Afshin Ellian Afshin Ellian

Islamistische oorlogsmisdaden mogen we niet relativeren

Door Afshin Ellian - 14 juli 2017

De jihadisten van Taliban, IS en Al-Qa’ida verdienen maar één benaming: oorlogsmisdadigers. Hun oorlogsmisdaden vallen niet te relativeren, schrijft Afshin Ellian.

Mensen maken fouten. Vooral de jeugd is daarvoor gevoelig. Een beschaafde rechtsorde is bereid om jeugdzonden te vergeven. De jeugdzonden kunnen diverse vormen hebben: een criminele daad, een lichte wetsovertreding, een morele fout of een maatschappelijk-ideologische fout. De jeugd van tegenwoordig staat bloot aan allerlei invloeden. Een maatschappij die niet het vermogen heeft om te vergeven, is onmenselijk. Iedere burger heeft recht op een tweede kans. Deze zachtheid is binnenste kant van onze beschaving.

Voor ernstige jeugdzonden kennen we het Wetboek van Strafrecht. De daders worden vervolgd en veroordeeld. Daarna is het systeem erop gericht om ze in de samenleving te laten reïntegreren. Eigenlijk mogen ze na een bepaalde periode waarin is aangetoond dat ze van hun fouten hebben geleerd, iedere denkbare functie bekleden. Dit is een belangrijk principe van onze beschaving. Dit principe mag nooit overboord worden gegooid.

Misdaden tegen de menselijkheid zijn een ander verhaal

Oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid vormen hier een uitzondering. Deze grens mag niemand willens en wetens overschrijden. Ook de jeugd niet. Islamitische terreurgroepen als Al-Qa’ida, Taliban en Islamitische Staat (IS) plegen met regelmaat oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het plegen van deze ernstige misdaden is een onderdeel van de ideologie en militaire strategie van deze organisaties.

We moeten ons niet alleen richten op IS. Ook de Afghaanse en Pakistaanse Taliban executeren burgers. Zo hebben ze vrouwen die in de media actief zijn of vrouwelijke politieagenten geëxecuteerd. In het algemeen zijn de Taliban bezig om het grote deel van de Afghaanse bevolking dat aan de kant van de vredige toekomst staat, systematisch uit te roeien dan wel te terroriseren.

De Talibanbeweging ontziet zelfs kinderen niet. Een paar jaar geleden hingen de Taliban een jongen van 12 jaar oud op, omdat hij goed kon omgaan met westerse militairen. Verminkingen van onschuldige burgers, steniging van vrouwen en andere misdaden worden door de Taliban als legitieme handelingen gezien. Wie zich bij Taliban aansluit of op een andere wijze in of buiten Afghanistan of Pakistan steun verleent aan Taliban, maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Sommige misdaden kun je niet als verzetsdaad zien

Een paar weken geleden pleegde een fractie van de Taliban een gruwelijke aanslag in Kabul waarbij ruim honderd burgers om het leven kwamen. Dit is geen verzet. Dit is geen oorlog. Dit is een misdaad tegen de menselijkheid. Helaas zijn er mensen in onze samenleving die niet willen begrijpen dat deze ernstige misdaden onder geen beding als verzetsdaad of oorlogshandeling mogen worden gezien.

Jihadisten in Nederland: zijn we wel voorbereid op terugkeerders?

In de Context-zaak waarbij een aantal Nederlandse jihadisten is berecht, vergeleek een advocaat het islamitische terrorisme in Syrië met verzet tegen de nazi’s. Gelukkig hebben rechters meer juridisch en moreel besef, dan dit soort figuren. De verdachten zijn veroordeeld.

Ook journalisten hebben soms moeite om terreurgroepen zoals de Taliban als misdadigers aan te duiden. Is het echt noodzakelijk om hier deze evidente feiten en principes van onze beschaving in herinnering te roepen? Helaas wel. Omdat juist de westerse mensen meer dan anderen gevoelig zijn voor overmatige relativering. Ze moeten leren dat er grenzen zijn waarvan de schending niet op een relativering mag rekenen.

Wie de uiterste grenzen van recht en moraal gaat relativeren, loopt het risico ooit door dezelfde oorlogsmisdadigers te worden verpletterd. Het gaat hier dus niet zozeer om de solidariteit met de slachtoffers. Het gaat hier om onze eigen veiligheid en morele integriteit.

Ook met steun van de bevolking blijven Taliban oorlogsmisdadigers

De Talibanbeweging is een terreurorganisatie die op grote schaal oorlogsmisdaden pleegt in Afghanistan en Pakistan. Zelfs wanneer ze door een bepaald deel van het Afghaanse of Pakistaanse volk (zoals de Pashtun) worden gesteund, blijven ze oorlogsmisdadigers.

Het is al eerder gebeurd dat een volk of een deel daarvan achter een misdadige organisatie stond. Natuurlijk denken we daarbij aan nazi’s die door een deel van het Duitse volk werden gesteund. Dat een serieus deel van de Duitsers blij was met Führer, wil niet zeggen dat Hitlerbende geen misdadige organisatie was. Terecht zal niemand in de media of de juridische wereld Hilters NSDAP relativeren wegens de steun van een serieus deel van het Duitse volk gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dezelfde morele houding moet gelden voor de hedendaagse politieke misdadige organisaties.

De jihadisten van Taliban, IS en Al-Qa’ida verdienen maar één benaming: oorlogsmisdadigers. Hun oorlogsmisdaden vallen niet te relativeren. Ook de Taliban zijn oorlogsmisdadigers.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.