Afshin Ellian Afshin Ellian

GroenLinks-leider Van Ojik heeft een kinderachtig wereldbeeld

Door Afshin Ellian - 27 augustus 2014

GroenLinks vindt dat de diplomatie een oplossing moet vinden voor de situatie in Irak. Als de Yezidi’s fractieleider Bram van Ojik zouden horen, zouden ze hem naar een psychiater verwijzen.

GroenLinks is terug van vakantie. Waar geweld dreigt, is GroenLinks altijd met vakantie. Deze partij weet zich geen raad met geweld. Vooropgesteld dat geen enkele democraat geweld als een ideaal middel ziet.

In een democratische rechtsorde moet niet geweld maar dialoog en debat heersen. Dat is de ideale toestand. Helaas moet soms met geweld de orde worden gehandhaafd waarzonder geen enkel regime, ook geen een democratisch regime, kan functioneren. Daarom berust het geweldsmonopolie bij de staat.

Dat is geen vrijbrief aan de staat om zomaar geweld te gaan gebruiken tegen degenen die de politieke orde verstoren.

Vuurkracht

Deze evidente uitgangspunten impliceren geenszins de ontwapening van de staat. Een staat die niet over middelen en manschappen beschikt om in een noodtoestand met geweld te dreigen, zal in anarchie ten onder gaan. Daarom moet de gewapende arm van de staat ook over voldoende vuurkracht beschikken.

Uitgangspunten wat betreft geweld en de toepassing van geweld in een democratische orde verwart GroenLinks met de status van geweld op internationaal niveau. De internationale betrekkingen zijn niet gefundeerd in democratie of de democratische beginselen.

Beschermen

De internationale actoren achten zich niet gebonden aan politiek theoretische uitgangspunten aangaande de geweldloosheid. De realiteit van de internationale betrekkingen bewijst helaas telkens dat volkeren die zich niet op een adequate wijze kunnen beschermen, worden verpletterd door andere volkeren of organisaties.

De Yezidi’s van Irak en Hazara’s van Afghanistan weten precies wat de implicaties zijn van militaire machteloosheid. Dat geldt ook voor de Joodse staat. Hadden ze de Iron Dome niet ontwikkeld, zouden ze nu massaal door de Palestijnse raketten zijn gedood. Maar GroenLinks begrijpt dit soort argumenten niet.

Wereldverbeteraar

In 2001, toen de NAVO besloot om de Amerikaanse aanval op het regime van Taliban-Al-Qa’ida te steunen, stond GroenLinks aanvankelijk achter de militaire actie. Maar kort nadat de aanval werd ingezet, trok GroenLinks zich terug.

Ze willen een veilige en vrije samenleving voor de Afghanen maar niet de gewelddadige weg naar zo’n samenleving. De Taliban en hun Al-Qa’ida-vrienden konden echt niet via een Europees model van dialoog worden weggejaagd.

Voor wie capituleerde de leiding van GroenLinks? Voor de Taliban? Nee, ze capituleerden voor eigen pacifistische leden. Overigens behoren niet alle GroenLinks leden of kiezers tot de pacifistische wereldverbeteraar. Zij zijn vooral machtig in de partij zelf.

Verzet

De GroenLinks-leider Femke Halsema probeerde voorzichtig verandering aan te brengen in het religieuze dogma van geweldloosheid binnen GroenLinks. Haar opvolger Jolanda Sap zette de weg van Halsema voort.

Zij gaf steun aan de politiemissie in Kunduz in Afghanistan. Maar ze moesten niet vechten tegen Taliban. Sap wilde omelet maken zonder eieren te breken. In haar partij was het verzet van de pacifisten groot.

Kennelijk is in GroenLinks een postmoderne religieuze groepering die de rechten van de mens wil beschermen zonder ten strijde te trekken tegen de gewelddadige vijanden ervan. Daarom voelt GroenLinks zich prettig in de discussies rond de rechtsstaat. Het zijn immers academische discussies.

Vakantie

Nu is de GroenLinks-leider Van Ojik terug van vakantie in een wereld waar het gebruik van geweld aan de orde van de dag is. Hij is er: ‘Meer geld defensie geen oplossing, integendeel.’

De Volkskrant noteerde uit zijn mond: Conflicten elders in de wereld nijpen Nederland tot een sterke defensie, zo is de boodschap. ‘Precies het verkeerde politieke signaal,’ vindt GroenLinks-leider Bram van Ojik. ‘In plaats van de Koude Oorlog weer een impuls te geven, moeten we inzetten op diplomatie.’ Wat een kinderachtig wereldbeeld heeft de leider van GroenLinks.

Psychiater

Als Van Ojik aan Yezidi’s in Irak vertelt dat de diplomatie en niet de vechtende militairen een oplossing moeten brengen voor de humanitaire ramp die daar gaande is, zullen ze Van Ojik onverwijld naar een psychiater verwijzen.

Overigens heb ik dit ook besproken met mijn kennissen die op GroenLinks stemmen. Ook zij kunnen zich niet vinden in deze uitgangspunten van Van Ojik.

Crises

Volgens de Volkskrant maakt Van Ojik zich vooral zorgen over de politieke boodschap omtrent de 100 miljoen euro die Nederland in defensie gaat stoppen: ‘De wereld is onveilig, met crises in Oekraïne, Irak en elders in het Midden-Oosten. Dan moeten we maar weer eens wat geld voor defensie uitgeven. Alsof het herbewapenen in Nederland kan bijdragen aan de oplossing van die crises, het tegendeel is het geval.’

Tegelijkertijd is Van Ojik voor een humanitaire actie ten behoeve van Yezidi’s: ‘Ook is hij voorstander van de internationale poging om de verjaagde Yezidi’s te beschermen tegen het geweld van de Islamitische Staat.

‘Dat vind ik goed te verdedigen. Bij vermoedens van genocide kan je niet werkloos toekijken.’ Hier zien we de werking van de religie van het pacifisme: geen geweld, geen geld voor defensie, geen wapens, maar wel de bescherming van Yezidi’s. Hoe?

Vrede

GroenLinks moet begrijpen dat zonder volwaardige en goed bewapende militairen die ook nog ergens worden ingezet om te vechten, zal er vrede en veiligheid niet dichterbij komen.

GroenLinks wil politiek bedrijven met schone handen. Dat kan in een klooster maar niet in Irak, Afghanistan, Libië, Jemen, Mali en zelfs niet in Oekraïne.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.