Bram Hahn

Als de EU glyfosaat volledig uitbant, wint chemofobie van verstand

Door Bram Hahn - 09 maart 2016

WHO-commissie bestempelt onkruidverdelger glyfosaat als kankerverwekkend. Maar ze vergeet te melden bij welke dosis enig risico ontstaat. Waarom toch die chemofobie?

De Europese Commissie zou afgelopen week een knoop doorhakken over de vraag of gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat in de landbouw nog eens vijftien jaar wordt toegestaan. Maar verscheidene lidstaten, waaronder Nederland, krabbelden terug en drongen aan op uitstel tot eind mei.

Glyfosaat, een middel dat plantjes doet uitdrogen en dat grotendeels wordt afgebroken, ligt onder vuur. Tal van onderzoeken suggereren dat de stof, bestanddeel van de onkruidverdelger RoundUp, kankerverwekkend is. Het IARC, een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie die onderzoek doet naar kanker, plaatste glyfosaat op lijst 2A van stoffen die ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ zijn.

Asbest

Maar weet u nog van de vleespaniek afgelopen najaar? Bewerkt vlees hoorde volgens het IARC zelfs nog een treetje hoger, op lijst 1 van ‘kankerverwekkende stoffen’, waarop ook tabak en asbest staan. Dat klinkt verontrustend, maar zegt weinig als je er niet bij vermeldt bij welke dosis enig risico ontstaat.

Vooralsnog blijkt steeds uit onderzoek dat de doses glyfosaat waaraan mensen worden blootgesteld geen gevaar opleveren. Wie op grond van vage vermoedens de landbouw een nuttig en effectief middel afpakt, zwicht voor chemofobie.

Elsevier nummer 10, 12 maart 2016

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.