Syp Wynia

Vreemd, de PVV verlaten omdat de koers te links is

Door Syp Wynia - 23 april 2014

PVV’ers verlaten de partij omdat die te links zou zijn geworden. Dat is vreemd: Geert Wilders stelt zich acht jaar op als hoeder van de ‘linkse’ verzorgingsstaat.

Elke dag is er wel een personeelslid van een fractie in de Tweede Kamer dat iets anders gaat doen. Dat is zelden nieuws. Maar sommige fracties liggen meer onder het vergrootglas dan andere.

En dus wordt het wel nieuws gevonden als een personeelslid van de fractie van de Partij voor de Vrijheid, in dit geval beleidsmedewerker Stephan Jansen, ontslag neemt. Wat natuurlijk meetelt, is dat Jansen ook uit de PVV-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland stapt en dat er de laatste maanden meer weglopers zijn bij de PVV.

Links program

Jansen geeft als reden op dat een stem op de PVV een stem op links is geworden, omdat VVD en CDA na de recente ‘Marokkanen-uitspraken’ van Geert Wilders niet meer met hem willen samenwerken.

Met het vertrek van Kamerlid Joram van Klaveren, beweert Jansen, ‘lijkt de rechtervleugel van gezond denkende conservatieven het definitief te hebben afgelegd’. Volgens hem heeft de PVV het ‘rechtse gedachtegoed’ ingeruild voor ‘een links program’.

Maar is dat wel zo nieuw, dat ‘linkse program’ van de PVV?

Als beginnend partijleider was Wilders overwegend rechts, dan wel conservatief: voorstander van een kleine overheid, minder subsidies, meer veiligheid, gekant tegen immigratie, minder bemoeienis van Europa.

Maar al in 2006 – de tijd dat Jansen zich aanmeldde – voegde Wilders daar een opmerkelijk, doorgaans als links betiteld pakket aan toe: voor behoud van de verzorgingsstaat.

Sindsdien was Wilders voor extra zorguitgaven, tegen het inperken van de sociale zekerheid en dus voor extra uitgaven op dat vlak.

Onbelemmerd

Minder immigratie nastreven, speciaal van kansarmen, is niet per se rechts. De PvdA was eind jaren zestig tegen het binnenhalen van gastarbeiders. De SP wilde al dertig jaar geleden islamitische immigranten terugsturen. De islam en de euro laten zich ook niet zo simpel vatten in een links-rechtsverdeling.

Maar volgens de traditionele indeling van links en rechts – meer of minder verzorgingsstaat – is de PVV al sinds 2006 bij uitstek een linkse partij. De PVV wil alle verworvenheden, vaak gezien als linkse verworvenheden, van de verzorgingsstaat intact houden dan wel onbelemmerd laten doorgroeien.

Dat kon ieder kandidaat-Kamerlid of personeelslid dat zich sindsdien bij de PVV aanmeldde, weten. Heel geloofwaardig is het dus niet, uit de PVV stappen omdat die links zou zijn geworden.

Volg Syp Wynia op Twitter

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.