Het blauwe goud is de belegging voor de toekomst

De  behoefte aan water neemt toe, terwijl de voorraad eindig is. Dat maakt van innovatieve bedrijven die de dreigende waterschaarste aanpakken interessante beleggingen. Is het blauwe goud de markt van de toekomst?

Feit 1: 70% van het aardoppervlak is bedekt met water[1]. Slechts 2,5% daarvan is geschikt als drinkwater, waarvan twee derde poolijs is. Feit 2: het waterverbruik in de wereld verdubbelt iedere 21 jaar, volgens de Wereldbank. Feit 3: ongeveer 1,5 miljard mensen hebben een baan die sterk afhankelijk is van water, aldus de Verenigde Naties.

In het westen zijn we er niet goed van doordrongen dat schoon drinkwater een kostbare grondstof is, die schaarser wordt en waarvoor geen alternatief bestaat. Wij vinden veilig en schoon water vanzelfsprekend, net als goede sanitaire voorzieningen en hygiëne. Dat veilige gevoel is schijn; de factuur van het waterleidingbedrijf drukt de reële waarde van water niet uit. Als gevolg van klimaatverandering en vervuiling slinkt de voorraad aan bruikbaar water, terwijl de vraag stijgt doordat de wereld steeds meer mensen telt.

‘De oorlogen in de volgende eeuw gaan over water,’ waarschuwde Ismail Seragel, vice-voorzitter van de Wereldbank en voorzitter van het Global Water Partnership al in 1995. Internationale organisaties als de Verenigde Naties en het World Economic Forum spreken over een wereldwijde watercrisis. Overal in de wereld nemen regeringen maatregelen om de kwaliteit van de watervoorziening te verbeteren.

De toenemende behoefte aan water en de eindige voorraad maken van de watersector een belegging, die het in de komende decennia beter kan doen dan de brede markt. Om het slinkende wateraanbod af te stemmen op de toenemende vraag is een investering nodig van ruim duizend miljard dollar per jaar, berekende de Wereldbank. Bank of America Merrill Lynch verwacht dat de wereldwijde investeringen in waterinfrastructuur jaarlijks met 5% tot 8% toenemen.

Innovatieve oplossingen voor drinkwater

Het Parvest Aqua-fonds van BNP Paribas Asset Management belegt wereldwijd in ondernemingen die werken aan innovatieve oplossingen voor veilig en efficiënt gebruik van drinkwater. Denk aan hergebruik van afvalwater, technieken om de waterkwaliteit te verbeteren of het opvoeren van de watercapaciteit door ontzilting.

Waterschaarste is geen acuut probleem, maar een langetermijnbelegging in de markt van de toekomst – het blauwe goud. De interesse van beleggers in wateraandelen kan jaren aanhouden door megatrends die de vraag naar water bepalen. Denk aan klimaatverandering, demografische veranderingen, urbanisatie, de overstap naar duurzame productieprocessen en de industrialisering.

Meer informatie over het Parvest Aqua vindt u hier.

[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html

Deze publicatie is uitgegeven door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. De in deze publicatie opgenomen opinies zijn het oordeel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. op het gespecificeerde moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.

Parvest Aqua, een subfonds van het sicav Parvest is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaam beleggen maakt écht het verschil

De enorme opmars van duurzaam beleggen is makkelijker te begrijpen als je door twee hardnekkige misverstanden heen prikt: dat het alleen om idealisme zou draaien en dat het ten koste gaat van het financieel rendement. Duurzaam beleggen wint snel aan populariteit. Wereldwijd is meer dan € 23.000 miljard belegd op een wijze waarbij rekening wordt … Continued

Lees verder

Duurzaam beleggen: zo doe je dat

Duurzaam beleggen wordt steeds populairder naarmate het bewijs zich opstapelt dat deze investeringsvorm vaak een hoger rendement oplevert. Maar wat betekent duurzaam beleggen eigenlijk? Duurzaam beleggen is een verzamelbegrip voor allerlei investeringsvormen die rekening houden met mens, milieu en maatschappij. De meest eenvoudige vorm is om geen aandelen te kopen van bedrijven met schadelijke activiteiten, … Continued

Lees verder

Groene obligaties hebben een streepje voor

De markt voor groene obligaties maakt een enorme groei door. Voor beleggers is het verleidelijk om van dit succes een graantje mee te pikken. Toch is een kritische analyse van wat er schuilgaat achter zo’n belegging geen overbodige luxe. Duurzaam beleggen is niet meer het exclusieve werkterrein van aandelenbeleggers. Na de introductie van de eerste … Continued

Lees verder

Investeren met impact: het geheim van duurzaam rendement

Er liggen mooie kansen voor bedrijven die met slimme oplossingen of technologieën helpen bij het aanpakken van duurzame knelpunten. Impact investing – de beleggingsvorm die daarop inspeelt – wint razendsnel aan populariteit. Duurzaam beleggen roept bij beleggers al snel de link op met de dreiging van klimaatverandering. Daarbij wordt maar al te vaak vergeten dat … Continued

Lees verder

Een slimmere en duurzame voedselketen als beleggingskans

Zonder ingrijpende technologische verbeteringen lijdt een deel van de wereld binnen afzienbare tijd honger. Meer voedsel produceren met minder middelen is zowel de oplossing als een veelbelovend thema voor beleggers. Feit 1: ieder jaar komen er zo’n 83 miljoen te voeden monden bij volgens de VN, terwijl de ruimte om voedsel te produceren krimpt, grondstoffen … Continued

(Eerder verschenen) Lees verder

Europaboom: groeiaandelen hebben de X-factor

Europese aandelenbeleggers hebben weer reden tot glimlachen. De economie van de eurozone floreert. Bij de huidige Europaboom passen de smaakmakers op de beurs: groeiaandelen. Sterke economische groei, hogere bedrijfswinsten, een hausse aan fusies en overnames en consumenten en ondernemers die blaken van het vertrouwen. Het gaat goed met de Europese economie, die zich na omvangrijke … Continued

(Eerder verschenen) Lees verder