Voor langetermijnbeleggers is goud geen blinkend alternatief

In ons dagelijkse rondje langs de financiële media komen we vaak artikelen tegen die beleggingen aanprijzen die, naar men beweert, goed presteren wanneer de aandelenmarkten onderuit gaan.

Goud is een alom gebruikt beleggingsinstrument. Velen gaan ervan uit dat het glimmende gele metaal hen verzekert tegen dalende aandelen. Omdat er in 2018 al vele perioden van onzekerheid zijn geweest, wordt goud vaak aanbevolen aan beleggers die een alternatief zoeken voor aandelen. We zijn het echter niet eens met deze opvatting. Naar onze mening is goud een grondstof die geen speciale positieve eigenschappen bezit. We denken dat het geen zinnig alternatief is voor beleggers die willen dat het langetermijnrendement van hun portefeuille toeneemt.

Volgens veel theorieën die we hebben gehoord of gelezen, vormt goud een goede afdekking (hedge) tegen verschillende marktrisico’s. Bij beleggen is een hedge iets dat u bezit om het risico van andere effecten die u in portefeuille heeft te compenseren. Als u bijvoorbeeld aandelen bezit en de koersen ervan dalen, zou een hedge zijn waarde moeten behouden of in waarde moeten stijgen. In het geval van goud hebben we ontdekt dat veel beleggers denken dat goud goed standhoudt in tijden van stijgende inflatie (d.w.z. de prijzen stijgen over de hele linie) en in tijden van deflatie (d.w.z. de prijzen dalen over de hele linie). Sommigen denken dat goud een goede asset is om te bezitten als de politieke onzekerheid groot is, tijdens neergaande aandelenmarkten (door fundamentele factoren veroorzaakte langdurige marktdalingen met -20% of meer) of wanneer rampspoed toeslaat. Dit veronderstelt dat goud veel kwaliteiten heeft als belegging!

Laat u niet verblinden door de glinstering: volgens ons is er niets speciaals aan goud. Als u het glanzende vernislaagje verwijdert, is goud een grondstof in dezelfde categorie als koper, olie en varkensbuiken, maar met aantoonbaar minder praktische toepassingen. Grondstoffenprijzen zijn, net als andere assets, afhankelijk van vraag en aanbod. Volgens de World Gold Council, een organisatie die gegevens over goud en trends in de sector bijhoudt, is het aanbod aan goud in het tweede kwartaal blijven groeien.[i] Met een gestaag toenemend aanbod dat weinig tekenen van vertraging vertoont, is de vraag waarschijnlijk het belangrijkste voor de prijsvorming.

De vraag naar fysiek goud wordt volgens ons voornamelijk bepaald door de culturele bekendheid die het geniet, met juweliers als de belangrijkste begunstigden. Behalve voor bedrading kent het metaal weinig industriële toepassingen. We denken daarom dat sentiment en emotie een te grote invloed hebben op de prijs. Dit betekent dat als u met succes in goud wilt beleggen, u waarschijnlijk in staat moet zijn om de markt te timen, wat ons inziens een onmogelijke opgave is. Sinds goud in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw vrij verhandelbaar werd, boekte het metaal het grootste deel van zijn historisch rendement gedurende korte perioden van explosieve groei. (Figuur 1)

Figuur 1: Goudprijzen sinds 1974

Bron: FactSet, vanaf 5-9-2018. Dollars per troy ounce fijn goud, 31-12-1974 – 31-8-2018. Hiervoor wordt de Amerikaanse dollar gebruikt, aangezien goud op de beurzen wereldwijd in dollars wordt geprijsd. Tegen het eind van 1973 nam de VS officieel afstand van de goudstandaard, dus de cijferreeks begint op 31-12-1974 om eventuele verstoringen als gevolg van de overgang te omzeilen.

Goud kende een aantal grote bloeiperioden eind jaren zeventig en tijdens de eerste tien jaar van dit millennium. Voor eigenaars van aandelen die denken dat goud een goed afdekkingsinstrument is, komen deze hausseperioden echter niet altijd overeen met perioden van zwakke beurskoersen. Zowel tijdens de techzeepbel van 2000 als tijdens de financiële crisis van 2008 maakte goud ook perioden van zwakte door die samenvielen met dalende aandelenmarkten. Behalve dat het een slechte afdekking is tegen dalende aandelenkoersen, heeft goud zelf ook te maken gehad met sterke koersverliezen. In september 2011 begon een baissemarkt voor goud, die in zekere mate tot op de dag van vandaag voortduurt. Aangezien er momenteel voldoende aanbod aan goud is, kunnen beleggers naar onze mening alleen succesvol beleggen in goud als ze met enige precisie kunnen vaststellen wanneer het sentiment ten aanzien van het edelmetaal significant gaat veranderen. Dit is volgens ons een haast onmogelijke opgave, waar geen enkele ons bekende marktvoorspeller ooit structureel in is geslaagd.

Vergelijk dit eens met beleggen in aandelen. Net als bij goud zijn de koersen van aandelen afhankelijk van vraag en aanbod. Op langere termijn heeft het aanbod een grotere invloed op de koersen, maar op korte termijn denken we dat economische, politieke en sentimentfactoren de grootste invloed hebben. Ondanks de kortetermijnvolatiliteit loopt de ontwikkeling van de aandelenkoersen grotendeels vooruit op de conjunctuurcyclus. De conjunctuurcyclus verwijst naar de algemene tendens van een economie om te groeien en dan weer te krimpen. Een aandeel, dat een bezit in een beursgenoteerde onderneming vertegenwoordigt, kan in waarde stijgen als de betreffende onderneming winst genereert en geleidelijk groter wordt. We denken dat het mogelijk is aandelenmarkten succesvol te bespelen door de economische, politieke en sentimentfactoren te analyseren die van invloed zijn op de bereidheid van beleggers om geld in aandelen te steken. Naar ons oordeel geldt dit niet voor de goudmarkt.

Volgens de gangbare opvatting blijft goud een goede belegging, vooral in onzekere tijden. Wij denken dat dit niet meer opgaat. Goud geeft naar onze mening geen garantie meer op de langetermijngroei die veel beleggers nodig hebben om hun beleggingsdoelen te bereiken.  Bovendien biedt het geen adequate afdekking tegen kwakkelende aandelenmarkten. Er is dus eigenlijk geen goede reden, zo denken wij, om goud te bezitten.

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

 Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: “Gold Demand Trends Q2 2018,” World Gold Council, 2-8-2018.

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe ervaren beleggers gebruik maken van het nieuws

Speculeren op basis van conventionele interpretaties of bekend nieuws moet wel een van de duurdere gewoontes zijn bij beleggen. Dit komt doordat een beleggingsidee, wanneer u er in de media meer dan eens iets over leest of hoort, waarschijnlijk niet zal werken. En als dat wel zo is, dan duurt dat niet lang. Tegen de … Continued

Lees verder

De mythe van marktzekerheid

‘Aandelen lijken momenteel zo onzeker. Ik wacht gewoon tot de markt tot rust komt, en dan word ik weer actief.’ Veel beleggers denken dat dit logisch is — wachten tot de marktvolatiliteit wegebt, of tot een correctie of bearmarkt ten einde komt, voordat je je geld weer in aandelen belegt. Maar wat is nu precies … Continued

Lees verder

QE-geldkraan gaat dicht, maar niet getreurd!

Met een tragere groei van het bbp (bruto binnenlands product, een schatting door de overheid van de output van de economie van het land) in het derde kwartaal, bracht ons onderzoek van de financiële publicaties vaak de vrees aan het licht dat het besluit van de ECB van medio december om haar programma voor monetaire … Continued

Lees verder

Beoordeel politiek op het beleid, niet op de personen

De internationale politiek werd dit najaar enigszins opgeschrikt. Eerst door de verklaring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat dit haar laatste ambtstermijn is, en vervolgens door het gerucht dat de vroegere Britse premier David Cameron wil terugkeren in de actieve politiek. Het vertrek van Merkel is pas voor 2021 gepland en de geruchten over … Continued

Lees verder

Waarom vergrijzing en dalende geboortecijfers geen kwaad kunnen voor aandelen

Bij het doornemen van de financiële media treffen we vaak artikelen aan over hoe demografische verschuivingen in de toekomst zullen leiden tot beursdalingen. Volgens sommige commentatoren zouden vergrijzing en dalende geboortecijfers – vooral in de ontwikkelde landen – een last op de economieën van de toekomst leggen doordat de productiviteit zou gaan dalen en de … Continued

Lees verder

Analyse van in de media gehanteerde beeldspraak over markten

Markten. De financiële media praten vaak over markten alsof ze het over mensen hebben. Soms zijn de markten bang voor iets. Op andere momenten zijn ze enthousiast. Deskundigen beweren ook dat ze risico’s kunnen negeren en onderschatten. Soms worden ze als zelfgenoegzaam omschreven. Op andere momenten kunnen we lezen dat ze gewoonweg efficiënt zijn. Wat … Continued

Lees verder

‘Whatever It Takes’, zes jaar later

Deze dagen zijn vele ogen gericht op Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), nu er in de media wordt gespeculeerd over de plannen van de bank voor het monetaire beleid en in het bijzonder over de kwantitatieve verruiming (quantitative easing, QE). QE is een veelgebruikte term voor het activa-opkoopprogramma van de bank, … Continued

Lees verder

De politiek kan de ontwikkeling van de markt bepalen—maar niet zoals de meeste mensen verwachten

Praten over politiek kan heftige reacties losmaken. En heb je het daarnaast ook nog over geld, dan weet je zeker dat er naar je geluisterd wordt. Disclaimer: Aangezien politieke voorkeur tot gevaarlijke beleggingsfouten leidt, is ons politieke commentaar niet gebonden aan een bepaalde partij of ideologie. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde politieke partij, … Continued

Lees verder

Over populisme: de Griekse paradox uitgelicht

Sinds de staatsschuldencrisis in de eurozone werd aangewakkerd door de perikelen rond het Griekse overheidstekort, hebben eurosceptische populisten de wind in de zeilen doordat ze de Europese Unie (EU) of de euro de schuld geven van de economische malaise. Talrijke verslaggevers in reguliere media stelden dat de euro of de EU ten dode opgeschreven is … Continued

Lees verder

Waarop moeten Europese beleggers letten?

Opzienbarende nieuwtjes en langetermijnuitdagingen wedijveren om de aandacht van de beleggers en kunnen hen afleiden van de analyse waarop het wellicht het meest aankomt. Wat hebben klimaatverandering, vergrijzing, het vaak met horten en stoten verlopende integratieproces  van de eurozone en de verre politieke toekomst van China met elkaar gemeen? Het zijn allemaal kwesties die volgens … Continued

Lees verder

Heeft de regering-Trump de euro de oorlog verklaard?

Zijn de VS en de eurozone verwikkeld in een stille valutaoorlog— een opzettelijke poging om elkaars valuta te verzwakken? We hebben gezien dat veel beleidsmakers en traders zich dit kennelijk afvragen de laatste tijd, nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dit jaar op het World Economic Forum (WEF) naar verluidt de voordelen van … Continued

Lees verder

Vrees voor afbouw aankoopprogramma ECB ongegrond, leert de geschiedenis

Moeten we ons schrap zetten voor onheil? De ECB verlaagt vanaf deze maand het bedrag van haar maandelijkse obligatieaankopen van 60 naar 30 miljard euro en stopt in september wellicht volledig met kwantitatieve versoepeling. Velen vrezen dat dit de economie van de eurozone in gevaar zal brengen en de aandelenmarkten zal doen instorten, omdat volgens … Continued

Lees verder

Aandelen in de eurozone kunnen zonder verdere integratie stijgen

De markten van de eurozone hebben laten zien dat ze kunnen hergroeperen, ongeacht of pogingen om het valutablok te verenigen, al dan niet slagen. Na de oproep van de Franse president Emmanuel Macron tot meer Europese integratie, kan de inspanning om een Duitse regering te vormen kanselier Angela Merkel in dezelfde richting duwen. De Nederlandse … Continued

Lees verder

Afnemende politieke onzekerheid in Italië?

Aan het eind van 2016 leek het euroscepticisme toe te nemen. Door de mislukking van de Italiaanse electorale hervormingen in december 2016 en een eurosceptische kandidaat die een gedeelde eerste plaats behaalde bij de presidentiële verkiezingen in Oostenrijk, werden deze krachten duidelijk. Voorafgaand aan een druk verkiezingsjaar in de eurozone, vreesden velen dat dit een … Continued

Lees verder

Positieve verrassing nu de angst voor protectionisme geen realiteit lijkt te worden

Ondanks de verkiezing van Trump en de Brexit blijkt dat de vrijhandel toeneemt. door Fisher Investments Nederland Beleggers die bang waren dat de recente protectionistische sentimenten de vrijhandel zou afremmen, kunnen opgelucht ademhalen. De voorbije achttien maanden wakkerden de Brexit, de verkiezing van Donald Trump, de nationalistische sentimenten in Nederland en andere ontwikkelingen de angst … Continued

Lees verder

Een jaar later, en nog geen kettingreactie ten gevolge van de Brexit

23 juni vorig jaar was een historische dag voor Europa: De Britten gingen naar de stembus voor het meest besproken referendum in de recente geschiedenis: wel of geen Brexit. Toen de stemmen waren geteld en het duidelijk was dat Groot-Brittannië ervoor had gekozen om de Europese Unie (EU) te verlaten, sloeg de angst toe. In … Continued

Lees verder

Sluit Nederland zich aan bij het clubje minderheidsregeringen?

Hoewel de Nederlandse kiezers een nieuw parlement hebben gekozen, zijn de partijleiders er nog steeds niet in geslaagd een regering te vormen. De VVD van premier Mark Rutte, D66 en het CDA zijn zonder meer bereid tot samenwerking, maar over de vraag met welke vierde partij ze een meerderheidsregering moeten vormen, verschillen ze van mening. … Continued

Lees verder

Draghi, Nederlandse parlementariërs en de dansende tulp

De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi heeft op 10 mei op uitnodiging van de Tweede Kamer een bezoek gebracht aan Den Haag voor een discussie en een vraag- en antwoordsessie over de economie van de eurozone. Op het eerste gezicht is hij precies het type toerist dat Nederlandse ambtenaren graag zien. … Continued

Lees verder

Waarom vrees voor handelsoorlogen gunstig is

De Amerikaanse president Donald Trump trekt fel van leer tegen “oneerlijke” valutamanipulatie en “rampzalige” handelsovereenkomsten. Britse kiezers besloten geen deel te willen uitmaken van de interne markt als dat betekent dat ze aan de leiband van Brussel moeten lopen. Nederlandse politici hebben de mond vol van de bescherming van de Nederlandse “kroonjuwelen”. De Franse presidentsverkiezingen … Continued

Lees verder

Fisher Investments Europe Vermogensbeheerder van het Jaar

Fisher Investments Europe timmert aardig aan de weg. De vermogensbeheerder is door de in Londen gevestigde beurswebsite ADVFN voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot Vermogensbeheerder van het Jaar tijdens de uitreiking van de International Financial Awards. Die prijsuitreiking biedt een podium aan vernieuwende producten en diensten in de internationale financiële sector. Fisher Investments Europe, opgericht in … Continued

Lees verder

Hoe Fisher Investments Nederland tegen de Europese verkiezingen aankijkt

Waarom Fisher Investments Nederland optimistisch is over de eurozone dit jaar In zowel Nederland als Frankrijk komt de verkiezingscampagne op toeren, en beleggers worden steeds nerveuzer – net zoals voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Toen profiteerden aandelen van wat Fisher Investments Europe een ‘jaar van afnemende onzekerheid’ noemde, doordat beleggers langzamerhand … Continued

Lees verder