Doorlopende bijscholing is de nieuwe competitive edge van bedrijven

De Industriële Revolutie 4.0 draait om digitalisering, de nieuwe aanjager van ieders business. De bijdrage van cloud-computing aan de economie neemt dan ook zienderogen toe.

Om deze grootscheepse technologische transformatie op de rails te houden, moeten bedrijven zich inspannen om medewerkers goede (online) bijscholing aan te bieden. De meeste banen hebben straks immers een technische component. Ik raad ceo’s dan ook te investeren in doorlopende bijscholing, de nieuwe ‘competitive edge’ van bedrijven. Nederland behoort op IT-gebied tot de absolute koplopers van de wereld. Om die positie te behouden moeten we vol inzetten op het bijscholen van onze mensen. Ze wachten erop, zo blijkt uit onderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd onder werknemers in de Benelux*.

Bijscholing brengt succes binnen handbereik

Een leidende kennisintensieve economie, zoals wij die hebben, moet continu investeren in bijscholing om op niveau te blijven. Zeker als Nederlandse bedrijven straks willen meedelen in de extra omzet die cloud-computing wereldwijd creëert. De totale groei hiervan bedraagt straks 17 procent meer dan van IT-business in het algemeen. Het aantal directe banen neemt tussen 2016 en 2022 met bijna 10.000 toe – het aantal indirecte jobs zal in die periode bijna verviervoudigen. De voorziene omzetgroei gaat naar de 400 procent.

Nederlandse bedrijven profiteren bovendien 5,5 procent boven het wereldwijde gemiddelde van de groei van cloud-computing (bron: IDC, 2017). Om die prognose werkelijkheid te laten worden, is het dus zaak dat Nederlandse bedrijven hun professionals doorlopend bijscholing aanbieden. Terwijl ruim 60 procent van onze beroepsbevolking graag in zichzelf investeert door opleidingen te volgen, bieden veel bedrijven zelf geen bijscholing aan. Het goede nieuws is dat je dit vrij eenvoudig voor elkaar krijgt. Immers, een online leeromgeving is snel gebouwd.

Weg geplaveid door digitalisering zelf

Dankzij online bijscholing hoeven we niet meer ‘s avond naar school, na te blijven in de bedrijfskantine of op zaterdagmorgen naar een opleidingsinstituut. In dit digitale tijdperk spelen fysieke locaties een bescheiden rol, ook in het onderwijs. De flexibiliteit en schaalbaarheid van de cloud helpt daarnaast enorm om bijscholing op maat aan te bieden, continu afgestemd op de wensen en eisen van het moment. Nederlanders willen graag worden bijgeschoold om up-to-date te blijven – belangrijk als je een sterke marktpositie te verdedigen hebt.

Bijkomend voordeel voor medewerkers is dat ze via bijscholing invloed hebben op het al dan niet overbodig worden van hun huidige functie. Maar liefst 65 procent wil graag bijleren over digitale vaardigheden als CRM, interne tools en de inzet van AI. Dat gaat het beste via een online leerplatform als Trailhead, waar de balans tussen fun en facts een voorname rol speelt in het succes. Organisaties kunnen hun eigen leerdoelen in dit platform, dat voor iedereen vrij toegankelijk is, integreren. Compleet met cursusmateriaal, huisstijl, groepsforums, gezamenlijk leertrajecten, beloningssystemen, noem maar op. Zo kun je stellen dat digitalisering de weg voor de uitdagingen die het zelf schept al heeft geplaveid. Bijscholen, op cursus gaan, ‘loopbaanonderwijs’, of hoe je het ook wilt noemen, is inmiddels net zo laagdrempelig als e-mails beantwoorden of online shoppen.

Waarom een leven lang leren zinvol is

Komt de ‘onderwijsportefeuille’ op het gebied van digitalisering dan volledig in handen van onze bedrijven? Zeker niet. De overheid onderkent de noodzaak van professionals die moeiteloos kunnen meekomen in onze steeds digitalere wereld. Vandaar de campagne ‘Een leven lang leren’, die Nederlanders aanmoedigt zich op professioneel vlak te blijven ontwikkelen. Inclusief hun digitale vaardigheden.

Dat is hard nodig, zo blijkt uit het reeds genoemde onderzoek. Bijna 20 procent van onze landgenoten zegt meer digitale vaardigheden nodig te hebben om zijn of haar functie op dit moment goed uit te voeren. Een derde van onze zuiderburen voelt dit net zo. Bovendien ziet bijna 70 procent van de Nederlandse respondenten over vijf jaar donkere wolken boven zijn job hangen. De reden: onvoldoende digitale vaardigheden om hun huidige functie ook dan nog goed te kunnen vervullen. Het leeuwendeel van hen wil dan ook worden bijgeschoold. Het is in ieders belang dat onze professionals zich op hun toekomst kunnen verheugen. Ze zijn hartstikke gemotiveerd, alleen worden veel medewerkers nog niet op hun wenken bediend met een mega-gebruiksvriendelijke leeromgeving, die ze helpt bij te dragen aan de torenhoge omzetverwachtingen.

Met kennis heeft Nederland zich een mooie positie op de IT-markt verworven. Door onze professionals te voorzien van de juiste leermiddelen én -omgeving worden de vooruitzichten ten minste even mooi. Met de bijscholing die je jouw medewerkers biedt laten ze je klanten succesvoller zijn. Kortom, redenen genoeg om vaart te maken met het organiseren van een optimale leeromgeving voor je mensen.

Renzo Taal, Senior Vice President bij Salesforce

*Het onderzoek is in maart 2018 in opdracht van Salesforce uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch onder 2.028 werkende mensen in de Benelux.

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.