De Groeispurt van opkomende markten

Opkomende markten bevinden zich al ruim een jaar in een positieve flow. Houdt dit momentum aan in de huidige economische situatie? Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners, beschouwt deze trend vanuit een breder perspectief.

De wereldeconomie zit in de lift en bedrijfswinsten lieten in de afgelopen periode het sterkste herstel zien sinds 2009. Betekent dit ook dat de financiële markten overal blijven oreren en beleggers rustig achterover kunnen leunen? Niet helemaal! Waar liggen de komende tijd de beste kansen voor beleggers? Veel is afhankelijk van de vraag of de economische groei alsnog versnelt en uitkomt boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Of blijft waar die de afgelopen tijd is geweest: op of onder de 3,5%.

De globale economie lijkt nu goede kans te maken om door te breken. Maar enkele factoren maken dit verre van zeker: denk bijvoorbeeld aan de geopolitieke spanningen en politieke risico’s die voortvloeien uit het beleid van de Amerikaanse president Trump en de onzekerheid rond de noodzakelijke maar politiek gevoelige integratie van Europa.

Beste groeimomentum in opkomende markten

Hoe de globale groeiscenario’s ook uitpakken, opkomende markten kennen nu het beste momentum. NN Investment Partners verwacht dat de verbetering van de groei in deze regio’s vooralsnog aanhoudt. Een belangrijk argument voor deze verwachting is de aanzwellende binnenlandse vraag. Deze draagt nu daadwerkelijk bij aan de economische groei in veel opkomende landen, iets wat de afgelopen tien jaar niet aan de orde was.

Wat is NN IP?

NN Investment Partners beheert als vermogensbeheerder ongeveer 245 miljard euro voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. De beleggingsfondsen van NN IP zijn verkrijgbaar via NNIP.com en het eigen online beleggingsplatform FitVermogen.nl

Ook veel andere issues in opkomende markten zijn de afgelopen jaren ten goede veranderd. De economische stabiliteit en kredietwaardigheid zijn dankzij hervormingen flink toegenomen, de productiviteitscijfers zijn verbeterd en er gaat steeds meer buitenlands kapitaal naar landen als China, Indonesië en India. Daarbij hebben de meeste opkomende landen een jonge bevolking, wat vaak een aanjager is voor groei.

Regeert de rente?

Veel opkomende markten hebben ook geproteerd (en doen dat nog steeds) van het soepele monetaire beleid dat nu al enkele jaren de norm is in ontwikkelde economieën. Simpel gezegd: omdat centrale banken in de ontwikkelde landen veel geld pompen in de economie, daalden de rentes op (staats)obligaties. In opkomende markten vonden beleggers echter nog goed renderende obligaties, tegen een aantrekkelijke prijs met vaak slechts marginaal meer risico.

Dit voordeel zou kunnen wegvallen als de economische groei in de ontwikkelde markten stevig doorzet en de rentes daardoor stijgen. In dit scenario kunnen opkomende markten echter de vruchten plukken van een sterkere groei van de wereldeconomie en de daarbij behorende sterkere wereldhandel. In de categorie obligaties zouden in een dergelijke situatie met name obligaties in zogenoemde ‘frontier markets’ kunnen proteren.

Blijft de groei in de ontwikkelde markten rond hetzelfde niveau als de afgelopen jaren, dan is dat vooral gunstig voor een scala aan obligaties uit opkomende landen. Met de rentes in de ontwikkelde landen aanhoudend op een relatief laag niveau, blijven beleggers op zoek naar rendementen elders.

Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleggen met impact: donkergroen rendement

Het is allang niet meer ’te mooi om waar te zijn’ om financieel rendement te behalen en tegelijkertijd goed te doen voor mens en klimaat. Impactbeleggen maakt dit mogelijk. Beleggers willen dan ook steeds een combinatie van een aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement, vertelt Jeroen Bos, Head of Equity Specialties bij NN Investment Partners. Met … Continued

Lees verder

Beleggen met een goed gevoel

Beleggers krijgen liever advies van Annemarie van Gaal dan van Warren Buffett. Zo blijkt uit onderzoek van NN Investment Partners, in samenwerking met ING en ONE Business. Beleggers zijn ervan overtuigd dat men op de lange termijn meer rendement haalt met beleggen dan met sparen. Dat geldt echter niet voor degenen die nog niet de … Continued

Lees verder

Hoe emoties meewegen in de wijze van allocatie

Volgens de traditionele beleggingstheorie zijn wij rationele investeerders. Uit onderzoek blijkt echter dat emoties een grote rol spelen bij beleggingsbeslissingen. Analyse van gedrag is daarom een must, vindt Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. ‘Angst, stress, onzekerheid of juist optimisme en plezier. Beleggers zijn net mensen. De manier waarop zij bijvoorbeeld … Continued

Lees verder

NN IP leert de emotionele belegger steeds beter kennen

Een goed begrip van sentiment en gedrag, in aanvulling op fundamentele data. Die capaciteiten staan bij NN IP aan de basis van het succes van de multi-assetfondsen. Door het aftappen van social media en digitale nieuwsbronnen, het analyseren van beleggingsstromen en gedetailleerde inzichten in de positionering van andere beleggers dringt het multi-assetteam van NN Investment … Continued

Lees verder