Aandelen in de eurozone kunnen zonder verdere integratie stijgen

De markten van de eurozone hebben laten zien dat ze kunnen hergroeperen, ongeacht of pogingen om het valutablok te verenigen, al dan niet slagen.

Na de oproep van de Franse president Emmanuel Macron tot meer Europese integratie, kan de inspanning om een Duitse regering te vormen kanselier Angela Merkel in dezelfde richting duwen. De Nederlandse minister-president Mark Rutte stelt ondertussen dat verdere integratie omwille van de integratie alleen onverstandig is en het risico met zich meebrengt de steun van de bevolking voor de EU te ondermijnen.

Deze strijd is niet nieuw. Debatten over de toekomst van de eurozone worden al gevoerd sinds de lidstaten het Verdrag van Maastricht aan het opstellen waren. Zo voert de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld het enige monetaire beleid van de regio, maar moet het begrotingsbeleid dan ook gemeenschappelijk worden? Moeten lidstaten ooit gemeenschappelijke schuldbewijzen uitgeven (een ´eurobond´)? Gaan kiezers een grotere eenheid steunen wanneer dit ten koste gaat van hun nationale soevereiniteit? Velen zijn ervan overtuigd dat de eurozone het niet lang meer volhoudt zonder dat op deze vragen een antwoord wordt gegeven.

Euro-obligaties

We zijn hier niet om een oplossing aan te dragen. Ongeacht of de roep van hervormers om een euro-obligatie of begrotingsunie al dan niet succesvol is, is in de afgelopen zeven jaar gebleken dat dergelijke structurele langetermijnuitgiften geen wezenlijke impact hebben op aandelen in Nederland of elders.

De Europese schuldencrisis tussen 2010 en 2012 heeft van euro-obligaties een heet hangijzer gemaakt. De wanbetalingsangsten draaiden om lidstaten met hoge schulden, waarvan er vier reddingsoperaties accepteerden om hun financiën draaiende te houden. Velen hebben betoogd dat als de eurozone een echte unie voor begrotingsoverdracht zou zijn geweest met een permanente herverdeling van armere naar rijkere staten, net zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, er nooit een crisis zou zijn geweest. Overgedragen middelen hadden kunnen bijdragen aan de financiering van basisoverheidsdiensten in landen die het moeilijk hebben, zodat ze niet tegen een enorme schuld oplopen. Een oplossing was de invoering van ´euro-obligaties´, oftewel schuldbewijzen die door alle lidstaten worden gegarandeerd, om de nationale overheidsschuld in goede banen te leiden. Voor sommige Zuid-Europeanen ontstond hierdoor echter het schrikbeeld dat sterkere staten als Duitsland en Nederland het overheidsbeleid van hun regeringen zouden gaan bepalen.

Fiscale integratie op losse schroeven

Deze kwesties hielden de eurocraten in de periode van 2010 tot 2013 behoorlijk bezig. Volgens velen geldt: “Europa kan niet overleven zonder dit nou eens goed uit te zoeken”. De tegenstanders hebben de fiscale integratie echter op losse schroeven gezet: waarom zouden burgers van fiscaal voorzichtige landen hun zuurverdiende euro’s moeten opgeven om onverantwoorde landen te behoeden voor de gevolgen van hun eigen fiscaal wanbeheer? Dit idee was kansloos in landen als Duitsland, waar deze reddingsactie echt veel tegenstand opriep.

De schuldencrisis in de eurozone is nu al lang voorbij, maar het debat gaat door. En hoewel er een paar stappen in de richting van een bankenunie zijn gezet, lijkt de begrotingsunie niet dichterbij te komen. Hoewel de populariteit van eurosceptici als Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid dit jaar is afgenomen, betekent dit geen garantie voor verdere integratie.

Geen plotselinge veranderingen

Het trage tempo en het publieke debat betekenen dat de kans klein is dat de markten voor grote verrassingen een prijs moeten betalen. En dat is positief. Gezien het gewicht van de voorgestelde hervormingen en de veelheid aan tegenstrijdige standpunten en belangen van de leden van het valutablok, voorzien we niet dat er zich op korte termijn plotselinge veranderingen in de structuur van de eurozone zullen voordoen. Kijk naar hoe traag Brexit verloopt. Als het zo lang duurt om het vertrek van een land te regelen, hoe lang duurt het dan voordat 19 landen met concurrerende belangen overeenstemming bereiken over een hele reeks nieuwe regels die voor iedereen moeten gelden? Ze konden het zelfs niet eens worden over een belasting op financiële transacties op het moment dat de stemming hiervoor gunstig was! Zelfs nadat de EU in 2013 de inspanningen van elf landen om hun eigen belasting in te voeren had goedgekeurd, is deze inzet volledig gestagneerd en nooit tot stand gekomen. En dit is maar een heel klein traject in vergelijking met een volledige reorganisatie van de hele eurozonestructuur.

Al deze onzekerheid over de toekomst van de eurozone heeft echter slechts een triviale betekenis voor de economie van de muntunie. Sinds de recessie in 2013 ten einde liep, is het BBP in 18 opeenvolgende kwartalen gegroeid. De opgaande markt in aandelen in de eurozone, die medio 2012 is begonnen, zet op dit moment alleen maar door. Na jaren van achterblijvende aandelenkoersen in de Verenigde Staten hebben de markten in de eurozone dit jaar een leidende rol gespeeld, hierbij geholpen door dalende politieke onzekerheid en een brede economische groei.

Figuur 1: Eurozone-aandelen leidend in VS in 2017

Bron: FactSet, per 8/12/2017. MSCI European Economic and Monetary Union (EMU) Index en MSCI USA Index, beide in euro’s met netto dividenden, 31/12/2016 – 7/12/2017. Geïndexeerd op 100 op 31/12/2016.

Structurele factoren

De belangrijkere les voor beleggers is deze: de markten bewegen zich op cyclische en niet op structurele factoren. Velen vrezen de zwakke demografie van Japan, Zuid-Korea’s nabijheid van een vijandige nucleaire staat of institutionele zwakheden in veel landen. Deze factoren kunnen in de loop der tijd op de economie van invloed zijn. Maar deze zijn ook bekend en niet de drijvende krachten achter de bedrijfscyclus. In plaats daarvan bewegen de markten zich veeleer op basis van conjuncturele factoren, zoals economische en politieke ontwikkelingen en door de vraag of deze beter of slechter zijn dan verwacht. Onopgeloste vragen over de structuur en de toekomst van de eurozone passen in de categorie ´structurele factoren´. Wij denken niet dat deze zoveel impact hebben dat ze de markten in de eurozone in de nabije toekomst kunnen verstoren. Beleggers in Nederland hebben dan ook alle reden om aandelen in de eurozone (en Nederlandse aandelen) in bezit te hebben.

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe Limited, een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. Fisher Investments is een onafhankelijke, particuliere vermogensbeheerder. Fisher Investments Europe delegeert het portefeuillebeheeractiviteiten aan zijn moedermaatschappij. Dit artikel geeft de standpunten, inzichten en commentaren van redactiemedewerkers van Fisher Investments weer, die op elk moment onaangekondigd kunnen veranderen. De weergegeven marktgegevens dienen louter ter illustratie en informatie. Niets in dit artikel kan worden uitgelegd als beleggingsadvies of een aanbeveling om een effect te kopen of verkopen, noch als een bewijs dat een specifieke transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een bepaald persoon.

 

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe ervaren beleggers gebruik maken van het nieuws

Speculeren op basis van conventionele interpretaties of bekend nieuws moet wel een van de duurdere gewoontes zijn bij beleggen. Dit komt doordat een beleggingsidee, wanneer u er in de media meer dan eens iets over leest of hoort, waarschijnlijk niet zal werken. En als dat wel zo is, dan duurt dat niet lang. Tegen de … Continued

Lees verder

De mythe van marktzekerheid

‘Aandelen lijken momenteel zo onzeker. Ik wacht gewoon tot de markt tot rust komt, en dan word ik weer actief.’ Veel beleggers denken dat dit logisch is — wachten tot de marktvolatiliteit wegebt, of tot een correctie of bearmarkt ten einde komt, voordat je je geld weer in aandelen belegt. Maar wat is nu precies … Continued

Lees verder

QE-geldkraan gaat dicht, maar niet getreurd!

Met een tragere groei van het bbp (bruto binnenlands product, een schatting door de overheid van de output van de economie van het land) in het derde kwartaal, bracht ons onderzoek van de financiële publicaties vaak de vrees aan het licht dat het besluit van de ECB van medio december om haar programma voor monetaire … Continued

Lees verder

Beoordeel politiek op het beleid, niet op de personen

De internationale politiek werd dit najaar enigszins opgeschrikt. Eerst door de verklaring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat dit haar laatste ambtstermijn is, en vervolgens door het gerucht dat de vroegere Britse premier David Cameron wil terugkeren in de actieve politiek. Het vertrek van Merkel is pas voor 2021 gepland en de geruchten over … Continued

Lees verder

Waarom vergrijzing en dalende geboortecijfers geen kwaad kunnen voor aandelen

Bij het doornemen van de financiële media treffen we vaak artikelen aan over hoe demografische verschuivingen in de toekomst zullen leiden tot beursdalingen. Volgens sommige commentatoren zouden vergrijzing en dalende geboortecijfers – vooral in de ontwikkelde landen – een last op de economieën van de toekomst leggen doordat de productiviteit zou gaan dalen en de … Continued

Lees verder

Voor langetermijnbeleggers is goud geen blinkend alternatief

In ons dagelijkse rondje langs de financiële media komen we vaak artikelen tegen die beleggingen aanprijzen die, naar men beweert, goed presteren wanneer de aandelenmarkten onderuit gaan. Goud is een alom gebruikt beleggingsinstrument. Velen gaan ervan uit dat het glimmende gele metaal hen verzekert tegen dalende aandelen. Omdat er in 2018 al vele perioden van … Continued

Lees verder

Analyse van in de media gehanteerde beeldspraak over markten

Markten. De financiële media praten vaak over markten alsof ze het over mensen hebben. Soms zijn de markten bang voor iets. Op andere momenten zijn ze enthousiast. Deskundigen beweren ook dat ze risico’s kunnen negeren en onderschatten. Soms worden ze als zelfgenoegzaam omschreven. Op andere momenten kunnen we lezen dat ze gewoonweg efficiënt zijn. Wat … Continued

Lees verder

‘Whatever It Takes’, zes jaar later

Deze dagen zijn vele ogen gericht op Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), nu er in de media wordt gespeculeerd over de plannen van de bank voor het monetaire beleid en in het bijzonder over de kwantitatieve verruiming (quantitative easing, QE). QE is een veelgebruikte term voor het activa-opkoopprogramma van de bank, … Continued

Lees verder

De politiek kan de ontwikkeling van de markt bepalen—maar niet zoals de meeste mensen verwachten

Praten over politiek kan heftige reacties losmaken. En heb je het daarnaast ook nog over geld, dan weet je zeker dat er naar je geluisterd wordt. Disclaimer: Aangezien politieke voorkeur tot gevaarlijke beleggingsfouten leidt, is ons politieke commentaar niet gebonden aan een bepaalde partij of ideologie. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde politieke partij, … Continued

Lees verder

Over populisme: de Griekse paradox uitgelicht

Sinds de staatsschuldencrisis in de eurozone werd aangewakkerd door de perikelen rond het Griekse overheidstekort, hebben eurosceptische populisten de wind in de zeilen doordat ze de Europese Unie (EU) of de euro de schuld geven van de economische malaise. Talrijke verslaggevers in reguliere media stelden dat de euro of de EU ten dode opgeschreven is … Continued

Lees verder

Waarop moeten Europese beleggers letten?

Opzienbarende nieuwtjes en langetermijnuitdagingen wedijveren om de aandacht van de beleggers en kunnen hen afleiden van de analyse waarop het wellicht het meest aankomt. Wat hebben klimaatverandering, vergrijzing, het vaak met horten en stoten verlopende integratieproces  van de eurozone en de verre politieke toekomst van China met elkaar gemeen? Het zijn allemaal kwesties die volgens … Continued

Lees verder

Heeft de regering-Trump de euro de oorlog verklaard?

Zijn de VS en de eurozone verwikkeld in een stille valutaoorlog— een opzettelijke poging om elkaars valuta te verzwakken? We hebben gezien dat veel beleidsmakers en traders zich dit kennelijk afvragen de laatste tijd, nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dit jaar op het World Economic Forum (WEF) naar verluidt de voordelen van … Continued

Lees verder

Vrees voor afbouw aankoopprogramma ECB ongegrond, leert de geschiedenis

Moeten we ons schrap zetten voor onheil? De ECB verlaagt vanaf deze maand het bedrag van haar maandelijkse obligatieaankopen van 60 naar 30 miljard euro en stopt in september wellicht volledig met kwantitatieve versoepeling. Velen vrezen dat dit de economie van de eurozone in gevaar zal brengen en de aandelenmarkten zal doen instorten, omdat volgens … Continued

Lees verder

Afnemende politieke onzekerheid in Italië?

Aan het eind van 2016 leek het euroscepticisme toe te nemen. Door de mislukking van de Italiaanse electorale hervormingen in december 2016 en een eurosceptische kandidaat die een gedeelde eerste plaats behaalde bij de presidentiële verkiezingen in Oostenrijk, werden deze krachten duidelijk. Voorafgaand aan een druk verkiezingsjaar in de eurozone, vreesden velen dat dit een … Continued

Lees verder

Positieve verrassing nu de angst voor protectionisme geen realiteit lijkt te worden

Ondanks de verkiezing van Trump en de Brexit blijkt dat de vrijhandel toeneemt. door Fisher Investments Nederland Beleggers die bang waren dat de recente protectionistische sentimenten de vrijhandel zou afremmen, kunnen opgelucht ademhalen. De voorbije achttien maanden wakkerden de Brexit, de verkiezing van Donald Trump, de nationalistische sentimenten in Nederland en andere ontwikkelingen de angst … Continued

Lees verder

Een jaar later, en nog geen kettingreactie ten gevolge van de Brexit

23 juni vorig jaar was een historische dag voor Europa: De Britten gingen naar de stembus voor het meest besproken referendum in de recente geschiedenis: wel of geen Brexit. Toen de stemmen waren geteld en het duidelijk was dat Groot-Brittannië ervoor had gekozen om de Europese Unie (EU) te verlaten, sloeg de angst toe. In … Continued

Lees verder

Sluit Nederland zich aan bij het clubje minderheidsregeringen?

Hoewel de Nederlandse kiezers een nieuw parlement hebben gekozen, zijn de partijleiders er nog steeds niet in geslaagd een regering te vormen. De VVD van premier Mark Rutte, D66 en het CDA zijn zonder meer bereid tot samenwerking, maar over de vraag met welke vierde partij ze een meerderheidsregering moeten vormen, verschillen ze van mening. … Continued

Lees verder

Draghi, Nederlandse parlementariërs en de dansende tulp

De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi heeft op 10 mei op uitnodiging van de Tweede Kamer een bezoek gebracht aan Den Haag voor een discussie en een vraag- en antwoordsessie over de economie van de eurozone. Op het eerste gezicht is hij precies het type toerist dat Nederlandse ambtenaren graag zien. … Continued

Lees verder

Waarom vrees voor handelsoorlogen gunstig is

De Amerikaanse president Donald Trump trekt fel van leer tegen “oneerlijke” valutamanipulatie en “rampzalige” handelsovereenkomsten. Britse kiezers besloten geen deel te willen uitmaken van de interne markt als dat betekent dat ze aan de leiband van Brussel moeten lopen. Nederlandse politici hebben de mond vol van de bescherming van de Nederlandse “kroonjuwelen”. De Franse presidentsverkiezingen … Continued

Lees verder

Fisher Investments Europe Vermogensbeheerder van het Jaar

Fisher Investments Europe timmert aardig aan de weg. De vermogensbeheerder is door de in Londen gevestigde beurswebsite ADVFN voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot Vermogensbeheerder van het Jaar tijdens de uitreiking van de International Financial Awards. Die prijsuitreiking biedt een podium aan vernieuwende producten en diensten in de internationale financiële sector. Fisher Investments Europe, opgericht in … Continued

Lees verder

Hoe Fisher Investments Nederland tegen de Europese verkiezingen aankijkt

Waarom Fisher Investments Nederland optimistisch is over de eurozone dit jaar In zowel Nederland als Frankrijk komt de verkiezingscampagne op toeren, en beleggers worden steeds nerveuzer – net zoals voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Toen profiteerden aandelen van wat Fisher Investments Europe een ‘jaar van afnemende onzekerheid’ noemde, doordat beleggers langzamerhand … Continued

Lees verder