Hoe Fisher Investments Nederland tegen de Europese verkiezingen aankijkt

Waarom Fisher Investments Nederland optimistisch is over de eurozone dit jaar

In zowel Nederland als Frankrijk komt de verkiezingscampagne op toeren, en beleggers worden steeds nerveuzer – net zoals voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar.

Toen profiteerden aandelen van wat Fisher Investments Europe een ‘jaar van afnemende onzekerheid’ noemde, doordat beleggers langzamerhand duidelijkheid kregen over het zich ontwikkelende politieke landschap en hun vrees overwonnen.

Het pro-Brexit-kamp en Donald Trump wonnen weliswaar, waardoor de wijdverspreide vrees bewaarheid werd, maar de markten realiseerden zich dat het fundamentele landschap niet radicaal was veranderd en zetten een rally in. Wij van Fisher Investments Nederland verwachten dat aandelen dit jaar op dezelfde manier de afnemende onzekerheid op het Europese vasteland zullen vieren – een belangrijke reden waarom wij verwachten dat aandelen uit de eurozone het goed zullen doen.

Onzekerheid

Gewoon de uitslag van een verkiezing te weten komen is vaak belangrijker voor markten dan wat de uitslag is – met name wanneer het onwaarschijnlijk is dat het beleid veel zal veranderen, ongeacht wie er wint. Opiniemakers debatteren vaak over de ‘beste’ of ‘slechtste’ verkiezingsuitslag voor aandelen, maar die opinies zijn gewoonlijk de weerslag van bepaalde politieke voorkeuren. Geen enkele kandidaat of partij – ongeacht ideologie – is per definitie goed of slecht voor aandelen.

Maar waar aandelen zeker niet van houden, is onzekerheid. Gebeurtenissen die in het verschiet liggen, zoals verkiezingen, kunnen voor veel onzekerheid zorgen. Maar naarmate de campagnes voortduren, biedt de gebezigde retoriek de markten de gelegenheid om mogelijke uitkomsten in te prijzen. En als de uitslagen eenmaal bekend zijn, veren aandelen op door de duidelijkheid die er dan is.

Deze onduidelijkheid is momenteel zeer groot in Europa, want beleggers maken zich zorgen over de mogelijke opkomst van eurosceptische populisten in Nederland, Frankrijk en Duitsland – en mogelijk Italië, waar velen denken dat een vervroegde verkiezing dreigt. Velen beschouwen deze verkiezingen als een risico. De analyse van Fisher Investments wijst echter uit dat ze naar alle waarschijnlijkheid eerder een goede kans bieden dat de onzekerheid afneemt, waardoor aandelen gaan stijgen – min of meer zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten profiteerden van het wegebben van de onzekerheid in 2016.

Verrassingselement

Terwijl experts praten over het potentiële instorten van de markten, worden de diverse uitkomsten al continu verwerkt in de aandelenkoersen, rekening houdend met alle algemeen bekende informatie. Die vaak bediscussieerde ‘meest gunstige’ en ‘meest ongunstige’ scenario’s worden ingeprijsd, waardoor het verrassingselement wordt weggenomen. Dus tegen de tijd dat een verkiezingsuitslag definitief is, ontsporen aandelen gewoonlijk niet, zelfs als zich een zogenaamd “slechte” verkiezingsuitslag voordoet – volatiliteit op korte termijn daargelaten.

Het verrassingselement is verdwenen en omdat ze de uitslag kennen, weten beleggers en bedrijven waar ze in de nabije toekomst rekening mee moeten houden en kunnen ze weer risico gaan nemen. Ze kunnen hun vrees laten varen en verdergaan met hun dagelijkse gang van zaken. Dit gaat zelfs op als populistische partijen wat winst boeken. Het kan markten niet schelen welke mensen het voor het zeggen hebben. Wel of de regering – van welke signatuur dan ook – radicale wetgeving kan doorvoeren die tot grote veranderingen en nieuwe onzekerheid zou kunnen leiden. Wat de aanstaande verkiezingen in Europa betreft, lijkt een radicale beleidsomslag weinig waarschijnlijk.

Overschat risico

Markten schommelen vooral onder invloed van verrassingen, en op basis van de politieke analyse van Fisher Investments lijken markten de kans dat nieuwe eurosceptische regeringen voor radicale veranderingen kunnen zorgen eerder te overschatten dan te onderschatten.

Inderdaad, met de Partij van de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders staat een uiterst rechtse anti-EU-partij momenteel bovenaan in de peilingen voor de parlementsverkiezingen van 15 maart. In heel Europa vrezen velen dat als de PVV de verkiezingen wint, Nederland wellicht spoedig het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk volgt en uit de Europese Unie stapt.

Dit lijkt echter te voorbarig, omdat het voorbijgaat aan de realiteit van evenredige vertegenwoordiging. Verwacht wordt dat de PVV ondanks haar leidende positie bij lange na geen absolute meerderheid in de Kamer in de wacht zal slepen. Om anti-euro- of anti-EU-wetgeving erdoor te krijgen – laat staan om te gaan regeren – zullen zij een coalitie moeten vormen met andere partijen, en tot dusverre zijn maar weinig partijen bereid om met Wilders samen te werken.

De PVV zal waarschijnlijk in de oppositie belanden tegenover een samengeraapte coalitie van centrumpartijen, hetgeen een patstelling inhoudt – een ondergewaardeerd pluspunt voor landen die geen grote hervormingen nodig hebben, zoals Nederland. Omdat de markten denken dat de status quo van een in patstelling verkerend, de euro gebruikend Nederland ondanks de verkiezingen intact blijft, zou de daaruit voortvloeiende opluchting voor rugwind moeten zorgen.

Over de grens

Ook elders in Europa is dit het geval. In Frankrijk staat Marine Le Pen, de kandidaat van het extreemrechtse Front National, in alle peilingen bovenaan.  Ze zal in de eerste ronde waarschijnlijk niet de noodzakelijke 50 procent van de stemmen weten binnen te halen om een tweede stemming te voorkomen. De verwachting is dat Le Pen in die tweede ronde met een zeer ruime marge zal verliezen van zowel de centrumrechtse Republikein François Fillon als de gematigde onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron, haar twee meest waarschijnlijke tegenstanders.

Daar komt bij dat, zelfs als Le Pen verrassend zou weten te winnen, dit niet betekent dat het Front National een meerderheid verkrijgt in de parlementsverkiezingen van deze zomer – en zonder aanzienlijke steun van de wetgevende macht zal een potentiële president Le Pen waarschijnlijk in een patstelling belanden, omdat zij niet eenzijdig uit de euro of de EU kan stappen.

In Duitsland gaat bondskanselier Angela Merkel voor een vierde termijn; zij heeft te kampen met enige oppositie van de centrumlinkse Sociaal-Democratische Partij (SPD) onder leiding van Martin Schultz, de voormalige voorzitter van het Europees Parlement. Uit een recente peiling blijkt dat de CDU/CSU-coalitie van Merkel achterligt op de SPD.

De anti-EU-partij Alternative für Deutschland (AfD) blijft echter nog steeds ver achter bij beide partijen. En zelfs als Merkel verliest, de SPD is vóór de euro, dus de meest waarschijnlijke uitkomst is een grote coalitie, met wellicht wat rumoerige oppositie van de AfD, als die partij al in het parlement komt. In principe betekent dit dat de status quo gehandhaafd blijft, afgezien van wat stampij.

Onbewuste gewaarwording

Hoewel de ontwikkelingen rond de verkiezingen snel kunnen veranderen (kijk maar naar de forse terugval van Fillon nadat hij verstrikt raakte in een schandaal), zullen al deze verkiezingen op een of andere manier worden beslecht, waarmee een einde komt aan de onzekerheid over de opkomst van het eurosceptische populisme.

Aandelen zullen echter niet wachten totdat al deze gebeurtenissen zich hebben voltrokken alvorens in beweging te komen. De rally van vorig jaar begon immers in februari, maanden voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen. Markten prijzen afnemende onzekerheid al in voordat beleggers zich hiervan bewust zijn. Het is niet in één keer allemaal duidelijk. Het is meer een geleidelijke, onbewuste gewaarwording.

Zoals Ken Fisher, voorzitter en CEO van Fisher Investments Europe, onlangs twitterde: ‘Iedereen wil tegenwoordig alleen maar over politiek praten. Die mensen zien waarschijnlijk weer een mooi jaar met wereldwijde voorspoed en koerswinsten aan hun neus voorbijgaan.’ Denk daaraan en vergeet niet het oude gezegde: de beste tijd om te kopen is wanneer anderen bang zijn.

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe Limited, een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. Fisher Investments is een onafhankelijke, particuliere vermogensbeheerder. Fisher Investments Europe delegeert het portefeuillebeheer aan zijn moedermaatschappij.

Disclaimer – Dit artikel geeft de standpunten, inzichten en commentaren van redactiemedewerkers van Fisher Investments weer, die op elk moment onaangekondigd kunnen veranderen. De weergegeven marktgegevens dienen louter ter illustratie en informatie. Niets in dit artikel kan worden uitgelegd als beleggingsadvies of een aanbeveling om een effect te kopen of verkopen, noch als een bewijs dat een specifieke transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een bepaald persoon.

Door: Fisher Investments Nederland | Gepubliceerd op 9/3/2017

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Twee manieren van rijk worden met beleggen

Als het gaat om beleggen in aandelen, denken sommige beleggers dat geconcentreerd beleggen in een paar posities de beste manier is om je portefeuille te doen groeien. Een beperkt aantal beleggingen aanhouden kan flink renderen, maar het kan ook zeer risicovol blijken. Andere beleggers zijn juist beducht voor overmatige concentratie en vermijden die dan ook, … Continued

Lees verder

Hoe ervaren beleggers gebruik maken van het nieuws

Speculeren op basis van conventionele interpretaties of bekend nieuws moet wel een van de duurdere gewoontes zijn bij beleggen. Dit komt doordat een beleggingsidee, wanneer u er in de media meer dan eens iets over leest of hoort, waarschijnlijk niet zal werken. En als dat wel zo is, dan duurt dat niet lang. Tegen de … Continued

Lees verder

De mythe van marktzekerheid

‘Aandelen lijken momenteel zo onzeker. Ik wacht gewoon tot de markt tot rust komt, en dan word ik weer actief.’ Veel beleggers denken dat dit logisch is — wachten tot de marktvolatiliteit wegebt, of tot een correctie of bearmarkt ten einde komt, voordat je je geld weer in aandelen belegt. Maar wat is nu precies … Continued

Lees verder

QE-geldkraan gaat dicht, maar niet getreurd!

Met een tragere groei van het bbp (bruto binnenlands product, een schatting door de overheid van de output van de economie van het land) in het derde kwartaal, bracht ons onderzoek van de financiële publicaties vaak de vrees aan het licht dat het besluit van de ECB van medio december om haar programma voor monetaire … Continued

Lees verder

Beoordeel politiek op het beleid, niet op de personen

De internationale politiek werd dit najaar enigszins opgeschrikt. Eerst door de verklaring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat dit haar laatste ambtstermijn is, en vervolgens door het gerucht dat de vroegere Britse premier David Cameron wil terugkeren in de actieve politiek. Het vertrek van Merkel is pas voor 2021 gepland en de geruchten over … Continued

Lees verder

Waarom vergrijzing en dalende geboortecijfers geen kwaad kunnen voor aandelen

Bij het doornemen van de financiële media treffen we vaak artikelen aan over hoe demografische verschuivingen in de toekomst zullen leiden tot beursdalingen. Volgens sommige commentatoren zouden vergrijzing en dalende geboortecijfers – vooral in de ontwikkelde landen – een last op de economieën van de toekomst leggen doordat de productiviteit zou gaan dalen en de … Continued

Lees verder

Voor langetermijnbeleggers is goud geen blinkend alternatief

In ons dagelijkse rondje langs de financiële media komen we vaak artikelen tegen die beleggingen aanprijzen die, naar men beweert, goed presteren wanneer de aandelenmarkten onderuit gaan. Goud is een alom gebruikt beleggingsinstrument. Velen gaan ervan uit dat het glimmende gele metaal hen verzekert tegen dalende aandelen. Omdat er in 2018 al vele perioden van … Continued

Lees verder

Analyse van in de media gehanteerde beeldspraak over markten

Markten. De financiële media praten vaak over markten alsof ze het over mensen hebben. Soms zijn de markten bang voor iets. Op andere momenten zijn ze enthousiast. Deskundigen beweren ook dat ze risico’s kunnen negeren en onderschatten. Soms worden ze als zelfgenoegzaam omschreven. Op andere momenten kunnen we lezen dat ze gewoonweg efficiënt zijn. Wat … Continued

Lees verder

‘Whatever It Takes’, zes jaar later

Deze dagen zijn vele ogen gericht op Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), nu er in de media wordt gespeculeerd over de plannen van de bank voor het monetaire beleid en in het bijzonder over de kwantitatieve verruiming (quantitative easing, QE). QE is een veelgebruikte term voor het activa-opkoopprogramma van de bank, … Continued

Lees verder

De politiek kan de ontwikkeling van de markt bepalen—maar niet zoals de meeste mensen verwachten

Praten over politiek kan heftige reacties losmaken. En heb je het daarnaast ook nog over geld, dan weet je zeker dat er naar je geluisterd wordt. Disclaimer: Aangezien politieke voorkeur tot gevaarlijke beleggingsfouten leidt, is ons politieke commentaar niet gebonden aan een bepaalde partij of ideologie. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde politieke partij, … Continued

Lees verder

Over populisme: de Griekse paradox uitgelicht

Sinds de staatsschuldencrisis in de eurozone werd aangewakkerd door de perikelen rond het Griekse overheidstekort, hebben eurosceptische populisten de wind in de zeilen doordat ze de Europese Unie (EU) of de euro de schuld geven van de economische malaise. Talrijke verslaggevers in reguliere media stelden dat de euro of de EU ten dode opgeschreven is … Continued

Lees verder

Waarop moeten Europese beleggers letten?

Opzienbarende nieuwtjes en langetermijnuitdagingen wedijveren om de aandacht van de beleggers en kunnen hen afleiden van de analyse waarop het wellicht het meest aankomt. Wat hebben klimaatverandering, vergrijzing, het vaak met horten en stoten verlopende integratieproces  van de eurozone en de verre politieke toekomst van China met elkaar gemeen? Het zijn allemaal kwesties die volgens … Continued

Lees verder

Heeft de regering-Trump de euro de oorlog verklaard?

Zijn de VS en de eurozone verwikkeld in een stille valutaoorlog— een opzettelijke poging om elkaars valuta te verzwakken? We hebben gezien dat veel beleidsmakers en traders zich dit kennelijk afvragen de laatste tijd, nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dit jaar op het World Economic Forum (WEF) naar verluidt de voordelen van … Continued

Lees verder

Vrees voor afbouw aankoopprogramma ECB ongegrond, leert de geschiedenis

Moeten we ons schrap zetten voor onheil? De ECB verlaagt vanaf deze maand het bedrag van haar maandelijkse obligatieaankopen van 60 naar 30 miljard euro en stopt in september wellicht volledig met kwantitatieve versoepeling. Velen vrezen dat dit de economie van de eurozone in gevaar zal brengen en de aandelenmarkten zal doen instorten, omdat volgens … Continued

Lees verder

Aandelen in de eurozone kunnen zonder verdere integratie stijgen

De markten van de eurozone hebben laten zien dat ze kunnen hergroeperen, ongeacht of pogingen om het valutablok te verenigen, al dan niet slagen. Na de oproep van de Franse president Emmanuel Macron tot meer Europese integratie, kan de inspanning om een Duitse regering te vormen kanselier Angela Merkel in dezelfde richting duwen. De Nederlandse … Continued

Lees verder

Afnemende politieke onzekerheid in Italië?

Aan het eind van 2016 leek het euroscepticisme toe te nemen. Door de mislukking van de Italiaanse electorale hervormingen in december 2016 en een eurosceptische kandidaat die een gedeelde eerste plaats behaalde bij de presidentiële verkiezingen in Oostenrijk, werden deze krachten duidelijk. Voorafgaand aan een druk verkiezingsjaar in de eurozone, vreesden velen dat dit een … Continued

Lees verder

Positieve verrassing nu de angst voor protectionisme geen realiteit lijkt te worden

Ondanks de verkiezing van Trump en de Brexit blijkt dat de vrijhandel toeneemt. door Fisher Investments Nederland Beleggers die bang waren dat de recente protectionistische sentimenten de vrijhandel zou afremmen, kunnen opgelucht ademhalen. De voorbije achttien maanden wakkerden de Brexit, de verkiezing van Donald Trump, de nationalistische sentimenten in Nederland en andere ontwikkelingen de angst … Continued

Lees verder

Een jaar later, en nog geen kettingreactie ten gevolge van de Brexit

23 juni vorig jaar was een historische dag voor Europa: De Britten gingen naar de stembus voor het meest besproken referendum in de recente geschiedenis: wel of geen Brexit. Toen de stemmen waren geteld en het duidelijk was dat Groot-Brittannië ervoor had gekozen om de Europese Unie (EU) te verlaten, sloeg de angst toe. In … Continued

Lees verder

Sluit Nederland zich aan bij het clubje minderheidsregeringen?

Hoewel de Nederlandse kiezers een nieuw parlement hebben gekozen, zijn de partijleiders er nog steeds niet in geslaagd een regering te vormen. De VVD van premier Mark Rutte, D66 en het CDA zijn zonder meer bereid tot samenwerking, maar over de vraag met welke vierde partij ze een meerderheidsregering moeten vormen, verschillen ze van mening. … Continued

Lees verder

Draghi, Nederlandse parlementariërs en de dansende tulp

De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi heeft op 10 mei op uitnodiging van de Tweede Kamer een bezoek gebracht aan Den Haag voor een discussie en een vraag- en antwoordsessie over de economie van de eurozone. Op het eerste gezicht is hij precies het type toerist dat Nederlandse ambtenaren graag zien. … Continued

Lees verder

Waarom vrees voor handelsoorlogen gunstig is

De Amerikaanse president Donald Trump trekt fel van leer tegen “oneerlijke” valutamanipulatie en “rampzalige” handelsovereenkomsten. Britse kiezers besloten geen deel te willen uitmaken van de interne markt als dat betekent dat ze aan de leiband van Brussel moeten lopen. Nederlandse politici hebben de mond vol van de bescherming van de Nederlandse “kroonjuwelen”. De Franse presidentsverkiezingen … Continued

Lees verder

Fisher Investments Europe Vermogensbeheerder van het Jaar

Fisher Investments Europe timmert aardig aan de weg. De vermogensbeheerder is door de in Londen gevestigde beurswebsite ADVFN voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot Vermogensbeheerder van het Jaar tijdens de uitreiking van de International Financial Awards. Die prijsuitreiking biedt een podium aan vernieuwende producten en diensten in de internationale financiële sector. Fisher Investments Europe, opgericht in … Continued

Lees verder