Afshin Ellian Afshin Ellian

Welke politieke partijen durven eigenbelang opzij te schuiven?

Door Afshin Ellian - 21 juni 2013

In exceptionele tijden moeten liberalen, sociaal-democraten en conservatieven coöperatie vooropstellen. Dat betekent dat ook de oppositiepartijen moeten helpen bij het tot stand brengen van noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen.

De wereld draait niet lekker. De nieuwe president van Iran maakte een interessante opmerking over het nucleaire project van zijn land: niet alleen de centrifuges voor het verrijken van uranium, maar ook de economie moet draaien.

Nu draaien de Iraanse centrifuges wel, maar de economie niet. Juist die zou moeten draaien. En die van ons ook. Afgelopen dagen verschenen uitsluitend zorgwekkende berichten over de westerse en vooral de Nederlandse economie.

Schuldenlast

Laten we met het laatste bericht beginnen. Volgens beleggingsexperts van Pimco, de grootste obligatiebeheerder ter wereld, neemt de kans op een wereldwijde recessie de komende jaren alleen maar toe. En dat komt door de afzwakkende wereldeconomie.

Deze prognoses hebben betrekking op de komende vijf jaar: mede vanwege de hoge internationale schuldenlast is de kans meer dan 60 procent dat zich de komende drie tot vijf jaar een wereldwijde recessie voordoet.

Een wereldwijde recessie zou niet zonder gevolgen blijven voor de vrede en veiligheid in verschillende landen.

Werklozen

En hoe zit het met ons land? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichtte dat de werkloosheid in Nederland in mei een recordhoogte bereikte; met een toename van 9.000 zijn er nu 659.000 werklozen in Nederland.

Harde cijfers: 8,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is werkloos. Volgens de berekeningen van het CBS kwamen er in de afgelopen maanden gemiddeld 15.000 werklozen bij, tegenover de 9.000 in mei.

15.000 werklozen per maand!

Nieuwe ronde

En dan hebben we nog het financiële tekort van de Nederlandse staat. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet hoe dan ook maximaal 6 miljard euro gaat bezuinigen. Het begrotingstekort loopt op.

Het is niet onbegrijpelijk wanneer we in ogenschouw nemen dat per maand 15.000 mensen werkloos worden. In augustus neemt het kabinet het definitieve besluit voor de nieuwe ronde van bezuinigingen. Maar het kabinet heeft besloten om niet meer dan 6 miljard te gaan bezuinigen.

Boos

Kennelijk meent dit kabinet dat op korte termijn niet meer dan 6 miljard euro kan worden bezuinigd. En het Sociaal Akkoord? Dat akkoord was gemaakt voor goede tijden en niet voor een wereldwijde recessie. Ton Heerts van de FNV kan boos zijn en beweren dat het kabinet met het vuur speelt, maar de realiteit is hardnekkiger dan holle retoriek.

Ook Heerts moet de realiteit onder ogen zien. Hij moet zijn achterban geen sprookjes vertellen en geld uitdelen dat we niet hebben. De Socialistische Partij in Nederland kan best leven met fantasiecijfers, maar een verantwoorde vakbondsleider moet met werkelijke cijfers werken.

Oneliners

De FNV speelt met vuur, niet het kabinet. Wanneer het begrotingstekort van de staat niet enigszins op orde is, komen alle sociale voorzieningen in gevaar. De tijd van het scoren met oneliners is voorbij. Wie de crisis en de mogelijkheid van een wereldwijde recessie niet serieus neemt, speelt met vuur.

Het is wonderbaarlijk dat we ondanks deze dramatische cijfers een regering hebben. Als we naar peilingen kijken, zou dit kabinet al in een crisis moeten zijn beland. Maar dat is geenszins het geval. Bovendien moet het kabinet telkens nadenken over verdere bezuinigingen.

Echte cijfers

En toch maken de ministers en de coalitiepartners geen ruzie. Wonderbaarlijk. Of is er iets anders aan de hand?

We hebben slechts de keuze uit twee mogelijkheden: werken met fantasiecijfers en loze beloftes aan de burgers, of leven en werken met de echte cijfers. Dat laatste betekent dat het vermogen van de Nederlandse staat om de sociale voorzieningen in stand te houden, met de dag afneemt.

Niet alleen de economie, ook de begroting moet stabiel zijn.

De economische crisis heeft een gevaarlijk punt bereikt. Door een wereldwijde recessie zou een giftig mengsel ontstaan dat de vrede en veiligheid ernstig in gevaar kan brengen. Om deze crisis te bestrijden, is een coöperatieve houding nodig.

Niet geïnteresseerd

Nationaal betekent dat dat ook de oppositiepartijen moeten helpen bij het tot stand brengen van noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen. De SP wil dat niet. Die partij is kennelijk niet geïnteresseerd in de werkelijkheid.

Is de PVV wel bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen? Of denken ze bij die partij alleen maar aan de volgende verkiezingen?

Voor 659.000 werklozen in Nederland is de tijd voor spielerei voorbij. Politici in Den Haag zouden, elke keer voordat ze aan het werk gaan, eigenlijk moeten denken aan de 659.000 werklozen in Nederland.

Relativeren

In exceptionele tijden moeten liberalen, sociaal-democraten en conservatieven coöperatie vooropstellen. Onder deze economische crisis moet iedereen het aandurven om de eigen ideologie en de eigen uitgangspunten tijdelijk te relativeren, ten gunste van het algemeen belang.

Coöperatieve politiek als antwoord op een wereldwijde recessie.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.