politiek

CPB: hoger opgeleiden betalen zorg laaggeschoolden

Door Arne Hankel - 07 januari 2013

Hoger opgeleiden maken minder gebruik van de zorg, maar moeten steeds meer bijdragen aan de zorgkosten van laagopgeleiden. Vmbo’ers en mensen met alleen basisschool doen een relatief groot beroep op zorg.

Dat schrijven onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) in een maandag verschenen publicatie.

Slechte levensstijl

Zo maakt iemand met alleen basisonderwijs jaarlijks voor ruim 3.000 euro gebruik van de zorg, anderhalf keer zoveel als iemand met een hbo- of vwo-opleiding.

Dat de lager opgeleiden vaker een beroep doen op de zorg, heeft te maken met een minder gezonde manier van leven.

Levenverwachting

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en zonder chronische ziektes voor mensen met een hbo- of universitaire opleiding is tussen de 11 jaar en 13 jaar langer dan voor iemand met een basisopleiding.

De hoger opgeleiden dragen echter meer bij aan de kosten van de zorg dan de laagopgeleiden. Iemand met alleen vmbo is in zijn leven gemiddeld 2.200 euro per jaar kwijt aan premie, voor een hbo’er of universitair opgeleide is dat gemiddeld bijna 4.000 euro.

Volgens het CPB zal de solidariteit in de zorg de komende jaren onder druk komen te staan. Het zorggebruik neemt toe onder alle lagen van de bevolking, maar het meest bij de lager opgeleiden. De hoogopgeleiden gaan daarvoor betalen omdat de stijgende premies op den duur niet meer zijn op te brengen voor mensen met een lage opleiding en een laag inkomen.

Een mogelijke oplossing is een kleiner basispakket of een hogere eigen bijdrage in de zorg, suggereren de onderzoekers van het CPB.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.