Drie valkuilen waar elke belegger voor moet oppassen

Het geheim van succesvol beleggen schuilt niet zozeer in het najagen van een zo hoog mogelijk rendement, maar in het vermijden van de valkuilen op de beurs. Daarbij kunnen de profielfondsen van BlackRock een belangrijke rol spelen.

Meer informatie over de profielfondsen van BlackRock? Kijk hier.

De meest succesvolle beleggers zijn meestal niet rijk geworden met een gok op een veelbelovend aandeel. Zij hebben onder alle marktomstandigheden aan hun strategie vastgehouden. Een belangrijke les voor wie begint met beleggen is dan ook om een consistente koers te volgen en niet in de verleiding te komen om op door gevoel ingegeven willekeur te handelen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

1 – Slechte spreiding

Als je begint met beleggen is het aantrekkelijk om één of meer aandelen te kopen waar je gunstige verhalen over hoort en leest. Dat kán goed gaan, maar je bent wel heel kwetsbaar wanneer de onderneming te maken krijgt met een grote tegenvaller.

Voorbeelden daarvan zijn het dieselschandaal bij Volkswagen of de olieramp van BP in de Golf van Mexico. Om te voorkomen dat een onverwachte gebeurtenis ertoe leidt dat je grote koersschade oploopt, is het zaak om je investering te verdelen over een groot aantal aandelen uit verschillende sectoren en landen.

2 – Emotie als raadgever

Onbewust hebben we de neiging om recente gebeurtenissen zwaar mee te wegen in onze kijk op de wereld. In de oertijd was dat een verstandige eigenschap. Als je een grote groep vruchtenstruiken ontdekte, was de kans groot dat je daar de volgende dagen ook nog een goede maaltijd kon vinden. Op de aandelenmarkt werkt die eigenschap echter in ons nadeel. Op het moment dat de nieuwsstroom zeer negatief is en de aandelenkoersen flink zijn gedaald, overheerst het pessimisme.

Dit verklaart waarom beleggers die zich laten meeslepen door hun emoties vaak verkopen op het moment dat de aandelenkoersen het dieptepunt hebben bereikt. Aan de andere kant is de drempel om te beginnen met beleggen juist het laagst als het goed gaat met de economie en de beurskoersen in het recente verleden zijn gestegen. Wie op dat moment begint met beleggen, loopt het risico om op een hoogtepunt van de markt in te stappen.

3- Verkeerde timing

Zelfs een belegger die zijn emoties goed in de hand heeft, kan de verleiding soms niet weerstaan om te proberen de markt te timen. Bijvoorbeeld door na een scherpe koersstijging zijn positie te verkopen, in de verwachting dat de koersen enigszins dalen en hij enkele dagen later op een lager niveau weer kan instappen. Hoewel het rendement van een aandelenbelegging over een periode van ten minste tien jaar in het verleden bijna altijd positief was, laten koersfluctuaties zich op korte termijn niet voorspellen. Het missen van één of enkele van de beste beursdagen heeft grote gevolgen.

Wie op 1 januari 1997 een som van € 10.000 in de MSCI Europe Index had belegd, zou twintig jaar later een belegd vermogen hebben van € 37.225 1. Dat is een rendement van 272%, wat neerkomt op bijna 7% per jaar. Maar dat vermogen was slechts € 16.399 geweest als de belegger de tien beste beursdagen in deze periode had gemist. Het rendement is dan nog geen 3% per jaar. Zonder de twintig beste beursdagen zou de waarde zelfs met 5% zijn afgenomen tot € 9.495.


Rendement van een investering van € 10.000 in de MSCI Europe Index in 1997-2016
Bron: BlackRock, Thomson Reuters Datastream

 

Brede spreiding beperkt schade

Zelfs voor beleggers die de risico’s kennen is het vaak lastig om deze valkuilen te vermijden. Je moet heel stevig in je schoenen staan om toch aan je beleggingskoers vast te houden als de beurskoersen flink dalen en de financiële berichten bijna allemaal negatief zijn. De profielfondsen van BlackRock kunnen helpen om de valkuilen te vermijden. Deze fondsen beleggen via kostenefficiënte indexfondsen in duizenden aandelen en obligaties wereldwijd.

Dankzij de zeer brede spreiding zal een tegenvaller in een bepaalde sector of regio niet snel veel koersschade aanrichten. Het is mogelijk om maandelijks met een klein bedrag in te stappen. Dat heeft als voordeel dat je geleidelijk vermogen opbouwt, zonder in de verleiding te komen om rond het dieptepunt op de beurs uit te stappen. De profielfondsen van BlackRock zijn er in verschillende varianten met verschillende risicoprofielen.

Meer informatie over de profielfondsen van BlackRock? Kijk hier.

1 BlackRock, Thomson Reuters Datastream

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleggen zonder beginnersfouten

Investeer elke maand een klein bedrag in een fonds dat belegt in verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren: zo maak je kennis met beleggen. Je hoeft je bovendien niet af te vragen of je op het hoogtepunt van de markt instapt of dat je op het verkeerde aandeel wedt. Meer informatie over de profielfondsen van BlackRock? … Continued

Lees verder

Een mooi pensioen heb je zelf in de hand

Het overgrote deel van de Nederlanders is niet bezig met de hoogte van hun inkomen na hun laatste werkdag. Toch is het veel verstandiger om nu al regelmatig wat opzij te zetten en niet pas wanneer je laatste werkdag in zicht komt. Meer informatie over de profielfondsen van BlackRock? Kijk hier. Eerlijk zeggen: verdwijnen de … Continued

Lees verder