Onderzoek naar de Verenigde Staten: de stand van zaken

In Nederland wordt verspreid over meerdere universiteiten promotieonderzoek gedaan naar onderwerpen die aan de Verenigde Staten zijn gerelateerd. Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente proefschriften en het huidige onderzoek.

Meer dan racisme en armoede alleen. Gedwongen winkelnering op Louisiana-plantages en Nederlandse veenderijen, 1865-1920

Dr. Karin Lurvink – Vrije Universiteit Amsterdam

In de negentiende eeuw was gedwongen winkelnering een wereldwijd fenomeen. Arbeiders kregen hun loon deels in natura en via de winkel van hun baas uitbetaald. Ze kregen bijvoorbeeld uitbetaald in onofficieel geld dat alleen kon worden besteed in de..

Lees meer>>


Europese integratie en de Atlantische Gemeenschap tijdens de Koude Oorlog, 1947-1963

Lennaert van Heumen MA Radboud Universiteit, Nijmegen

Dit promotieonderzoek bestudeert de relatie tussen Europese integratie en de Atlantische Gemeenschap tijdens de beginjaren van de Koude Oorlog. De geschiedenis van de Koude Oorlog en de geschiedenis van de Europese integratie zijn door historici vaak afzonderlijk bestudeerd, waardoor de sterke interactie en wisse..

Lees meer>>


Wat kan de Europees-Amerikaanse samenwerking tijdens de onderhandelingen over het Iraanse Nucleaire verdrag ons leren over de toekomst van trans-Atlantische betrekkingen?

Ndzana N. Jean Yves MA – Universiteit Leiden

Op 14 juli 2015, dertien jaar na de onopzettelijke ontdekking van het Iraanse
atoomprogramma bereikten de G5 + 1 groep en Iran een overeenkomst. De nucleaire deal is een fundamenteel compromis. Enerzijds heeft Iran gecommitteerd om haar atoomprogramma in te per..

Lees meer>>


De toekomst van de Europese Veiligheidsarchitectuur: ‘Vorm volgt Functie?’

Sabine Mengelberg

Beargumenteerd kan worden dat het post Koude Oorlog tijdperk heeft geleid tot het bouwen en tegelijkertijd breken van de Europese veiligheidsarchitectuur van begin jaren negentig bestaande uit de NAVO, de OVSE, de Raad van Europa en de EU. Deze veiligheidsorganisaties zijn vanaf begin jaren nege..

Lees meer>>


Fathers of the Nation: Blanke mannelijkheden en vaderschap in hedendaagse Amerikaanse
televisieseries (2001-2015)

Sandra Becker MA – Rijksuniversiteit Groningen

Het politieke discours van de Verenigde Staten kent een lange traditie in het gebruik van retoriek over familie en familiewaarden. Termen zoals ‘Founding Fathers’, ‘Homeland Security’ en ‘Daddy Trump’ illustreren deze tendens. Kwalitief goede dramaseries, door Dean J. Defino gekarakteriseerd als het me..

Lees meer>>


Flows Revalued

Peter Steehouder – TU Delft

Flows Revalued begint met de opvatting dat de Strategie van de Twee Netwerken (S2N) een methode behelst die bijdraagt aan de toekomstige uitdagingen in het stedelijk milieu. Vanuit het perspectief van het milieu, worden innovaties in het mobiliteit systeem (positief) en de verandering in het hydrologische systeem (negatief) bescho..

Lees meer>>


Gedwongen consensus?  De relaties tussen Nederlandse kolonisten en de Indianen in Noord-Amerika tussen 1674 en 1783

Iris Plessius – Radboud Universiteit, Nijmegen

Op 10 november 1674 kwam de toenmalige Nederlandse kolonie Nieuw Nederland in de handen van Engeland als gevolg van de ondertekening van de Vrede van Westminster. Het verdwijnen van Nieuw Nederland van de kaart betekende overigens niet dat de Nederlandse aanwezigheid in de Amerikaanse..

Lees meer>>


Dit overzicht kwam tot stand met medewerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken