Datagedreven organisaties: een hot item

Data zijn superbelangrijk, maar de weg naar een datagedreven organisatie is lang. Het Amsterdamse databedrijf Hot ITem is hierin specialist. Samen met dochter Future Facts helpt het organisaties echt waarde uit data te halen. Een hot item, aldus managing partner Future Facts Adil Bohoudi en Hot ITem’s commercieel directeur Rob Honing.

‘Wij integreren bedrijfskundige expertise met dataexpertise’, stelt Honing. ‘De visie en strategie van de organisatie zijn voor ons altijd het vertrekpunt. We kijken scherp naar de drivers achter die visie en hoe we deze drivers met data bestuurbaar kunnen maken. Zo ontdekken we kansen voor de organisatie. Het zijn vooral grote organisaties in Nederland die we helpen om hun performance te verbeteren en op peil te houden. Vanuit onze bedrijfskundige achtergrond begrijpen we heel goed hoe een bedrijf functioneert en hoe je daar met data waarde aan kunt toevoegen. Daar hebben wij de afgelopen twintig jaar heel veel expertise in opgebouwd.’

Gevestigde orde

Nuchter is Honing over de huidige trend aangaande digitale transformatie en datagedrevenheid: ‘Iedereen wil tegenwoordig “data-driven” worden, maar men weet vaak niet goed hoe je dit het best aanpakt. Om dit te realiseren moet je beginnen data echt als een asset te benoemen, naast de bestaande coredienstverlening. Een top-downbenadering en daarmee de status als een vast directieonderwerp is cruciaal. Op dat niveau moet heel helder worden gemaakt wat data voor het bedrijf kan betekenen. Wat de voordelen zijn als je er echt mee aan de slag gaat en dat er geloof is in de waardepotentie van data als aanvulling op de coredienstverlening.’

En daar wringt de schoen. Volgens Honing begrijpen de directeuren van grote bedrijven best dat data belangrijk is, maar hoe je deze optimaal inzet is voor hen meestal een raadsel. Honing: ‘Het is vaak de gevestigde orde die moeite heeft met de snelle ontwikkeling en mogelijkheden van de digitale technologie. Ze kunnen maar moeilijk vertrouwen op iets wat ze niet meteen kunnen vastpakken.’

Databootcamp

Om dat te veranderen hebben Hot ITem en Future Facts speciaal voor de bestuurders van grote organisaties een databootcamp ontwikkeld. Honing: ‘Hierin nemen we hen mee in de belangrijkste ins en outs van data. Aan de hand van inspirerende praktijkcases openen we hun ogen en creëren we enthousiasme.’

Behalve de top-downbenadering zien Honing en Bohoudi nog een andere belangrijke ingang: het Strategic Intelligence Center (SIC). Deze institutie is de spil in het proces naar een datagedreven organisatie. Honing: ‘Je moet BI,  analytics en datagovernance goed organiseren. Dat dient uiteraard op een verantwoorde en veilige wijze te gebeuren, compliant met de privacywetgeving. Dat kan het best via een overkoepelend instituut: een Strategic Intelligence  Center. Voor grote en data-intensieve organisaties, die vaak veel consumenten bedienen, is dit een absolute must.’

Open de black box

De grootste uitdaging op het gebied van analytics zit volgens de heren in de implementatie van algoritmes en modellen. Daarmee kunnen voorspellingen uit de databerg worden gedestilleerd en kansen worden blootgelegd. Daar moet een organisatie echter wel eerst aan wennen en mee leren werken. Bohoudi: ‘We zien helaas nog veel blackboximplementaties van analyticsmodellen die niet worden gebruikt door de business. Er zijn genoeg organisaties die modellen kunnen maken, maar deze ingevoerd en geaccepteerd krijgen is een ander verhaal. Dat vraagt om een businessgeoriënteerde aanpak waarin de black box wordt uitgepakt. Met ons Business Analytics Framework helpen we bedrijven om de voorspelmodellen geaccepteerd en geborgd in gebruik te nemen.’

Spectaculaire resultaten

Bohoudi: ‘Een mooi voorbeeld van een succesvolle analyticstoepassing van ons is een model waarmee je de “churnrate” analyseert: de kans dat iemand zijn abonnement op een dienst beëindigt. Vaak blijkt klanterosie te bestaan uit klanten die je achteraf helemaal niet als klant had willen hebben. Ze zijn te ontvankelijk voor een aanbod van de concurrentie. In essentie heeft het bedrijf hier dus een acquisitieprobleem en geen churnprobleem, zoals in eerste instantie werd gedacht. Het werft gewoonweg te weinig trouwe klanten.’ Dankzij dit soort waardevolle inzichten kunnen de juiste verbetertrajecten worden gestart.

Nog spectaculairder zijn de resultaten met ‘first best action’-voorspelmodellen. Volgens Bohoudi worden daarmee de conversierates met wel 400 procent verhoogd. ‘Door nauwkeurig historische-dataonderzoek te doen naar aankopen en dit te combineren met onder andere open data, kun je kansrijke klantprofielen selecteren. Met zo’n slimme selectie boek je veel meer succes dan met de meer traditionele werkwijze en kun je doorbraken realiseren in het bestendigen van je klantenbase.’

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Facilicom Group: inspirerende leefomgeving laat mensen opbloeien

Het effect van inspirerende leefomgevingen blijkt groot. In tal van situaties winnen ze snel terrein. Op het werk, in zorginstellingen en dichtbij in de wijk. Hoe creëer je zo’n omgeving waarin mensen meer plezier krijgen in wie ze zijn en wat ze doen? Een schone en stralende werk- en leefomgeving. De maatschappij hecht er steeds … Continued

Lees verder

NN Investment Partners: beleggen met oog voor economie en emotie

NN Investment Partners neemt beleggingsbeslissingen op basis van economische analyse en gedragsanalyse. Fundamentele gebeurtenissen en sentimenten in de markt wegen allebei mee bij de samenstelling van en veranderingen in beleggingsportefeuilles. En dat is goed voor het resultaat. Het gaat goed met de economie en het is dan ook begrijpelijk dat 2017 een goed jaar was … Continued

Lees verder

ACTIAM: thought leadership met stabiel rendement

ACTIAM heeft al ruim 25 jaar een trackrecord op het gebied van verantwoord beleggen. De belegger voert honderden engagementgesprekken per jaar over uiteenlopende thema’s. Het beleid heeft als doel om op een meetbare manier bij te dragen aan een leefbare wereld. ACTIAM screent ethisch en daarbovenop focust de belegger op de thema’s klimaat, water en … Continued

Lees verder

Portaal: sociale huurwoningen realiseer je samen

Woningcorporatie Portaal moet zorgen voor voldoende en betaalbare woningen in de steden waar ze werkt. Van der Zeep: ‘Wij kunnen onze opdracht nooit alleen realiseren en doen dat samen met iedereen die er een rol in heeft, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.’ Dirk Jan van der Zeep, voorzitter Raad van Bestuur Portaal, vertelt over de … Continued

Lees verder

Transfer Solutions: innoveren met ervaren IT’ers

Innoveren met de nieuwste technologie? Dankzij het OutSystems-platform realiseren ook ervaren IT’ers oplossingen die de business versterken. ITdienstverlener Transfer Solutions en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir vertellen over hun succesvolle samenwerking. Sinds 2009 is Movir zes keer op rij verkozen tot Beste Inkomensverzekeraar. ‘Om onze positie als marktleider te consolideren, wilden we nog sneller en wendbaarder worden’, zegt … Continued

Lees verder

NZO

Oscar Meuffels, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie vertelt over de Duurzame Zuivelketen. ‘De Duurzame Zuivelketen (lid van het Dairy Sustainability Framework) is een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO Nederland. De 13 zuivelondernemingen die lid zijn van de NZO verwerken gezamenlijk 98% van alle melk in Nederland … Continued

Lees verder

OutSystems

Low-code platformen maken met een minimum aan code een snelle oplevering van bedrijfsapplicaties mogelijk. Volgens Mark Slooff van OutSystems geven veel bedrijven hun cloud-strategie vorm met een klein aantal cloud-platformen. ‘Op zich een logische keuze, en ‘n mooie gelegenheid om het IT-landschap te rationaliseren. Bij de keuze van een low-code platform bestaat de neiging alle … Continued

Lees verder