Afshin Ellian Afshin Ellian

Samsom pleit openlijk voor het vernietigen van banen

Door Afshin Ellian - 02 augustus 2013

In de hele wereld wordt strijd geleverd om banen te creëren, maar de leider van de Nederlandse sociaal-democratie vindt het niet erg als omwille van de nivellering een paar duizend banen verdwijnen. Waar is Diederik Samsom bang voor?

Het zomeroffensief van Diederik Samsom leverde het volgende motto op: blijven nivelleren, ook al kost het banen. Samsom is de enige politicus binnen de coalitie die blij is met het feit dat dit kabinet in de Eerste Kamer een minderheidskabinet is. Want dat is goed voor het draagvlak.

Een vreemde redenering: dit kabinet kan zonder medewerking van de Eerste Kamer een aantal essentiële maatregelen niet ten uitvoer brengen, en toch is Samsom blij met deze situatie.

Zeuren

Als dit kabinet niet bevalt, zijn er voor Samsom manieren om er eenvoudig vanaf te komen: de PvdA moet oppositie voeren. Dat wil Samsom niet, omdat verkiezingen desastreus zouden zijn voor de PvdA. Hij zegt dus niets, maar zeurt slechts.

Waarin Diederik Samsom wel zeer principieel is, is nivelleren. Gaat het hier om de concurrentie met de SP? Gelooft de PvdA werkelijk in nivelleren? Of is het slechts propaganda om de aandacht van kiezers op de PvdA te vestigen?

Wim Kok

Het antwoord op al deze vragen is: nee. Ik denk dat de heersende stroming in de PvdA echt gelooft in de genezende kracht van nivellering.

De PvdA raakte dit geloof onder toenmalig premier Wim Kok kwijt. En ook Wouter Bos was geen man van nivelleren. Met Diederik Samsom werd een oud ideaal tot leven gebracht. Zo brengt Samsom de PvdA weer dichter bij het socialisme.

Wat verstaat Samsom onder nivelleren? Tegen welke prijs moet het gebeuren? En waar stopt voor de PvdA van Diederik Samsom de nivellering van Nederland?

Banen

Samsom vindt dat de nivelleringsplannen van het kabinet moeten doorgaan, ook al kost dit banen, omdat de inkomensverschillen er kleiner door worden.

Zijn de inkomensverschillen in Nederland dan zo groot? Michiel Dijkstra deed voor weekblad Elsevier een klein onderzoek om te bepalen of de inkomensverschillen in Nederland zo groot zijn als Samsom ze voorstelt.

Vals

De PvdA-leider baseert zich op cijfers over de inkomensgroei tussen de 10 procent minst verdienende Nederlanders en de 10 procent meest verdienende Nederlanders.

Volgens Dijkstra speelt Samsom vals, hij had zich niet moeten baseren op deze methodiek: ‘Dat laagste deciel bestaat vooral uit studenten, bijstandsgerechtigden en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, mensen die niet werken. En toch zijn zij er de afgelopen 25 jaar elk jaar opnieuw een beetje op vooruitgegaan. Gemiddeld verdiende zo’n huishouden in 2011 808 netto per maand. Dat de rijkste groep er relatief meer op vooruitging, is logisch: de grootte van de Nederlandse economie is sinds de jaren tachtig bijna verdubbeld.’

Zand in de ogen

Eigenlijk profiteerde iedereen – dus ook de laagste inkomens – van de groei van de Nederlandse economie. Let op, socialisten: de groei van de economie en niet nivellering zorgde ervoor dat ook de laagste inkomens vooruitgang hebben geboekt.

De socialisten strooien zand in de ogen van de laagste inkomens door te stellen dat ze hen via nivellering kunnen helpen. Tijdelijk misschien – maar op lange termijn gaan ze er allemaal op achteruit omdat de bron van hun inkomens (de overheid) afneemt.

Doordat sociaal-democraten de werkloosheid en afhankelijkheid van de overheid promoten, tasten ze de menselijke waardigheid aan.

Bedelaars

Werk, arbeid en een eigen inkomen bevorderen de onafhankelijkheid en dus de menselijke waardigheid. De echte kerk, dus niet de linkse kerk, hield ook van bedelaars en afhankelijke mensen.

De PvdA onder leiding van Samsom beseft wat de gevolgen van deze nivellering zouden zijn voor onze samenleving: ‘Ik geloof dat het een paar duizend banen kost in de modellen van het Centraal Planbureau, in 2035.’

In de hele wereld wordt strijd geleverd om banen te creëren, maar de leider van de Nederlandse sociaal-democratie vindt het niet erg als omwille van de nivellering een paar duizend banen zouden verdwijnen.

Ethiek

Waarnaar verwijst het woord arbeid in de naam van de PvdA? De PvdA is de partij die openlijk vernietiging van banen bepleit. De PvdA van Samsom dreigt de elementaire begrippen van de politieke ethiek te schenden: de aantasting van de autonomie en daarmee de menselijke waardigheid.

Waarop is het geloof van Samsom gebaseerd? Het zaligmakende socialisme. En eigenbelang.

Ogenschijnlijk niet alleen het socialisme, maar ook eigenbelang, het electorale belang van de PvdA, vormt een krachtige drijfveer achter het nivelleringsplan van Samsom. En daarvoor vond de PvdA het woordje draagvlak uit.

Spook

Samsom gebruikt om de haverklap het woord draagvlak. Maar bij de laatste verkiezingen is draagvlak gecreëerd voor Samsoms partij en ook voor de VVD. Ze hebben een stevig mandaat gekregen van kiezers – dat is draagvlak in een parlementaire democratie.

Of zoekt Samsom naar een ander soort draagvlak?

Samsom is een bange politicus. Het spook dat hem vrees aanjaagt, heet de Socialistische Partij, die ook nog erg nationalistisch is. Bange politici zijn slechte politici.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.