Waarop moeten Europese beleggers letten?

Opzienbarende nieuwtjes en langetermijnuitdagingen wedijveren om de aandacht van de beleggers en kunnen hen afleiden van de analyse waarop het wellicht het meest aankomt.

Wat hebben klimaatverandering, vergrijzing, het vaak met horten en stoten verlopende integratieproces  van de eurozone en de verre politieke toekomst van China met elkaar gemeen? Het zijn allemaal kwesties die volgens de media de aandelenmarkten bedreigen. Volgens ons zijn deze zorgen echter nog lang niet voor morgen. In al die jaren dat we de kapitaalmarkten hebben geanalyseerd, hebben we kunnen constateren dat de markten doorgaans geen aandacht schenken aan kwesties die pas over meer dan zo’n 30 maanden spelen. We vinden het belangrijk dat aandelenbeleggers begrijpen hoe de markten werken en waarom ze vooral gericht zijn op de komende 3 tot 30 maanden – dat kan hen namelijk helpen om risico’s waarover iedereen het heeft in perspectief te plaatsen en beter onderbouwde (en misschien minder impulsieve) beslissingen te nemen.

Ophef op korte termijn

De vooruitziende aard van de markten verklaart volgens ons waarom problemen voor de zeer korte termijn meestal van weinig invloed zijn op de waarderingen op langere termijn. De meeste politieke gebeurtenissen die voor de deur staan liggen al maanden in het verschiet, waardoor de markten ze beter hebben kunnen verdisconteren dan wanneer ze nu pas waren opgedoken. Economische cijfers en winstwaarschuwingen zorgen vaak voor ophef op korte termijn, maar hebben in het algemeen betrekking op het verleden.

Zo maken veel ondernemingen zich momenteel op om de bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal van 2018 vrij te geven. Deze zullen waarschijnlijk het hele tweede kwartaal lang stukje bij beetje bekend worden. Afgaande op het recente verleden zullen de media daar, naarmate de cijfers binnenlopen, groot nieuws  van maken. De specifieke cijfers kunnen de volatiliteit op korte termijn aanjagen , al naar gelang hoe ze zich verhouden tot de prognoses van de analisten. De houdbaarheid  van zulk nieuws achten we echter beperkt. Het vormt een afspiegeling – en bevestiging – van activiteiten die maanden geleden hebben plaatsgevonden.

We denken dat efficiënte markten de aanjagers, trends en gebeurtenissen achter het resultatenseizoen al kennen. Daarom denken we dat de markt – technisch gesproken de collectieve wijsheid van het hele beleggingsuniversum – al redelijke verwachtingen koestert over de bekend te maken resultaten. Daarom is de kans waarschijnlijk klein dat hier voordelen mee te behalen zijn.

Stortvloed aan mogelijke gevolgen

We vinden dat dezelfde logica van toepassing is op de bekendmaking van economische cijfers lang na de activiteiten waarop ze betrekking hebben. Meer in het algemeen bespreken beleggers tot vervelens toe  wat ons allemaal boven het hoofd hangt. De vergaderingen van de centrale banken bijvoorbeeld. Meestal brengt de pers ons vlak voor die vergaderingen een stortvloed aan artikelen over alle mogelijke gevolgen. Naar onze mening krijgen de markten daardoor de kans om de gevolgen te verdisconteren. En dat is naar ons idee een van de belangrijkste redenen waarom de markten vaak niet reageren op het nieuws zoals kennelijk in de krantenkoppen wordt verwacht – ze hebben de informatie waarschijnlijk al verwerkt en kijken nu verder vooruit.

De vooruitziende blik  van de markten is echter niet onbegrensd. Zonder de problemen die we aan het begin van dit artikel ter sprake brachten zomaar weg te wuiven, denken we dat het toch allemaal om zeer langzaam naderende gebeurtenissen gaat waarvan de belangrijkste gevolgen mogelijk pas over enkele decennia merkbaar zullen worden. Niet alleen hebben de markten daardoor tijd te over om een en ander te verdisconteren; als we nu al tobben over de uiteindelijke gevolgen voor de markten, negeren we ook dat er tussen nu en dat moment zeer waarschijnlijk nog van alles gaat veranderen.

Gemiste factoren

Prognoses die het recente verleden in een rechte lijn naar de toekomst extrapoleren zijn volgens ons niet in staat rekening te houden met variabelen die in de toekomst kunnen veranderen. Neem bijvoorbeeld de demografie. Al jaren worden we gewaarschuwd dat de combinatie van vergrijzing en dalende geboortecijfers overal in Europa de bevolking zou doen slinken en de pensioenlasten voor de staat onbetaalbaar zou maken. Deze prognoses zijn gebaseerd op langetermijnmodellen zoals de bevolkingspiramides van de Wereldbank. Wat we in deze prognoses missen zijn een aantal factoren die de bevolkingstrends op lange termijn zouden kunnen doen omslaan, zoals immigratie. Markten worden volgens ons vooral gedreven door wat waarschijnlijk is, niet door de mogelijkheden die zich aandienen. Omdat er nog zoveel onbekend is, achten we het niet mogelijk dat de markten vooruit kunnen lopen op de verre toekomst.

Verre en vage toekomst

Dezelfde logica menen we te mogen toepassen op kwesties als de klimaatverandering. We zijn weliswaar geen wetenschappers, maar de meeste mensen zullen het met ons eens zijn dat klimaatproblemen de eerstkomende jaren waarschijnlijk geen grote gevolgen voor de economie zullen hebben. Zelfs in de zwartste doemscenario’s duurt het nog tientallen jaren voordat de rampspoed over ons uit wordt gestort. Voorlopig kunnen de markten daar volgens ons geen rekening mee houden. We spreken over een te verre, vaag omlijnde toekomst – en negeren daarbij het vermogen van de maatschappij om innovatieve oplossingen te bedenken voordat de problemen vaste vorm aannemen, zoals de mensheid al sinds het begin der tijden doet wanneer zij voor dergelijke uitdagingen staat. Wie herinnert zich niet de vrees voor de “oliepiek”, ruim tien jaar geleden: ’s werelds olievoorraden stonden op het punt om op te drogen.

Tegenwoordig krijgen we vaak het omgekeerde te lezen, en is de pers beducht voor een piek in de vraag naar olie. Dat is in het hier en nu wellicht ook niet realistisch. Van belang is echter hoe het zo kon verkeren. Dat kwam doordat technologie voor nieuw aanbod zorgde uit voorraden die vroeger niet rendabel konden worden aangeboord, en doordat de groei in de vraag vertraagde.

Gepieker over lange termijn

Daarom verdisconteren de markten bij voorkeur de voorspelbare toekomst – de eerstkomende drie tot (ruim) 30 maanden. Binnen dat tijdsbestek kunnen de markten beter beoordelen hoe waarschijnlijk de uiteenlopende scenario’s zijn. Toonaangevende economische indicatoren zoals de Leading Economic Indexes (LEI’s) van The Conference Board, rentecurves en overzichten van omzetstijgingen in fabrieksorders en diensten verschaffen een goed inzicht op hoog niveau in de aanstaande economische ontwikkelingen, en helpen de markten bij het opstellen van winstgroeiprognoses. Beleggers kunnen hun eigen analyses uitvoeren om uit te maken of deze prognoses te hoog of te laag zijn. Gelet op de verkiezingsrondes en regeertermijnen in de meeste ontwikkelde landen is wellicht ook de politiek voorspelbaarder binnen dit tijdsbestek.

We denken dat beleggers weinig hebben aan gepieker over ingewikkelde problemen op lange termijn. De waardevolste inzichten verkrijgen ze wellicht door zich te richten op de periode waarin ze het meeste kans maken om hun voordeel te doen met een kritische analyse. Zodoende kunnen beleggers de meeste ruis wegwerken en opzienbarende nieuwtjes of moeilijk in cijfers uit te drukken gevaren in de verre toekomst, negeren om zich toe te leggen op kwesties die waarschijnlijk wel van belang zijn voor hun portefeuillerendement.

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

 Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe ervaren beleggers gebruik maken van het nieuws

Speculeren op basis van conventionele interpretaties of bekend nieuws moet wel een van de duurdere gewoontes zijn bij beleggen. Dit komt doordat een beleggingsidee, wanneer u er in de media meer dan eens iets over leest of hoort, waarschijnlijk niet zal werken. En als dat wel zo is, dan duurt dat niet lang. Tegen de … Continued

Lees verder

De mythe van marktzekerheid

‘Aandelen lijken momenteel zo onzeker. Ik wacht gewoon tot de markt tot rust komt, en dan word ik weer actief.’ Veel beleggers denken dat dit logisch is — wachten tot de marktvolatiliteit wegebt, of tot een correctie of bearmarkt ten einde komt, voordat je je geld weer in aandelen belegt. Maar wat is nu precies … Continued

Lees verder

QE-geldkraan gaat dicht, maar niet getreurd!

Met een tragere groei van het bbp (bruto binnenlands product, een schatting door de overheid van de output van de economie van het land) in het derde kwartaal, bracht ons onderzoek van de financiële publicaties vaak de vrees aan het licht dat het besluit van de ECB van medio december om haar programma voor monetaire … Continued

Lees verder

Beoordeel politiek op het beleid, niet op de personen

De internationale politiek werd dit najaar enigszins opgeschrikt. Eerst door de verklaring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat dit haar laatste ambtstermijn is, en vervolgens door het gerucht dat de vroegere Britse premier David Cameron wil terugkeren in de actieve politiek. Het vertrek van Merkel is pas voor 2021 gepland en de geruchten over … Continued

Lees verder

Waarom vergrijzing en dalende geboortecijfers geen kwaad kunnen voor aandelen

Bij het doornemen van de financiële media treffen we vaak artikelen aan over hoe demografische verschuivingen in de toekomst zullen leiden tot beursdalingen. Volgens sommige commentatoren zouden vergrijzing en dalende geboortecijfers – vooral in de ontwikkelde landen – een last op de economieën van de toekomst leggen doordat de productiviteit zou gaan dalen en de … Continued

Lees verder

Voor langetermijnbeleggers is goud geen blinkend alternatief

In ons dagelijkse rondje langs de financiële media komen we vaak artikelen tegen die beleggingen aanprijzen die, naar men beweert, goed presteren wanneer de aandelenmarkten onderuit gaan. Goud is een alom gebruikt beleggingsinstrument. Velen gaan ervan uit dat het glimmende gele metaal hen verzekert tegen dalende aandelen. Omdat er in 2018 al vele perioden van … Continued

Lees verder

Analyse van in de media gehanteerde beeldspraak over markten

Markten. De financiële media praten vaak over markten alsof ze het over mensen hebben. Soms zijn de markten bang voor iets. Op andere momenten zijn ze enthousiast. Deskundigen beweren ook dat ze risico’s kunnen negeren en onderschatten. Soms worden ze als zelfgenoegzaam omschreven. Op andere momenten kunnen we lezen dat ze gewoonweg efficiënt zijn. Wat … Continued

Lees verder

‘Whatever It Takes’, zes jaar later

Deze dagen zijn vele ogen gericht op Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), nu er in de media wordt gespeculeerd over de plannen van de bank voor het monetaire beleid en in het bijzonder over de kwantitatieve verruiming (quantitative easing, QE). QE is een veelgebruikte term voor het activa-opkoopprogramma van de bank, … Continued

Lees verder

De politiek kan de ontwikkeling van de markt bepalen—maar niet zoals de meeste mensen verwachten

Praten over politiek kan heftige reacties losmaken. En heb je het daarnaast ook nog over geld, dan weet je zeker dat er naar je geluisterd wordt. Disclaimer: Aangezien politieke voorkeur tot gevaarlijke beleggingsfouten leidt, is ons politieke commentaar niet gebonden aan een bepaalde partij of ideologie. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde politieke partij, … Continued

Lees verder

Over populisme: de Griekse paradox uitgelicht

Sinds de staatsschuldencrisis in de eurozone werd aangewakkerd door de perikelen rond het Griekse overheidstekort, hebben eurosceptische populisten de wind in de zeilen doordat ze de Europese Unie (EU) of de euro de schuld geven van de economische malaise. Talrijke verslaggevers in reguliere media stelden dat de euro of de EU ten dode opgeschreven is … Continued

Lees verder

Heeft de regering-Trump de euro de oorlog verklaard?

Zijn de VS en de eurozone verwikkeld in een stille valutaoorlog— een opzettelijke poging om elkaars valuta te verzwakken? We hebben gezien dat veel beleidsmakers en traders zich dit kennelijk afvragen de laatste tijd, nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dit jaar op het World Economic Forum (WEF) naar verluidt de voordelen van … Continued

Lees verder

Vrees voor afbouw aankoopprogramma ECB ongegrond, leert de geschiedenis

Moeten we ons schrap zetten voor onheil? De ECB verlaagt vanaf deze maand het bedrag van haar maandelijkse obligatieaankopen van 60 naar 30 miljard euro en stopt in september wellicht volledig met kwantitatieve versoepeling. Velen vrezen dat dit de economie van de eurozone in gevaar zal brengen en de aandelenmarkten zal doen instorten, omdat volgens … Continued

Lees verder

Aandelen in de eurozone kunnen zonder verdere integratie stijgen

De markten van de eurozone hebben laten zien dat ze kunnen hergroeperen, ongeacht of pogingen om het valutablok te verenigen, al dan niet slagen. Na de oproep van de Franse president Emmanuel Macron tot meer Europese integratie, kan de inspanning om een Duitse regering te vormen kanselier Angela Merkel in dezelfde richting duwen. De Nederlandse … Continued

Lees verder

Afnemende politieke onzekerheid in Italië?

Aan het eind van 2016 leek het euroscepticisme toe te nemen. Door de mislukking van de Italiaanse electorale hervormingen in december 2016 en een eurosceptische kandidaat die een gedeelde eerste plaats behaalde bij de presidentiële verkiezingen in Oostenrijk, werden deze krachten duidelijk. Voorafgaand aan een druk verkiezingsjaar in de eurozone, vreesden velen dat dit een … Continued

Lees verder

Positieve verrassing nu de angst voor protectionisme geen realiteit lijkt te worden

Ondanks de verkiezing van Trump en de Brexit blijkt dat de vrijhandel toeneemt. door Fisher Investments Nederland Beleggers die bang waren dat de recente protectionistische sentimenten de vrijhandel zou afremmen, kunnen opgelucht ademhalen. De voorbije achttien maanden wakkerden de Brexit, de verkiezing van Donald Trump, de nationalistische sentimenten in Nederland en andere ontwikkelingen de angst … Continued

Lees verder

Een jaar later, en nog geen kettingreactie ten gevolge van de Brexit

23 juni vorig jaar was een historische dag voor Europa: De Britten gingen naar de stembus voor het meest besproken referendum in de recente geschiedenis: wel of geen Brexit. Toen de stemmen waren geteld en het duidelijk was dat Groot-Brittannië ervoor had gekozen om de Europese Unie (EU) te verlaten, sloeg de angst toe. In … Continued

Lees verder

Sluit Nederland zich aan bij het clubje minderheidsregeringen?

Hoewel de Nederlandse kiezers een nieuw parlement hebben gekozen, zijn de partijleiders er nog steeds niet in geslaagd een regering te vormen. De VVD van premier Mark Rutte, D66 en het CDA zijn zonder meer bereid tot samenwerking, maar over de vraag met welke vierde partij ze een meerderheidsregering moeten vormen, verschillen ze van mening. … Continued

Lees verder

Draghi, Nederlandse parlementariërs en de dansende tulp

De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi heeft op 10 mei op uitnodiging van de Tweede Kamer een bezoek gebracht aan Den Haag voor een discussie en een vraag- en antwoordsessie over de economie van de eurozone. Op het eerste gezicht is hij precies het type toerist dat Nederlandse ambtenaren graag zien. … Continued

Lees verder

Waarom vrees voor handelsoorlogen gunstig is

De Amerikaanse president Donald Trump trekt fel van leer tegen “oneerlijke” valutamanipulatie en “rampzalige” handelsovereenkomsten. Britse kiezers besloten geen deel te willen uitmaken van de interne markt als dat betekent dat ze aan de leiband van Brussel moeten lopen. Nederlandse politici hebben de mond vol van de bescherming van de Nederlandse “kroonjuwelen”. De Franse presidentsverkiezingen … Continued

Lees verder

Fisher Investments Europe Vermogensbeheerder van het Jaar

Fisher Investments Europe timmert aardig aan de weg. De vermogensbeheerder is door de in Londen gevestigde beurswebsite ADVFN voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot Vermogensbeheerder van het Jaar tijdens de uitreiking van de International Financial Awards. Die prijsuitreiking biedt een podium aan vernieuwende producten en diensten in de internationale financiële sector. Fisher Investments Europe, opgericht in … Continued

Lees verder

Hoe Fisher Investments Nederland tegen de Europese verkiezingen aankijkt

Waarom Fisher Investments Nederland optimistisch is over de eurozone dit jaar In zowel Nederland als Frankrijk komt de verkiezingscampagne op toeren, en beleggers worden steeds nerveuzer – net zoals voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Toen profiteerden aandelen van wat Fisher Investments Europe een ‘jaar van afnemende onzekerheid’ noemde, doordat beleggers langzamerhand … Continued

Lees verder