politiek

Kabinet: geen uitzonderingspositie Nederland in EU

Door Carla Joosten, Servaas van der Laan - 29 januari 2013

Geen referendum, geen heronderhandelingen over de Europese taken, maar pragmatisch oplossen van de problemen binnen de Europese Unie (EU). Dat is het antwoord van het kabinet op de door de Britse premier David Cameron geopperde ideeën voor hervorming van de EU.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) reageren terughoudend in een brief aan de Kamer. Ze zijn het eens met Cameron dat Europa concurrerender moet worden, een lagere en modernere begroting moet hebben en zich moet verzekeren van meer steun van de bevolking. Maar zien niets in ingrijpende hervormingen.

Wel wil het kabinet ‘op pragmatische wijze’ bekijken of eerder bij de EU neergelegde verantwoordelijkheden terug naar de lidstaten kunnen worden gehaald.

Debat

‘Het kabinet ziet uit naar een constructief debat over een modern, economisch sterk, sociaal en democratisch Europa,’ schrijven Rutte en Timmermans.
Hun eigen inbreng volgt later. Nu volstaan ze met een verwijzing naar de inventarisatie die gaande is over de bevoegdheden die mogelijk van de Unie terug kunnen naar de nationale overheden, zoals VVD en PvdA in het regeerakkoord over zijn gekomen.

Goede dingen

Het debat moet zich volgens het kabinet richten op de vraag of de Unie de goede dingen doet, en die dingen goed doet.

Op de vraag hoe de band tussen burger en Unie versterkt kan worden, studeert Den Haag nog.

Anti-Europa

Vorige week hield de Britse premier een felle anti-Europese speech waarin hij opriep tot een referendum over het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië.

De regeringspartijen PvdA en VVD schaarden zich niet achter de woorden van Cameron. Rutte, Timmermans, maar ook PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom en VVD-fractieleider Halbe Zijsltra zeiden niets in een referendum te zien

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.