Afshin Ellian Afshin Ellian

Ontkenning van grondslag islamitisch terrorisme is zorgelijk

Door Afshin Ellian - 09 juni 2014

Politici hebben in Nederland een bevoorrechte positie. Zo worden door de publieke omroep structureel uit de wind gehouden.

Politici mogen zelden tegenover opiniemakers zitten. Na de Europese verkiezingen maakten de actualiteitenprogramma’s de balans op. BBC’s Newsnight nodigde opiniemakers van verschillende stromingen uit om te praten over de opmerkelijke uitslag van de verkiezingen.

In Newsnight zitten politici geregeld met een opiniemaker van een tegenovergestelde stroming in de studio aan tafel. Zo ontstaat een gesprek vol tegenstellingen

Herhalen

Nederlandse media doen dat anders. Actualiteitenprogramma Nieuwsuur nodigde politici Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D66) uit om te reflecteren op de uitslag van de verkiezingen.

Natuurlijk deden ze weinig anders dan de ingestudeerde zinnen voor de zoveelste keer herhalen.

Dit is een voorbeeld van hoe de politici door journalisten worden beschermd.

Anders zou Nieuwsuur twee opiniemakers – een voorstander van de EU en een euroscepticus – uitnodigen om de partijen onder vuur te nemen. Vroeger, toen het programma NOVA nog bestond, deden programmamakers wel wat een professionele journalist betaamt: het organiseren van tegenspraak met politici. Nieuwsuur is helaas geen NOVA, maar een voortzetting van het Journaal.

Terrorisme

Het gesprek met minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) in Buitenhof vormde een nieuw voorbeeld van een opmerkelijk, politicus-beschermend gesprek over radicale moslims in Europa en de toename van islamitisch terrorisme.

De minister, verantwoordelijk voor inlichtingenzaken, legde het volk uit dat een kleine groep moslims in Nederland behoort tot de salafistische beweging, die de zuivere islam nastreeft. Wat hij precies weet over de omvang van deze groep in vergelijking met tien jaar geleden en de aard van het salafisme, blijft onduidelijk.

Ontregelende of waarheidszoekende vragen blijken niet langer gebruikelijk. En daarom wordt er tegenover de minister gezet geen opiniemaker gezet die met kennis van zaken een relevant gesprek ontketent.

Ideologie

Er is dus volgens Plasterk een kleine groep moslims die salafistische ideologie nastreeft. Volgens hem bevindt een ideologie zich in iemands hoofd. Daaraan kan de staat niets doen, vindt Plasterk. Een ideologie is een openbare verschijning.

Ideologen publiceren hun propaganda in en buiten de gebruikelijke kanalen. De ideologie wordt niet alleen gedragen, maar vooral verspreid in een samenleving. Vervolgens zegt de minister dat het salafisme een spirituele beweging is die op een spirituele wijze naar de zuivere islam wil terugkeren. Welke spirituele beweging?

Het salafisme is een religieuze beweging binnen de hedendaagse islam. Plasterk wekt de indruk dat salafisten, zoals boeddhisten of andere spirituele groepen, via dans of gebed en zelfreiniging doordringen tot aan gene zijde van het zijn. Bovendien presenteert de minister de salafisten als een groepering waarvan onze rechtsorde geen last heeft.

Islam

De minister doet de salafisten tekort door ze als een vage spirituele verschijning te bestempelen. Door de gedetailleerde nakoming van de wetten van de islam, bereik je de zuivere islam. Islam is in de eerste plaats een juridische religie.

De wetten en de traditie waarbinnen de islamitische regels worden toegepast, heet sharia. Het leven volgens de wetten van Allah en naar het voorbeeld van Mohammed en zijn vrienden is de kern van het salafisme, maar ook die van de sjiitische politieke islam.

Deze wetten zijn niet vrouw- en homovriendelijk, en wel vijandig jegens afvalligen en ongelovigen. Ik heb een hele domme vraag aan de intelligente minister voor inlichtingenzaken: is dit alles niet gevaarlijk voor onze rechtsorde?

Belemmering

In verschillende rapporten noemde de AIVD de anti-integratieve elementen van de fundamentalistische islam – zoals het salafisme – onwenselijk. Dat kan volgens de rapporten van de AIVD leiden tot onrust, apartheid en de belemmering van integratie van nieuwe Nederlanders. Salafisten hebben vanuit hun ideologische bepaling niet de opdracht om de wetten van een seculiere macht na te komen.

Integendeel, ze kunnen alleen een ware moslim worden als ze de wetten van de islam naleven. Nogmaals: als het salafisme toeneemt, zal ook het islamitische terrorisme toenemen. Omdat de dragende inhoudelijke grond van de militante islam door het salafisme wordt gevormd: eerst moet iemand zich tot het salafisme bekeren, waarna er de mogelijkheid van transformatie in een islamitisch terrorist ontstaat.

Zorgelijk

Minister Plasterk herhaalde dat hij de toename van het islamitische terrorisme zorgwekkend vindt. Niet erg geloofwaardig in het licht van zijn onverschilligheid inzake de toename van het salafisme.

Wat ik zorgelijk vind, is een minister die de onderliggende realiteit van het islamitische terrorisme ontkent of niet onderkent. De politiek van ontkenning omtrent de grondslag van het islamitische terrorisme is zorgwekkend. Plasterk, een inlichtingenminister zonder inlichtingen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.