Paul Lieben

Minister van Incasso doet politie schade

Door Paul Lieben - 15 januari 2013

Minister Opstelten(VVD) van Veiligheid zal nooit een bekeuring krijgen. Hij zit lekker op de achterbank van zijn gerieflijke dienstauto. Mocht zijn dienstauto, inclusief chauffeur toch bekeurd worden, wat dan nog? De staat betaalt immers wel of misschien wordt de bon verscheurd. Vestzak broekzak immers.

Minister Opstelten zegt ‘geen indicaties’ te hebben. Geen indicaties dat, wat korpschef Vissers zegt over hoge verkeersboetes, ook feiten zijn. Volgens Vissers hebben politieagenten ‘echt aarzeling’ en ‘treden ze soms zelfs niet meer op, omdat ze vinden dat de boetes van 200 tot 300 euro voor een verkeersovertreding echt te veel zijn.’

Het is vreemd dat minister Opstelten geen indicaties heeft. In 2010 stelde ik in het artikel Politie? Blauwe zeur- en bekeurpieten! al vast dat de stroom verkeersboetes afbreuk deed aan de capaciteit en reputatie van de politie.

Een voorzitter van de politievakbond die ik in het kader van een radio-uitzending sprak, beaamde dat destijds al. Maar goed, dit was ‘en petit comité’.

Weigering

In 2011 echter ‘dreigden agenten hoge verkeersboetes niet uit te delen’, omdat zij de boetes te hoog vonden. Dit is destijds wel degelijk breeduit in het nieuws geweest. De politievakbonden hebben zich toen duidelijk uitgesproken en legden een link naar een van de stokpaardjes van Opstelten; de agressie tegen hulpverleners. Die zou toenemen bij – als onredelijk ervaren – hoge boetes.

Nu, begin 2013, doet politiechef Vissers een duit in het zakje. Of wacht eens, hij dreigt het doen van duiten in staatszakken juist te verstoren. Want is dat niet uw probleem met zijn uitspraken, mijnheer de minister? Een van de redenen om de boetes te verhogen, eerlijk is eerlijk Ivo, was toch dat het kabinet wat gaten wil dichten in de begroting?

Onderzoek

En als u de geluiden van de heer Vissers niet gelooft, laat u toch een onderzoek verrichten onder het politiepersoneel? Ik kan niet wachten tot de resultaten beschikbaar komen! En leg dan en passant gelijk de bevolking deze vraag voor: ‘wat vindt u van de hoogte van de verkeersboetes?’

Want ik denk dat niet zozeer de heer Vissers, maar dat u uw democratische boekje te buiten gaat. En dat de korpschef beter vertolkt wat er onder de bevolking leeft dan u. Het is welbeschouwd een huiverhaal dat u ‘geen signalen’ heeft ontvangen, want die zijn er genoeg geweest.

Laat het elektrische raampje van uw auto eens naar beneden zoeven en luister naar de buitenwereld. Of voer eens een gesprek met uw chauffeur. Tot slot: als u ‘verkeerssignalen’ net zo slecht waarneemt als de ‘signalen’ over boetes, is het maar goed dat u gereden wordt. Want anders reed u volcontinu door rood.

 

Want ik denk dat niet zozeer de heer Vissers, maar dat u uw democratische boekje te buiten gaat. En dat de korpschef beter vertolkt wat er onder de bevolking leeft dan u. Het is welbeschouwd een huiverhaal dat u ‘geen signalen’ heeft ontvangen, want die zijn er genoeg geweest.

 

Laat het elektrische raampje van uw auto eens naar beneden zoeven en luister naar de buitenwereld. Of voer eens een gesprek met uw chauffeur. Tot slot: als u ‘verkeerssignalen’ net zo slecht waarneemt als de ‘signalen’ over boetes, is het maar goed dat u gereden wordt. Want anders reed u volcontinu door rood.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.