA-politicus in Amsterdam Nieuw-West, is woedend op de burgemeester van Cannes. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft zij haar woede van zich af: ‘Boerkiniverbod is juist onderdrukking’.

PvdA besteedt kennelijk nooit aandacht aan emancipatie

Zij stelt de vraag hoe je garant staat voor vrijheid als je vrouwen de mogelijkheid ontneemt om vrij te zwemmen. Het antwoord is simpel: vrouwen kunnen zwemen, maar niet met boerkini. Ten tweede gaat het hier niet om duizenden vrouwen, maar enkele vrouwen die zich laten misleiden door het kwaad, namelijk het islamisme. Natuurlijk mag iedereen zelf beslissen over zijn of haar kleding. Maar hier is meer in het geding dan het dragen van boerkini.

Want daarmee brengen de fundamentalisten met hun strikte opvatting inzake de hijab (de islamitische kledingvoorschriften) tot uitdrukking dat een goede en zedelijke moslima een boerkini moet dragen, en dus de hijab in acht moet nemen. Daardoor worden duizenden andere moslima’s als onzedelijke vrouwen neergezet. Hierdoor ontstaat juist de situatie die ons doet denken aan islamitische landen.

Burgemeester neemt terecht seculier perspectief

De PvdA’er doet een beroep op gelijkheid. Dat is het levensbeginsel van de moslims in de PvdA. In de kadertraining van de PvdA wordt kennelijk nooit aandacht besteed aan de emancipatie. En dat is echt een socialistisch begrip. Bij het bepalen van de mate waarin men een beroep doet op het gelijkheidsbeginsel, moet men twee belangen tegen elkaar afwegen: gelijkheid en emancipatie van vrouwen in de islam. Helaas leren moslims dit in de PvdA niet. Jammer. Daaruit komt dan de partij DENK voort, die op de fractie van president Erdogan in de Tweede Kamer begint te lijken.

De burgemeester van Cannes stelt dat de boerkini doet denken aan islamitische terreur, wat agressie kan uitlokken. Ook hiertegen maakt Manisa ernstig bezwaar. Het doet echter inderdaad denken aan het islamitische terrorisme. Niet vanuit het perspectief van een gelovige moslim, maar vanuit het perspectief van slachtoffers, en potentiële slachtoffers. Welk perspectief moet de burgemeester hanteren: dat van daders en de islamitische fundamentalisten die vrouwen zonder boerkini onzedelijk vinden, of het perspectief van de seculiere mensen(al dan niet moslim), die slachtoffer zijn of kunnen worden van het jihadisme?

PvdA trekt pleitbezorgers van islamisering aan

De PvdA-politicus komt dan met een pathetische zin: Schaam u, o burgemeester! Een lachwekkende uitdrukking van een PvdA’er die op de bres springt voor de islamisering en de re-islamisering van Europa. Boerkini en andere rare attributen zijn de symbolen waarmee de fundamentalisten, de vijfde colonne van jihadisten, intimideren en islamiseren.

Münire Manisa weet donders goed dat islamitische vrouwen niet in vrijheid verkeren: de sociale en religieuze terreur is alom aanwezig. Zie Turkije, waar het aantal vrouwen dat een hoofddoek draagt, is toegenomen sinds de AK-partij met een beroep op gelijkheid en vrijheid aan de macht is.

Het is verbazingwekkend dat de PvdA telkens pleitbezorgers van achterlijkheid en islamisering aantrekt.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.