Afshin Ellian Afshin Ellian

Pechtold denkt dat moslim even weinig principes heeft als D66’er

Door Afshin Ellian - 16 januari 2015

In het debat over de terreurdreiging etaleert de nihilist Alexander Pechtold zijn hopeloos naïeve kijk op radicale moslims. Waar haalt hij zijn kennis vandaan?

Wist u dat Alexander Pechtold een sjeik is? Hij is een sjeik-moefti, een islamitische sharia- en korangeleerde van Europees formaat. Zulke Europese sjeiks vormen een aparte diersoort.

Op de keper beschouwd zijn ze de beste nihilisten aller tijden. De Democraten 66 belichamen alle waarschuwingen over de opkomst van de nihilistische Europeaan.

De wereld bestaat in hun ogen uit materie en als de materie zich goed voelt, zal de wereld het ultieme geluk tegemoet treden. Het egoïsme en het narcisme van de materie is tot alles bereid en tot niets in staat.

De belangrijkste kwestie voor de nihilist is het zelfbeschikkingsrecht inzake de dood. Immers, als de dood het geluk van de materie zou veroorzaken, moet dat prevaleren boven het leven.

Grote grap

Met dank aan Karl Marx weten wij dat geld en materie bij elkaar horen. De wereld van een nihilist, het geluk van de materie, staat te koop. Geen enkele beweging, partij of vereniging is even inhoudsloos en derhalve leeg als D66.

Tegelijkertijd belichamen D66’ers ze de commedia humana – de grote grap van het niets. De nihilistische sjeiks zijn de veilingmeesters van de beginselen.

Het nihilisme keert zich in essentie tegen alle basiswaarden door twee zaken te vergoddelijken: de absolute juridisering en de economisering van de politiek en de moraal. Daardoor is alles procedureel en ook omkoopbaar. Een schrikbarend voorbeeld hiervan is de opstelling van D66 inzake het islamitische terrorisme.

Speech

Eindelijk kwam de Tweede Kamer bijeen om een debat te voeren over de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo en de joodse supermarkt in Parijs. Alexander Pechtold had in zijn speech niets te vertellen over de vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de verdediging van de rechtsstaat. Het ging om geld.

Ja, alle ellende was te wijten aan het geldtekort bij inlichtingendiensten. Meer geld dus voor het politie en justitie. Dat is het! Pechtold denkt dat veiligheid en de terroristen op de markt te koop zijn. Terrorisme is voor hem gefundeerd in twee zaken: discriminatie, en meer geld voor inlichtingendiensten.

Pechtold hoefde zich als gedoogpartij van deze regering niet te verantwoorden. Hij houdt een regering in stand waarvoor hij onder geen beding verantwoording wil afleggen.

Klinkende munten

De nihilist denkt dat als alle moslimterroristen een villa zouden hebben, ze dan niet meer in de radicale islam zouden geloven. Een zware belediging aan het adres van de islam en moslims. De heer Pechtold verwart moslims met de leden van zijn partij die gemakkelijk van partij wisselen.

D66 moet begrijpen dat gelovige moslims hun geloof niet zouden inruilen voor klinkende munten. Ze geloven in hun principes en materieel geluk kan daarin geen verandering brengen.

Pas aan het eind van zijn ambtelijke toespraak noemde hij terloops de islam: ‘De extremisten misbruiken de islam.’ Dus de islam behandelt volgens Pechtold homo’s en hetero’s, man en vrouw, moslims en niet-moslims gelijk.

Dodenlijst

Weer beledigt hij de islam en de moslims. D66 zegt tegen miljoenen moslimfundamentalisten – die via het salafisme, het sjiitisme van Khomeini, het wahabbisme van Saudi-Arabië geloven in de zuivere islam – dat zij geen moslims zijn. Waar haalt Pechtold zijn kennis vandaan?

Dat bedoelde ik met commedia humana: de ongelovige nihilist Pechtold zegt tegen miljoenen gelovige moslims dat ze geen moslims zijn. Straks plaatst iemand per ongeluk zijn foto op de dodenlijst van Al-Qa’ida wegens het beledigen van de islam. Nee Pechtold, radicale moslims hebben geen gevoel voor humor.

De leider van D66 denkt dat radicale moslims de prachtige jeugd die hij heeft gehad, hebben gemist. Om de aanhang van zijn partij tot denken aan te zetten, raad ik ze aan om te kijken naar de reportages uit de IS-gebieden.

Schooluitje

De IS laat in een reportage zien hoe ze de kinderen van Syriëgangers – in dit geval uit Kazachstan – onderwijzen. We zien hoe de kinderen met een bus naar school worden gebracht en hoe IS een schooluitje organiseert teneinde de Koran te reciteren en te vertalen. Daarna worden de kinderen militair getraind. Een van hen executeert later twee krijgsgevangenen.

Ook adviseer ik Pechtold en zijn aanhang deze indrukwekkende rapportage uit IS-gebieden: ‘No free steps to heaven. The fight against ISIS in Syria and Iraq’, waarin we vooral de Koerdische vrouwen zien die in de frontlinie vechten tegen IS. Zij hebben het niet over discriminatie en geld, maar over de radicale islam.

Europese waarden

Radicale moslims zijn diepgelovige moslims. Je kunt ze niet omkopen. En de nihilisten zijn de veilingmeesters van Europese waarden.

Alexander Pechtold beledigt de gelovige moslimfundamentalisten door ze niet-moslims te noemen. Hij is derhalve een sjeik: hij wil met geld de ernst van de islam verduisteren. Tevens is Pechtold een moefti omdat hij meent te weten welke moslims het islamitische geloof mogen claimen.

Wilders mag niet over de islam praten maar Pechtold mag wel over het geloof van fundamentalisten beslissen. Terwijl daartoe slechts Allah is bevoegd.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.