Beste klinieken 2018

Toelichting bij het onderzoek Beste klinieken

18 april 2018

Het onderzoek Beste klinieken is gericht op de kwaliteit van de zorg in zelfstandige behandelcentra en privéklinieken, kortweg particuliere klinieken. Evenals ziekenhuizen moeten klinieken wettelijk zijn gerechtigd om medische zorg te verlenen. Daarmee vallen ze onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Alle gebruikte gegevens zijn afkomstig van de IGJ en de transparantiekalender van Zorg­instituut Nederland (Zorginzicht). Het gaat om openbare data over het jaar 2016, wettelijk verplicht aangeleverd door de klinieken. Indicatoren zijn opgesteld door de sector zelf. Bureau SiRM ondersteunde Elsevier Weekblad bij de analyse en de berekening.

De database van de IGJ telt 438 klinieken, die van het Zorginstituut 173. Van de laatste groep zijn de 149 klinieken meegenomen die ook bij de IGJ voorkomen. Van alle klinieken kwamen er na selectie 231 in aanmerking voor beoordeling. Klinieken met minder dan 100 behandelde patiënten zijn niet meegenomen, de ondergrens voor vergelijking per behandeling is 9 klinieken. Voor 12 verschillende behandelingen is een vergelijking gemaakt, waarbij sommige klinieken meer dan één behandeling uitvoeren. Aldus zijn 455 combinaties van kliniek en behandeling geanalyseerd.

Bollen

De 251 gebruikte indicatoren zijn verdeeld in organisatie en uitvoering, gebaseerd op respectievelijk structuur- en procesindicatoren. Indicatoren over ‘uitkomsten’, het resultaat van medische ingrepen, bleven buiten beschouwing bij gebrek aan voldoende, adequate data. Daarnaast is aangegeven welke klinieken het ‘ZKN-keurmerk’ hebben en welke uitblinken in patiënt­veiligheid. Eerst zijn oordelen bepaald voor organisatie en uitvoering; het eindoordeel is afzonderlijk berekend. De score is uitgedrukt in vier bollen: twee onder en twee boven het landelijk gemiddelde, met 1 bol als laagste en 4 als hoogste score. Voor de 231 klinieken is per behandeling een verdeling van scores vastgesteld, uitgedrukt in bollen.

Bekijk de uitgebreide toelichting op de berekening en een overzicht van alle gebruikte indicatoren:

Toelichting (pdf)
Appendix A (pdf)
Appendix C (pdf)

Bureau SiRM is gespecialiseerd in vraagstukken rond marktwerking, onder meer in de zorg. Aan Beste klinieken werkten mee dr. Jan-Peter Heida en ir. Jolien de Haas. SiRM ondersteunt Elsevier Weekblad jaarlijks ook bij het onderzoek Beste ziekenhuizen.

Elsevier Weekblad is verantwoordelijk voor de weergave en de interpretatie van de resultaten.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.