Waarom vrees voor handelsoorlogen gunstig is

De Amerikaanse president Donald Trump trekt fel van leer tegen “oneerlijke” valutamanipulatie en “rampzalige” handelsovereenkomsten. Britse kiezers besloten geen deel te willen uitmaken van de interne markt als dat betekent dat ze aan de leiband van Brussel moeten lopen.

Nederlandse politici hebben de mond vol van de bescherming van de Nederlandse “kroonjuwelen”. De Franse presidentsverkiezingen werden teruggebracht tot de keuze tussen een voor- of tegenstander van de globalisering. Multinationals waarschuwen bijna dagelijks dat de huidige wereldwijde economische groei op het spel staat als deze retoriek uitmondt in protectionistische maatregelen.

Onder deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat een handelsoorlog wereldwijd als het grootste risico wordt beschouwd. Het staat bijna dagelijks in de krant. In economisch opzicht hebben ze gelijk om zich het volgende af te vragen: Als protectionistische retoriek zou leiden tot de plotselinge invoering van handelsbarrières en tarieven, zou dat zeer ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Het zou de wereldwijde aanvoerketen kunnen verstoren en zowel bedrijven als consumenten flink op kosten kunnen jagen. Maar vanuit het perspectief van de financiële markten is deze bezorgdheid waarschijnlijk al in de aandelenkoersen verwerkt. Mocht deze bezorgdheid overdreven zijn, zoals wij verwachten, dan zouden de aandelen verder moeten stijgen.

Marktbewegingen zijn meestal gebaseerd op de kloof tussen sentiment en de uiteindelijke werkelijkheid. In maart 2009 waren alle economische cijfers slecht. Beleggers waren het er unaniem over eens dat de wereld op een nieuwe depressie afstevende. Of erger. Grote namen uit de financiële wereld waren ervan overtuigd dat in een krimpende wereldeconomie geen bull-markt kon ontstaan.

In de Verenigde Staten maakten beleggers zich zorgen dat de toen net nieuwe regering-Obama op grote schaal banken zou gaan nationaliseren. Terwijl er sprake was van een recessie, was het sentiment nog veel negatiever. Toen uit de economische cijfers bleek dat het allemaal wel meeviel, schoten de aandelenkoersen omhoog. Bezorgdheid over politieke ontwikkelingen die uitbleven had een veel te grote impact op de markten. Deze relatie verklaart waarom de meeste bull-markten uit pessimisme ontstaan, en dit geldt voor vrijwel alle aspecten van beleggen. Inzicht in de werkelijkheid is maar een stukje van de puzzel bij het voorspellen van de marktontwikkelingen.

Momenteel wordt het sentiment beïnvloed door bezorgdheid over een handelsoorlog. Dat was in november te zien aan de manier waarop de Mexicaanse beurzen reageerden op de verkiezingsoverwinning van Trump. Tijdens zijn verkiezingscampagne zette Trump Mexico vaak neer als ‘een dief van de Amerikaanse werkgelegenheid’ en hij riep ook dat hij de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) zou herzien of opzeggen.

Het afgelopen jaar was naar waarde gemeten circa 81 procent van de Mexicaanse export bestemd voor de Verenigde Staten; protectionisme waardoor deze relatie onder druk zou komen te staan, zou de Mexicaanse economie dus ernstig kunnen schaden.[i] De peso en de MSCI Mexico daalden op 8 november na de verkiezingen fors en bleven tot half januari zwak. De markten prijsden de gevolgen van een eventueel door Trump ontketende handelsoorlog zeer sterk in.

Maar sinds zijn inauguratie op 20 januari hebben Trumps uitspraken zich niet vertaald in protectionistische handelsmaatregelen. Hoewel hij “op dag 1” beloofde China als een valutamanipulator te bestempelen, als een opmaat naar handelstarieven, heeft hij zijn eerste 100 dagen vooral gebruikt om zijn eerdere uitspraken af te zwakken, alvorens in april wereldkundig te maken dat hij zoiets nooit zou doen. Trump heeft vóór zijn verkiezing soortgelijke uitspraken gedaan over Japan, maar hier weer afstand van genomen tijdens een diner met premier Shinzo Abe waar de twee een handelsdeal bespraken.

Wat NAFTA betreft heeft de regering Trump aangekondigd het verdrag op een aantal punten te willen aanpassen, maar het niet te willen opzeggen. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat de peso en de Mexicaanse aandelen sterk opveerden. Terwijl we dit schrijven, is de koers van de peso hoger dan vóór de verkiezingen. Zijn enige ingrepen in het handelsbeleid zijn een paar executive orders waarin hij overheidsdiensten opdraagt bestaande overeenkomsten te bestuderen, een te verwaarlozen taks op de invoer van Canadees hout waar al tientallen jaren aan gewerkt werd en terugtrekking uit het Trans-Pacific Partnership, een niet-geratificeerde overeenkomst waarvan de inwerkingtreding onwaarschijnlijk is. Het sentiment was veel pessimistischer dan uiteindelijk nodig bleek.

Terwijl de Brexit-onderhandelingen nog maar net begonnen zijn, heeft premier May al aangekondigd in te zetten op een zeer alomvattend verdrag met de EU. Hoewel gevreesd werd dat de EU bezwaar zou maken, lieten vele ministers eind april weten open te staan voor gesprekken over een handelsdeal, naast een bredere uittredingsovereenkomst. Het is allemaal retoriek, maar niet al te protectionistisch. Angst voor een handelsoorlog is op dit moment niets meer dan angst. Dus de markten staat een positieve verrassing te wachten.

Dat is de manier waarop het prijsmechanisme van de kapitaalmarkten fungeert. Wanneer er alom sprake is van bezorgdheid, is de kans groot dat deze nu al van invloed is op de risicobereidheid van beleggers. Angst wordt ingeprijsd in de koersen. Als de werkelijkheid vervolgens anders blijkt, in positieve of negatieve zin, zullen de aandelenkoersen zich snel aanpassen aan de nieuwe situatie. Bij een wijdverbreide vrees zoals een wereldwijde handelsoorlog zullen de koersen waarschijnlijk langdurig stijgen naarmate de bezorgdheid ongegrond blijkt. Wacht niet af totdat Donald Trump zich ontpopt tot een Adam Smith; de beste tijd om aandelen te bezitten is wanneer de angst nog niet is weggenomen.

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe Limited, een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. Fisher Investments is een onafhankelijke, particuliere vermogensbeheerder. Fisher Investments Europe delegeert het portefeuillebeheer aan zijn moedermaatschappij. Dit artikel geeft de standpunten, inzichten en commentaren van redactiemedewerkers van Fisher Investments weer, die op elk moment onaangekondigd kunnen veranderen. De weergegeven marktgegevens dienen louter ter illustratie en informatie. Niets in dit artikel kan worden uitgelegd als beleggingsadvies of een aanbeveling om een effect te kopen of verkopen, noch als een bewijs dat een specifieke transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een bepaald persoon.

[i] Bron: FactSet, per 28/4/2017.

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe ervaren beleggers gebruik maken van het nieuws

Speculeren op basis van conventionele interpretaties of bekend nieuws moet wel een van de duurdere gewoontes zijn bij beleggen. Dit komt doordat een beleggingsidee, wanneer u er in de media meer dan eens iets over leest of hoort, waarschijnlijk niet zal werken. En als dat wel zo is, dan duurt dat niet lang. Tegen de … Continued

Lees verder

De mythe van marktzekerheid

‘Aandelen lijken momenteel zo onzeker. Ik wacht gewoon tot de markt tot rust komt, en dan word ik weer actief.’ Veel beleggers denken dat dit logisch is — wachten tot de marktvolatiliteit wegebt, of tot een correctie of bearmarkt ten einde komt, voordat je je geld weer in aandelen belegt. Maar wat is nu precies … Continued

Lees verder

QE-geldkraan gaat dicht, maar niet getreurd!

Met een tragere groei van het bbp (bruto binnenlands product, een schatting door de overheid van de output van de economie van het land) in het derde kwartaal, bracht ons onderzoek van de financiële publicaties vaak de vrees aan het licht dat het besluit van de ECB van medio december om haar programma voor monetaire … Continued

Lees verder

Beoordeel politiek op het beleid, niet op de personen

De internationale politiek werd dit najaar enigszins opgeschrikt. Eerst door de verklaring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat dit haar laatste ambtstermijn is, en vervolgens door het gerucht dat de vroegere Britse premier David Cameron wil terugkeren in de actieve politiek. Het vertrek van Merkel is pas voor 2021 gepland en de geruchten over … Continued

Lees verder

Waarom vergrijzing en dalende geboortecijfers geen kwaad kunnen voor aandelen

Bij het doornemen van de financiële media treffen we vaak artikelen aan over hoe demografische verschuivingen in de toekomst zullen leiden tot beursdalingen. Volgens sommige commentatoren zouden vergrijzing en dalende geboortecijfers – vooral in de ontwikkelde landen – een last op de economieën van de toekomst leggen doordat de productiviteit zou gaan dalen en de … Continued

Lees verder

Voor langetermijnbeleggers is goud geen blinkend alternatief

In ons dagelijkse rondje langs de financiële media komen we vaak artikelen tegen die beleggingen aanprijzen die, naar men beweert, goed presteren wanneer de aandelenmarkten onderuit gaan. Goud is een alom gebruikt beleggingsinstrument. Velen gaan ervan uit dat het glimmende gele metaal hen verzekert tegen dalende aandelen. Omdat er in 2018 al vele perioden van … Continued

Lees verder

Analyse van in de media gehanteerde beeldspraak over markten

Markten. De financiële media praten vaak over markten alsof ze het over mensen hebben. Soms zijn de markten bang voor iets. Op andere momenten zijn ze enthousiast. Deskundigen beweren ook dat ze risico’s kunnen negeren en onderschatten. Soms worden ze als zelfgenoegzaam omschreven. Op andere momenten kunnen we lezen dat ze gewoonweg efficiënt zijn. Wat … Continued

Lees verder

‘Whatever It Takes’, zes jaar later

Deze dagen zijn vele ogen gericht op Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), nu er in de media wordt gespeculeerd over de plannen van de bank voor het monetaire beleid en in het bijzonder over de kwantitatieve verruiming (quantitative easing, QE). QE is een veelgebruikte term voor het activa-opkoopprogramma van de bank, … Continued

Lees verder

De politiek kan de ontwikkeling van de markt bepalen—maar niet zoals de meeste mensen verwachten

Praten over politiek kan heftige reacties losmaken. En heb je het daarnaast ook nog over geld, dan weet je zeker dat er naar je geluisterd wordt. Disclaimer: Aangezien politieke voorkeur tot gevaarlijke beleggingsfouten leidt, is ons politieke commentaar niet gebonden aan een bepaalde partij of ideologie. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde politieke partij, … Continued

Lees verder

Over populisme: de Griekse paradox uitgelicht

Sinds de staatsschuldencrisis in de eurozone werd aangewakkerd door de perikelen rond het Griekse overheidstekort, hebben eurosceptische populisten de wind in de zeilen doordat ze de Europese Unie (EU) of de euro de schuld geven van de economische malaise. Talrijke verslaggevers in reguliere media stelden dat de euro of de EU ten dode opgeschreven is … Continued

Lees verder

Waarop moeten Europese beleggers letten?

Opzienbarende nieuwtjes en langetermijnuitdagingen wedijveren om de aandacht van de beleggers en kunnen hen afleiden van de analyse waarop het wellicht het meest aankomt. Wat hebben klimaatverandering, vergrijzing, het vaak met horten en stoten verlopende integratieproces  van de eurozone en de verre politieke toekomst van China met elkaar gemeen? Het zijn allemaal kwesties die volgens … Continued

Lees verder

Heeft de regering-Trump de euro de oorlog verklaard?

Zijn de VS en de eurozone verwikkeld in een stille valutaoorlog— een opzettelijke poging om elkaars valuta te verzwakken? We hebben gezien dat veel beleidsmakers en traders zich dit kennelijk afvragen de laatste tijd, nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dit jaar op het World Economic Forum (WEF) naar verluidt de voordelen van … Continued

Lees verder

Vrees voor afbouw aankoopprogramma ECB ongegrond, leert de geschiedenis

Moeten we ons schrap zetten voor onheil? De ECB verlaagt vanaf deze maand het bedrag van haar maandelijkse obligatieaankopen van 60 naar 30 miljard euro en stopt in september wellicht volledig met kwantitatieve versoepeling. Velen vrezen dat dit de economie van de eurozone in gevaar zal brengen en de aandelenmarkten zal doen instorten, omdat volgens … Continued

Lees verder

Aandelen in de eurozone kunnen zonder verdere integratie stijgen

De markten van de eurozone hebben laten zien dat ze kunnen hergroeperen, ongeacht of pogingen om het valutablok te verenigen, al dan niet slagen. Na de oproep van de Franse president Emmanuel Macron tot meer Europese integratie, kan de inspanning om een Duitse regering te vormen kanselier Angela Merkel in dezelfde richting duwen. De Nederlandse … Continued

Lees verder

Afnemende politieke onzekerheid in Italië?

Aan het eind van 2016 leek het euroscepticisme toe te nemen. Door de mislukking van de Italiaanse electorale hervormingen in december 2016 en een eurosceptische kandidaat die een gedeelde eerste plaats behaalde bij de presidentiële verkiezingen in Oostenrijk, werden deze krachten duidelijk. Voorafgaand aan een druk verkiezingsjaar in de eurozone, vreesden velen dat dit een … Continued

Lees verder

Positieve verrassing nu de angst voor protectionisme geen realiteit lijkt te worden

Ondanks de verkiezing van Trump en de Brexit blijkt dat de vrijhandel toeneemt. door Fisher Investments Nederland Beleggers die bang waren dat de recente protectionistische sentimenten de vrijhandel zou afremmen, kunnen opgelucht ademhalen. De voorbije achttien maanden wakkerden de Brexit, de verkiezing van Donald Trump, de nationalistische sentimenten in Nederland en andere ontwikkelingen de angst … Continued

Lees verder

Een jaar later, en nog geen kettingreactie ten gevolge van de Brexit

23 juni vorig jaar was een historische dag voor Europa: De Britten gingen naar de stembus voor het meest besproken referendum in de recente geschiedenis: wel of geen Brexit. Toen de stemmen waren geteld en het duidelijk was dat Groot-Brittannië ervoor had gekozen om de Europese Unie (EU) te verlaten, sloeg de angst toe. In … Continued

Lees verder

Sluit Nederland zich aan bij het clubje minderheidsregeringen?

Hoewel de Nederlandse kiezers een nieuw parlement hebben gekozen, zijn de partijleiders er nog steeds niet in geslaagd een regering te vormen. De VVD van premier Mark Rutte, D66 en het CDA zijn zonder meer bereid tot samenwerking, maar over de vraag met welke vierde partij ze een meerderheidsregering moeten vormen, verschillen ze van mening. … Continued

Lees verder

Draghi, Nederlandse parlementariërs en de dansende tulp

De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi heeft op 10 mei op uitnodiging van de Tweede Kamer een bezoek gebracht aan Den Haag voor een discussie en een vraag- en antwoordsessie over de economie van de eurozone. Op het eerste gezicht is hij precies het type toerist dat Nederlandse ambtenaren graag zien. … Continued

Lees verder

Fisher Investments Europe Vermogensbeheerder van het Jaar

Fisher Investments Europe timmert aardig aan de weg. De vermogensbeheerder is door de in Londen gevestigde beurswebsite ADVFN voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot Vermogensbeheerder van het Jaar tijdens de uitreiking van de International Financial Awards. Die prijsuitreiking biedt een podium aan vernieuwende producten en diensten in de internationale financiële sector. Fisher Investments Europe, opgericht in … Continued

Lees verder

Hoe Fisher Investments Nederland tegen de Europese verkiezingen aankijkt

Waarom Fisher Investments Nederland optimistisch is over de eurozone dit jaar In zowel Nederland als Frankrijk komt de verkiezingscampagne op toeren, en beleggers worden steeds nerveuzer – net zoals voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Toen profiteerden aandelen van wat Fisher Investments Europe een ‘jaar van afnemende onzekerheid’ noemde, doordat beleggers langzamerhand … Continued

Lees verder