Afshin Ellian Afshin Ellian

Islamist Erdogan discrimineert op klaarlichte dag, en niemand in Den Haag doet iets

Door Afshin Ellian - 25 maart 2013

De Turkse premier Erdogan maakte in Den Haag een ontoelaatbaar onderscheid tussen homo’s en moslims. Dit noemen wij discriminatie. In Nederland heeft de islamist Erdogan zijn masker afgezet.

Het gaat niet om de eeuwige Turk, weten we dankzij de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan. Waar gaat het dan om?

Erdogan was in Den Haag, waar hij naast premier Mark Rutte stond en sprak over de affaire-Yunus: ‘Als je een kind bij een homo-echtpaar plaatst, strookt dat niet met de normen en waarden van het islamitische volk.’

Een moslimkind hoort bij een moslimgezin en niet bij een homoseksueel, christelijk, joods of ongelovig gezin. Deze groepen conflicteren met fundamentele normen en waarden van het islamitische volk. En dat volk, of ummah, komt aan zijn normen en waarden via het geloof – de islam.

Consequent

De islam vormt de bakermat van de fundamentele normen en waarden van de ummah, de islamitische gemeenschap of het islamitische universele volk. Alles wat strijdig is met de islam, is ook strijdig met de fundamentele normen en waarden van de ummah.

Wat premier Erdogan vertelt, is niet onlogisch: het correspondeert met zijn geloof en zijn normen en waarden. Maar de vraag rijst of Erdogan consequent is. Want wat logisch is, moet altijd worden toegepast.

Kinderbijslag

Mag voor Turkse moslimkinderen kinderbijslag worden ontvangen? Nee, een consequente Erdogan moet zeggen dat geld afkomstig van belastingopbrengsten van hoeren, alcohol, joden, christenen, homo’s, varkens (boeren betalen belasting over varkens) haram isverboden en onrein.

En dan beschermt de betaler van die kinderbijslag, namelijk de Nederlandse staat, ook nog de vijanden van de islam: Geert Wilders, de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid – dus ook de afvalligheid.

Klaarlichte dag

De uitspraak van Erdogan is ook juridisch interessant: ‘Als je een kind bij een homo-echtpaar plaatst, strookt dat niet met de normen en waarden van het islamitische volk.’

De premier van Turkije discrimineert op klaarlichte dag. Vormen de ummah en de islam de maatstaf waaraan de geldigheid van de wetten en bestuurlijke handelingen moet worden getoetst? Erdogan vindt van wel. Daarom mogen homo’s geen islamitische kinderen opvoeden of verzorgen. Het is wel een serieus probleem voor Europa en de Turkse meerderheid die niet de islam, maar de seculiere grondwet van Turkije als toetssteen voor de geldigheid van de wetten en bestuurlijke handelingen beschouwen.

Sharia

In 2003 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat de Refah-partij, de moederpartij van Erdogan, verboden mocht worden door het Constitutionele Hof van Turkije, omdat de partij de sharia in Turkije wilde introduceren. Dat zou volgens het EHRM tot schending van de rechten van de mens leiden.

Die rechten worden door de seculiere grondwet van Turkije juist gewaarborgd. Het is een bijzonder arrest: de sharia, de bakermat van normen van waarden van de ummah, wordt onverenigbaar geacht met de democratie en de rechten van de mens.

Alexander Pechtold

Premier Erdogan maakte in Den Haag een ontoelaatbaar onderscheid tussen homo’s en moslims. Dit noemen wij discriminatie. Op enkele meters van Alexander Pechtold verzoekt de premier van Turkije om homoseksuelen in Nederland te discrimineren. Pechtold en zijn partij zwijgen als het graf. Waarom?

Waarom gaat D66 niet pal staan voor het gelijkheidsbeginsel? Is dat beginsel plotseling minder belangrijk omdat het om Erdogan gaat? Waarom vraagt Pechtold niet om een Kamerdebat?

Zuiveren

Er zijn meer problemen die een consequente Erdogan zou moeten oplossen. Er zijn in zijn land nog steeds wetten en gebruiken die in strijd zijn met de normen en waarden van de ummah. De Turkse regering probeert vrouwenrechten in te perken, en de relatie met Israël is ook niet al te best. Maar Turkije erkent nog steeds de staat Israël – ook dit strookt niet met de sharia.

De club van Erdogan is bezig om de Turkse staat stap voor stap te islamiseren.

Masker

Ze zijn vooral bezig met het zuiveren van de inlichtingendiensten, het leger en de rechterlijke macht. Als dit proces is voltooid, kan de regerende partij andere zaken aanpakken.

Maar Erdogans club heeft nog een lange weg te gaan. De meerderheid van de Turken wil niets weten van de islamisering van hun land.

In Den Haag heeft Erdogan weer zijn masker afgezet: hij is een islamist.

Post Scriptum

Wat zou het ultieme verzoek van een consequente Erdogan zijn aan de Turkse moslims in Europa? Erdogan zou moeten zeggen: Vertaal Dar al-Kufr, het huis van ongeloof. Maar dat kan hij niet zeggen omdat hij gevangen zit in een seculiere westerse grondwet, namelijk die van de Turkse republiek.

De onderliggende vraag is of moslims volgens de islamitische wet in een land mogen wonen dat niet door moslims wordt geleid. Aanstaande woensdag zal ik proberen deze vraag te beantwoorden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.