politiek

Opstelten gaat ook huidige jihadisten nationaliteit afpakken

Door Servaas van der Laan - 28 januari 2015

Minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie maakt het mogelijk om ook huidige Syriëgangers het Nederlandse paspoort af te pakken. Een subtiele wijziging van het oorspronkelijke wetsvoorstel heeft zo grote gevolgen voor huidige jihadisten.

Jihadisten die nu in Syrië of Irak terroristische misdrijven plegen, hoefden zich vooralsnog geen zorgen te maken dat hun Nederlandse nationaliteit zou worden afgepakt.

Overgangsregeling

In het wetsvoorstel waarin deze mogelijkheid werd vastgelegd, was een overgangsbepaling opgenomen die ervoor zorgde dat het Nederlanderschap niet kon worden afgepakt bij misdrijven die zijn gepleegd vóórdat het wetsvoorstel in werking is getreden.

Deze overgangsbepaling is gebruikelijk bij wetsvoorstellen. Je kunt iemand immers niet straffen voor iets waarvan hij niet wist dat het later strafbaar zou worden. Artikel 16 van de Grondwet bepaalt immers dat ‘geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling’.

De huidige jihadisten leken dus geluk te hebben, aangezien zij naar Syrië of Irak zijn getrokken voordat de wet in werking is getreden. En aangezien zowel de Eerste als de Tweede Kamer de wet nog moet behandelen, gaat het nog wel even duren totdat de wet in werking zal gaan.

Listige truc

Maar de juristen op het departement van Opstelten hebben een listig trucje bedacht. Want de misdaden die de huidige jihadisten vermoedelijk begaan wáren al strafbaar in het artikel 134a (terrorisme) in het wetboek van strafrecht.

Alleen in de huidige wet zijn er geen mogelijkheden om een overtreder van deze wet ook het paspoort af te pakken. Opstelten verandert dus geen ‘strafbaarstelling’ maar een ‘strafbepaling’. En dat mag wel met terugwerkende kracht, vindt althans het ministerie van Justitie. Dit gebeurt heel eenvoudig door het zinnetje ‘voor misdrijven die zijn gepleegd vóór de inwerkingtreding van deze rijkswet’ te vervangen door ‘in geval van een veroordeling wegens dit misdrijf, die onherroepelijk is geworden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze rijkswet’.

Grote gevolgen

Dankzij deze subtiele wijziging in de tekst van het wetsvoorstel kan het Nederlanderschap worden ingetrokken bij veroordeling van terroristische activiteiten, ook op het moment dat de wet nog niet officieel is ingegaan.

De jihadisten zijn gewaarschuwd. Voor de kleine lettertjes met grote gevolgen moet u op het departement van minister Opstelten zijn.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.