Beleggen met een goed gevoel

Beleggers krijgen liever advies van Annemarie van Gaal dan van Warren Buffett. Zo blijkt uit onderzoek van NN Investment Partners, in samenwerking met ING en ONE Business.

Beleggers zijn ervan overtuigd dat men op de lange termijn meer rendement haalt met beleggen dan met sparen. Dat geldt echter niet voor degenen die nog niet de stap over de drempel van de beurs hebben gezet. Ruim de helft van de Nederlandse beleggers doet dat helemaal zelfstandig en investeerders krijgen liever advies van een vrouw dan van een man. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek dat GfK heeft uitgevoerd onder bijna 1.600 beleggers en niet-beleggers.

Wat is NN IP?

NN Investment Partners beheert als vermogensbeheerder ongeveer 245 miljard euro voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. De beleggingsfondsen van NN IP zijn verkrijgbaar via NNIP.com en het eigen online beleggingsplatform FitVermogen.nl

Een van de onderwerpen die de meeste aandacht trekt, is het grote verschil in de kijk op wat beleggen oplevert. Meer dan vier op de vijf beleggers (82%) zijn ervan overtuigd dat investeren in aandelen op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Van de ondervraagden die in het verleden belegden maar daar inmiddels mee gestopt zijn, geven meer dan twee op de drie aan dat ze verwachten dat het rendement van beleggen hoger ligt dan dat van sparen. Hoewel de lat enorm laag ligt met een spaarrente die bij de grootbanken nog maar 0,05% is, geeft minder dan de helft van de niet-beleggers (42%) aan dat ze het eens zijn met de stelling dat je op de lange termijn meer rendement behaalt met beleggen dan met sparen. ‘Dat geeft vooral aan hoe sceptisch de financiële crisis mensen gemaakt heeft over beleggen,’ zegt Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners.

‘Een deel van de Nederlandse bevolking is blijkbaar van mening dat je met beleggen geen geld kunt verdienen. Dat verklaart waarom niet meer mensen de stap over de drempel van de beurs zetten.’

Zijn we bescheiden?

Nederlanders die wel beleggen, lijken op de beurs met beide benen op de grond te staan. Slechts één van de zes ondervraagde beleggers (16%) denkt beter te beleggen dan familie en vrienden, terwijl ongeveer één op de vijf (22%) zegt een hoger rendement te halen dan de AEX. Op de aandelenmarkt is zelfoverschatting een van de belangrijkste valkuilen. Beleggers die overmatig veel vertrouwen hebben in eigen kunnen handelen relatief vaak. Dit leidt tot hoge transactiekosten die het rendement drukken.

Daarnaast kiezen ze relatief veel positie in risicovolle aandelen, waarvan de koersen in mindere tijden relatief snel kunnen dalen. De enige groep waarbij zelfoverschatting wel een rol lijkt te spelen zijn jonge beleggers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ongeveer één op de drie (32%) binnen deze groep zegt beter te beleggen dan familie en vrienden.

Zijn we hebberig?

Bijna tweederde (62%) van de beleggers voelt zich momenteel goed tot zelfs euforisch bij zijn of haar beleggingen. Het positieve sentiment is toe te schrijven aan redelijke economische groeicijfers en aan oplopende beurskoersen. In Nederland is de AEX in de eerste negen maanden van 2017 met ruim 10% gestegen, terwijl veel Amerikaanse beursindices begin oktober zelfs op het hoogste niveau ooit stonden. Hoewel een deel van de ondervraagden zich zorgen maakt over de oplopende internationale spanningen, vreest slechts één op de tien deelnemers aan het onderzoek dat het wel eens echt verkeerd zou kunnen gaan.

Veel mensen weten niet dat beleggers die in slechte tijden rustig blijven of zelfs kansen zien, op lange termijn vaak een beter rendement halen’

Mogelijk schuilt hierin een gevaar, aangezien een van de belangrijkste beleggingslessen is dat je je niet moet laten leiden door optimisme. Warren Buffett – een van de bekendste beleg-gers ter wereld – zei ooit dat het verstandig is om angstig te zijn als andere investeerders hebberig worden en om pas hebberig te worden als anderen angstig zijn. Het is overigens maar de vraag of Nederlandse beleggers dit advies snel zullen volgen. Bij een keuze tussen acht bekende mensen uit de financiële wereld gaf 14% van de ondervraagde beleggers aan dat ze beleggingsadvies van Warren Buffett het meest betrouwbaar vinden.

Bij de niet-beleggers was dat slechts 6%. Het meest betrouwbare beleggingsadvies? Dat komt volgens zowel beleggers (26%) als niet-beleggers (41%) van Annemarie van Gaal. ‘Zij is in Nederland bekend door inzet voor bewustwording in financiële zaken,’ vertelt Van Nieuwenhuijzen. ‘Ook is zij investeerder in verschillende bedrijven en ondernemingen. Dit wekt kennelijk dusdanig veel vertrouwen op dat men beleggingsadvies van Annemarie van Gaal verkiest boven dat van Warren Buffett. Dat is best opmerkelijk gezien zijn enorme reputatie en trackrecord als ’s werelds beroemdste belegger aller tijden.’

Disclaimer. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleggen met impact: donkergroen rendement

Het is allang niet meer ’te mooi om waar te zijn’ om financieel rendement te behalen en tegelijkertijd goed te doen voor mens en klimaat. Impactbeleggen maakt dit mogelijk. Beleggers willen dan ook steeds een combinatie van een aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement, vertelt Jeroen Bos, Head of Equity Specialties bij NN Investment Partners. Met … Continued

Lees verder

Hoe emoties meewegen in de wijze van allocatie

Volgens de traditionele beleggingstheorie zijn wij rationele investeerders. Uit onderzoek blijkt echter dat emoties een grote rol spelen bij beleggingsbeslissingen. Analyse van gedrag is daarom een must, vindt Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. ‘Angst, stress, onzekerheid of juist optimisme en plezier. Beleggers zijn net mensen. De manier waarop zij bijvoorbeeld … Continued

Lees verder

NN IP leert de emotionele belegger steeds beter kennen

Een goed begrip van sentiment en gedrag, in aanvulling op fundamentele data. Die capaciteiten staan bij NN IP aan de basis van het succes van de multi-assetfondsen. Door het aftappen van social media en digitale nieuwsbronnen, het analyseren van beleggingsstromen en gedetailleerde inzichten in de positionering van andere beleggers dringt het multi-assetteam van NN Investment … Continued

Lees verder

De Groeispurt van opkomende markten

Opkomende markten bevinden zich al ruim een jaar in een positieve flow. Houdt dit momentum aan in de huidige economische situatie? Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners, beschouwt deze trend vanuit een breder perspectief. De wereldeconomie zit in de lift en bedrijfswinsten lieten in de afgelopen periode het sterkste herstel zien … Continued

Lees verder