Eric Vrijsen

Linkse meerderheid in Tweede Kamer zal VVD nog flink laten spartelen

Door Eric Vrijsen - 11 maart 2013

Verkiezingswinnaar Rutte had zich voorgenomen de economie te moderniseren, maar zijn snelle kabinetsformatie met de PvdA drukt hem nu in een politiek verdomhoekje. Het gesteggel over het ontslagrecht is tekenend.

Een kortere WW en een flexibel ontslagrecht zijn de belangrijkste hervormingen in het Regeerakkoord van Rutte II.

Het zijn lastige maatregelen, want ze druisen in tegen de verworven rechten van hardwerkende Nederlanders. Zeker nu de werkloosheid oploopt, komen ze over als pesterijen voor gewone werknemers.

Deden alsof

Toch tekende de PvdA vorige herfst voor deze ingrepen. Althans, de sociaal-democraten deden alsof ze zich door Mark Ruttes VVD lieten overtuigen: met minder starre arbeidsverhoudingen nemen werkgevers sneller nieuwe mensen aan.

Zeker in het midden- en kleinbedrijf geldt nog altijd: je komt sneller van je vrouw af dan van je personeel. Dat moet volgens het Regeerakkoord veranderen.

Geen halszaak

Maar nu wurmt de PvdA zich toch weer onder die afspraak uit. De FNV is tegen. Voor de werkgeverslobby VNO-NCW is het ook geen halszaak. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zinspeelde vorige week al op alternatieven.

Wat is er gebeurd? Het voorstel is toch weer gebrandmerkt als maatregel om werknemers te duperen in plaats van werklozen aan een baan te helpen. De PvdA zit weer in de sociaal-conservatieve reflex: hameren op bedreigingen en niet op kansen.

Logisch

Politiek gezien is dit logisch. In de peilingen is de PvdA bezig te halveren, ten gunste van behoudzuchtige partijen als 50Plus en SP. Bovendien is het Regeerakkoord langzamerhand een vodje papier, nu VVD en PvdA – bij gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer – alles willen inleveren bij de oppositie.

Daarmee treedt een linkse meerderheid in de Tweede Kamer in werking. Opgeteld hebben PvdA (38), SP (15), ChristenUnie (5), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2) en 50Plus (2) het respectabele aantal van 66 zetels.

Dit linkse blok kan bij sommige onderwerpen op de sociaal-economisch gebied linkse PVV (15) en of op D66 (12) rekenen. Die linkse meerderheid zal de VVD laten spartelen.

Zijden draadje

Hervormingen als de kortere WW en het flexibeler ontslagrecht hangen aan een zijden draadje.

Verkiezingswinnaar Rutte had zich voorgenomen de economie te moderniseren, maar zijn snelle kabinetsformatie met de PvdA drukt hem nu in een politiek verdomhoekje.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.