Jean Dohmen

Nederlandse belasting op vliegtickets is zinloos

04 juli 2018

Het valt aan automobilisten niet uit te leggen waarom zij over benzine een fors bedrag aan accijns en btw moeten betalen en de overheid geen belasting heft over ­kerosine. Een vaak gehoord argument voor de heffing op benzine is de schade die autorijden toebrengt aan het milieu, maar dat geldt net zo goed voor vliegen.

Het verlagen van de belasting op benzine, ook een mogelijkheid om de fiscale kloof tussen auto en vliegtuig te dichten, is voor dit kabinet zoals viel te verwachten geen optie. Om de ambitieuze klimaatdoelen te halen, wil het kabinet milieuvervuilend gedrag ontmoedigen door het duurder te maken.

Maatregelen op Europees niveau

Het kabinet wil de vliegtaks liefst Europees regelen. Als dat niet lukt, en die kans bestaat, wil het kabinet zelf zo’n taks invoeren. Het treft voorbereidingen, bedragen tot 22 euro per intercontinentaal ticket worden genoemd. Andere landen, zoals Duitsland, gingen Nederland de laatste jaren voor. Dat is een verschil met 2008: toen mislukte een eerdere poging omdat passagiers massaal de grens overstaken. Dat effect zou volgens onderzoekers nu beperkt zijn. Er wordt door de taks trouwens ook nauwelijks minder gevlogen. De milieueffecten hebben daardoor weinig om het lijf.

Waarom hij er dan toch komt? Omdat het kabinet er al 200 miljoen euro voor heeft ingeboekt.

Luister ook naar de podcast naar aanleiding van dit commentaar: