politiek

SGP’ers steunen opheffen belemmeringen voor vrouwen

Door Arne Hankel - 16 januari 2013

Een ruime meerderheid van SGP-leden en -kiezers steunt het voorstel van het SGP-bestuur om belemmeringen voor vrouwen op kieslijsten te schrappen. Ruim 70 procent stemt ermee in dat het geslacht niet bepalend mag zijn bij de selectie van personen voor SGP-kandidatenlijsten.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 lezers van het Reformatorisch Dagblad (RD).

Uitspraak Hoge Raad

Het SGP-hoofdbestuur maakte maandag het voorstel bekend waarin staat dat het ‘geslacht van de kandidaat niet bepalend mag zijn bij de selectie van kandidaten’.

De partij gaf daarmee gevolg aan de uitspraak van de Hoge Raad, die in 2010 bepaalde dat de overheid maatregelen moet nemen tegen de SGP, zodat vrouwen niet langer worden uitgesloten van het passief kiesrecht.

Dat zou indruisen tegen het VN-vrouwenverdrag.

Lidmaatschap opzeggen

Het partijbestuur handhaaft wel het omstreden artikel 10 in het program van beginselen. Daarin staat dat het regeerambt de vrouw niet toekomt.

Een kleine 30 procent van de respondenten uit het RD-onderzoek vindt dat het SGP-hoofdbestuur er beter aan had gedaan niet met een eigen voorstel te komen, maar af te wachten waar het kabinet mee zou komen.

Ruim 3 procent van de ondervraagden zegt niet meer op de SGP te zullen stemmen of mogelijk zelfs het lidmaatschap te zullen opzeggen als de partij het voorstel van het hoofdbestuur aanvaardt.

Bemoedigend

Woensdag werd ook een onderzoek van de Evangelische Omroep onder 127 raadsleden, statenleden, burgemeesters en wethouders van de SGP bekend, De meerderheid van hen steunt de lijn van het hoofdbestuur.

SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen noemt de uitslag van het onderzoek tegenover het Reformatorisch Dagblad ‘bemoedigend’.

Op 16 maart neemt de partij een besluit over het voorstel.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.