Paul Lieben

Mallotig pleidooi van Remkes tegen vakantiespreiding

Door Paul Lieben - 12 januari 2013

‘Ik moet nog iets hebben wat écht de aandacht trekt,’ zal commissaris van de Koningin in Noord-Holland Johan Remkes gedacht hebben. Als bestuurder in de provincie trek je toch wat minder makkelijk de aandacht van de nationale media dan als minister.

‘Tja’, roept Remkes door zijn werkkamer met zijn kenmerkende accent, ‘gemeentelijke herindelingen, fusie van provincies, het is gewoon niet sexy genoeg! Zo halen we nooit het nieuws, laat staan Albert Verlinde…’

En toen kwam Remkes zelf, dan wel z’n secretaresse, voorlichter of één van z’n beleidsambtenaren – we weten niet zeker wie – met een werkelijk briljant plannetje.

Onderbouwing

Nou, briljant… We kunnen wél met zekerheid vaststellen dat het eigenlijk niet zo’n heel briljant plan is. Omdat de onderbouwing wat achterwege bleef in de pers, heb ik Remkes’ complete nieuwjaarstoespraak er maar eens op nageslagen, benieuwd naar de onderbouwing.

Wat blijkt? De onderbouwing blijft hierin ook wat, zoniet compleet, achterwege. Hieronder alle vier zinnen erover, inclusief de drie (!) uitroeptekens:

‘Tot slot iets van een andere orde. Ik wil nu al in de winter de aandacht vragen voor de jaarlijkse zomerslaap in dit land: het lijkt of we van begin juli tot begin september dicht zijn! Dat is niet meer van deze tijd als alles op alles moet worden gezet om de economie uit het slop te trekken! Ik zou dus willen eindigen met de hartenkreet: weg met de vakantiespreiding!’

Economie

Het lijkt wel op een van de slechtste grappen van een beginnend cabaretier. Eigenlijk is de enige juiste constatering in het citaat dat de economie in het slop zit. Nou, petje af, meneer Remkes, maar dat wisten we al.

Let wel: Remkes bepleit niet dat er minder vakantiedagen komen; hij bepleit slechts dat we met z’n allen tegelijk gaan. Dat zal de economie dan letterlijk en figuurlijk in de weg zitten, in plaats van uit het slop halen.

Wegen zullen eerder vastlopen en bedrijven en attracties slecht bereikbaar maken. Dat was ook exact de reden dat tot vakantiespreiding werd overgegaan.

Sociale media

Interessant is voorts een andere uitspraak uit Remkes’ nieuwjaarstoespraak:

‘Overigens zouden zeker bestuurders en andere overheidsdiensten – volksvertegenwoordigers acteren vanuit een andere verantwoordelijkheid – zich altijd goed moeten realiseren dat wanneer zij zich manifesteren op de sociale media, het publiek ervan uitgaat dat zij dat doen als functionaris, nooit als privépersoon.’

Dit geldt natuurlijk in dezelfde of meerdere mate voor uitspraken in de reguliere media. Want wat zullen de ambtenaren van Noord-Holland in dit verband blij zijn, als ze moeten uitleggen wat baas Remkes nu eigenlijk precies bedoelde. Het zou zomaar kunnen dat ze daar een hele vakantie – gespreid of niet – over moeten nadenken.

Dicht

Tot slot: ik ken eigenlijk maar één bedrijf dat het zich kan permitteren, crisis of niet, om maanden achtereen dicht te zijn, zoals Remkes beschrijft.

Misschien moet daar, dichter bij huis, eens naar gekeken worden. Juist ja, het politieke bedrijf.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.