Afshin Ellian Afshin Ellian

Gelukkig weet Nederland de multiculturele ideologie te beperken

Door Afshin Ellian - 20 februari 2013

Australië is een mooi en wonderbaarlijk land. Een immigratieland. Recentelijk hebben ze er Aboriginals erkend als oorspronkelijke bewoners. Heel nobel! Maar wat lost het op?

Australië is niet opgebouwd door Aboriginals. Het zijn de Europese immigranten die Australië als land en als politieke orde hebben gesticht.

In Australië voert het multiculturalisme al enige tijd de boventoon. Dat is de reden voor de erkenning van Aboriginals als oorspronkelijke bewoners van Australië. De slechte behandeling van Aboriginals moest uiteraard een politieke en morele vertaling krijgen. En dat gebeurde een paar jaar geleden.

Heiligverklaring

Maar de heiligverklaring van Aboriginals is van een andere orde. De multiculturalisten willen in Australië alles wat niet Europees is, met man en macht beschermen.

PVV-Kamerlid Geert Wilders is in Australië. Wat heeft hij daar te zoeken? Waarom gaat hij naar een land dat juist door de multiculturalistische ideologie wordt overheerst?

Officieel wil Wilders Australiërs waarschuwen voor de kwalijke aspecten van de islam. Dat gaat niet makkelijk in Australië. Moslims zijn weliswaar geen Aboriginals – en dus niet even zielig – maar de multiculturalisten willen desondanks de islam met alle middelen beschermen.

Politieke islam

‘Wilders moet op zijn woorden passen,’ kopten de kranten. Hij is gewaarschuwd.

Wilders is al een paar dagen in Australië. Hij geniet er van het mooie weer en knuffelt de dieren. Nog voordat hij iets zei over de islam en de gevaren van de politieke islam, werd hij gewaarschuwd. Hij mocht het verbodene niet ter sprake brengen.

Volgens De Telegraafhangt Wilders in Australië vervolging boven het hoofd ‘als hij in zijn toespraken over de schreef gaat en wetten tegen religieuze haatzaaierij overtreedt. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de Multiculturele Commissie van de deelstaat Victoria aan de vooravond van de eerste lezing van de PVV-voorman.’

Waarschuwing

Er is een voorzitter van de Multiculturele Commissie die met juridische stappen dreigt.

In The Daily Telegraph licht deze Chin Tan de waarschuwing aan het adres van Wilders toe: ‘Hij heeft recht op zijn mening, zoals iedereen in Australië. Maar hij moet heel voorzichtig zijn dat hij niet voorbij het punt gaat waarop het een overtreding wordt van de wet van dit land, van de verwachtingen en van wat we hier in Australië waarderen.’

Wat een waarschuwing: je bent vrij zolang je je aan onze spelregels houdt – die van het multiculturalisme. En wat moet Wilders dan niet zeggen van deze Chin Tan?

Tweespalt

Chin Tan formuleert de waarschuwing aan Wilders als volgt: ‘In het geval dat hij iets zegt of op een manier brengt die juridische consequenties heeft, ben ik er zeker van dat iemand of de politie dit oppakt. Het belasteren van groepen op grond van hun waarden en waar ze in geloven zorgt voor tweespalt en is een vorm van aanzetten tot haat.’

Het belasteren van groepen op grond van hun waarden en waar ze in geloven: wat een formulering van een strafbaar feit. Welke waarden die niet mogen worden belasterd? Mogen westerse waarden wel worden belasterd?

Ik concludeer dat voorzitter Chin Tan twee westerse waarden belastert met dit strafrechtelijk gepraat: het legaliteitsbeginsel en de vrijheid van meningsuiting.

Stalin

Volgens het legaliteitsbeginsel moet een strafbaar feit zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven, waardoor het delict niet op willekeurige wijze wordt toegepast. ‘Het belasteren van waarden’ is zo ruim en vaag dat het bijna alles wat enigszins fundamentele kritiek omvat, dekt.

Het waren de totalitaire regimes die in strijd met het legaliteitsbeginsel vage en ruime delicten produceerden. Niet onbegrijpelijk, ze wilden alle tegenstanders monddood maken en oppakken. Wie Stalin of de Sovjet-Unie belasterde, werd bestraft wegens aanzetten tot haat. Stalin en de Sovjet-Unie vormden de waarden die de staat moest beschermen.

China en Iran

De vraag is of de waarden en het geloof eeuwig en onveranderlijk zijn. De westerse moderne democratie, op grond waarvan voorzitter Chin Tan in Australië in vrijheid leeft, begint met waardenkritiek en kritiek op religie. Chin Tan verwart een westerse democratie met China en Iran.

Dit is een pijnlijk voorbeeld van hoe de dienaren van het multiculturalisme soms bereid zijn de tirannie in te voeren ter bescherming van het multiculturalisme. Ze handelen uit naam van de mensheid en de menselijkheid. Dat deed Stalin ook.

Beperken

Er is natuurlijk een onderscheid tussen de multiculturele samenleving als feit, en het multiculturalisme als ideologie. Het gaat hier om de multiculturalistische ideologie. Het multiculturalisme – en niet de multiculturele samenleving – werkt soms tirannie in de hand.

Het Australische voorbeeld herinnert ons aan de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar die tijd ligt achter ons.

We moeten erg blij zijn dat het Nederland is gelukt om enigszins paal en perk te stellen aan de multiculturele ideologie.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.