Afshin Ellian Afshin Ellian

Na uitspraak Marcouch krijg ik echt medelijden met PvdA

Door Afshin Ellian - 02 december 2016

De uitspraken van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch over agenten met een PVV-voorkeur brengen zijn partij in verlegenheid. Net als DENK bevordert hij het wantrouwen van autochtone Nederlanders in landgenoten met Turkse en Marokkaanse afkomst, schrijft Afshin Ellian.

Het denken is vrij. Er waren regimes die daarmee moeite hadden. De totalitaire staten streefden ernaar om zelfs gedachten te controleren: ook het hoofd van mensen was niet gevrijwaard van controle.

In een democratische samenleving is denken vrij. Alleen de uiterlijke handelingen kunnen leiden tot maatschappelijke discussies of eventueel tot strafbare feiten. Dit zou toch vanzelfsprekend moeten zijn! Maar niet voor iedereen is deze basisregel vanzelfsprekend.

Doordenken is problematisch voor Ahmed Marcouch
PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch is altijd goed voor grensoverschrijdende uitspraken. Hij heeft zich gaandeweg ontwikkeld van een liefhebber van moslimbroeders tot een anti-jihadstrijder.

Hij was nooit een doordachte aanhanger van de moslimbroeders. Eigenlijk is Marcouch niet zo’n doordachte persoon. Doordenken was en is een problematische activiteit voor Marcouch.

Nu heeft hij opzien gebaard door zijn uitspraken over een bijzondere vorm van screening voor politieagenten. Volgens Marcouch mogen kiezers met sympathie in hun hoofd voor de PVV niet bij de politie werken:

‘De politie hanteert een aantal waarden van gelijkheid en hoe je met elkaar omgaat. Je kunt stemmen wat je wil, maar het gaat mij erom dat als je de ideologie van de PVV aanhangt – dus als je mensen ongelijk behandelt en er voor moslims geen plek is in Nederland – dan hanteer je waarden die niet passen bij de politie, dan heb je er dus niets te zoeken,’ zo citeert Elsevier Marcouch. Heeft hij soms signalen opgevangen dat een aanzienlijk deel van de politiemacht de ideologie van PVV aanhangt? Nee, die zijn er niet.

Dankzij Marcouch nemen PVV-kiezers voorzorgsmaatregelen
De meeste mensen die bij de overheid werken, durven niet aan te geven dat ze op de PVV hebben gestemd of gaan stemmen. Dat weet Marcouch ook. Omdat dit tot de taboesfeer behoort.

Deze kiezers zijn ook bang voor represailles van de kant van hun superieuren: wie wil binnen de overheid met de PVV worden geassocieerd? Ahmed Marcouch bewijst waarom veel kiezers van de PVV uit voorzorg hun keuze niet openbaar maken.

Wie de opvatting van Marcouch consequent doortrekt, begeeft zich op een bizarre en gevaarlijke weg. Het gelijkheidsbeginsel is de reden dat Marcouch de PVV-kiezers wil verbieden om bij de politie te werken. Dit betekent dat het gelijkheidsbeginsel hier ook van toepassing is: het beroepsverbod van Marcouch moet dan ook gelden voor alle moslims die in de islam geloven. Alle gelovige moslims geloven in de Koran en handelingen van de profeet Mohammed. En die zijn volledig in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Het Land van Marcouch is het land van het beroepsverbod
Ja, Ahmed heeft zich niet gerealiseerd wat de consequentie van zijn ondoordachte plan zou kunnen zijn. Dit soort beroepsverbod is zelfs nog niet geopperd door de PVV. Ook moet de regel gelden voor alle fundamentalistische protestanten en katholieken. Zij tonen in hun geloof eveneens sporen van ongelijkheid. In welk land leven we dan? Het Land van Marcouch is het land van het beroepsverbod voor grote delen van de bevolking. Hij zou zelf (waarschijnlijk) de enige moslim zijn, die dankzij de PvdA nog een baan heeft: niet bij de politie, maar over de politie.

Nu krijg ik echt medelijden met de PvdA. Eerst kregen ze te maken met twee Nederturken die sultan Erdogan aanhangen. En nu hebben ze te maken met Nedermarokkaan die moeite heeft met het doordenken van zijn eigen fatale gedachtespinsels.

Toch heb ik geen medelijden met de PvdA. De partij brengt zelf dit soort vreemde vogels naar het parlement. De woordvoerders voor veiligheid, justitie en politie waren altijd, ook in de PvdA, ervaren politici met een stevige juridische achtergrond. Daarbij denk ik aan legendarische Kamerleden als Maarten van Traa (1945-1997).

Marcouch brengt zijn partij in diskrediet
Marcouch is geen jurist, bovendien is hij ook geen ervaren politicus. Hij brengt met zijn uitspraken zijn partij in diskrediet. Bovendien vervreemdt Marcouch de PvdA van de gewone kiezer.

De kiezers van de PVV zijn burgers van dit land. Straks wil de PvdA, net als alle andere partijen, juist deze groep kiezers aan zich binden. Maar PvdA-Kamerlid Marcouch wil PVV-kiezers bestraffen voor schending van artikel 1 van de Grondwet in hun hoofd, in hun gedachte.

Ter bescherming van art.1 van de Grondwet wil Marcouch artikel 3 van de Grondwet schenden: ‘Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.’

Marcouch en DENK bevorderen het wantrouwen
Marcouch en DENK bevorderen het wantrouwen van autochtone Nederlanders in hun landgenoten met Turkse en Marokkaanse afkomst. Ook bevestigen zij onbewust alle negatieve vooroordelen over deze minderheidsgroepen.

Zo werkt de PvdA zichzelf in de nesten. Onnozele vrienden zijn soms schadelijker dan de politieke vijanden!

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.