politiek

Veel waardering voor Beatrix in reacties op troonsafstand

Door Arne Hankel - 28 januari 2013

De leiders van de Nederlandse politieke partijen hebben hun grote waardering uitgesproken voor het werk van koningin Beatrix. Lees hier hun reacties

Premier Mark Rutte (VVD) heeft ‘groot respect en bewondering’ uitgesproken voor de manier waarop koning Beatrix haar werk gedurende meer dan dertig jaar heeft gedaan. Ze heeft zich volgens Rutte altijd ‘met hart en ziel’ ingezet voor de Nederlandse samenleving, was zichtbaar betrokken en deed haar werk met ‘enorme energie’.

PvdA

PvdA-fractieleider Diederik Samsom laat weten ‘veel waardering te hebben voor de wijze waarop koningin Beatrix gedurende 33 jaar invulling heeft gegeven aan haar zware taak van staatshoofd’. ‘Zij heeft zich laten kennen als een betrokken vorstin. Ook waarderen wij de bindende rol die zij in de samenleving heeft gespeeld. Naast haar grote professionaliteit wist en weet zij mensen te raken met haar medeleven in moeilijke tijden. Er komt nu een einde aan het tijdperk van koningin Beatrix als staatshoofd. Wij wensen prins Willem Alexander en zijn vrouw prinses Maxima veel succes en wijsheid toe om het koningschap op hun eigen wijze te gaan invullen.’

PVV

Geert Wilders, leider PVV: ‘De Partij voor de Vrijheid dankt Hare Majesteit voor 33 jaar trouwe dienst aan het Nederlandse volk. De koningin is een groot voorbeeld voor velen. Ondanks het feit dat diep leed haar op persoonlijk vlak niet werd bespaard, heeft Hare Majesteit te allen tijde ons vaderland vol plichtsbesef gediend. Namens de PVV spreek ik de hoop uit dat de koningin mag genieten van nog vele gezonde jaren vol geluk en voorspoed. De PVV wenst haar opvolger, prins Willem-Alexander, veel succes en wijsheid toe.’

SP

Emile Roemer, fractieleider SP: ‘Beatrix heeft op een professionele wijze invulling gegeven aan haar moeilijke taak, dat hebben mensen zeer gewaardeerd. Daarbij heeft zij altijd een grote betrokkenheid getoond met mensen, dat heeft haar geliefd gemaakt. De laatste jaren heeft Beatrix ook gehoor gegeven aan de wens uit de Tweede Kamer om meer openheid te geven, over de organisatie van het koningshuis en over de financiën. Ook is de rol van de koningin bij de formatie aangepast. Beatrix voelde de geest van de tijd goed aan. Ik denk dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld om het koningshuis meer bij de tijd te brengen. Dat is een grote verdienste.’

D66

Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66: ‘Koningin Beatrix heeft Nederland ruim dertig jaar met veel toewijding gediend. Als minister en fractievoorzitter van D66 heb ik haar leren kennen als een hardwerkend en professioneel staatshoofd dat de belangen van ons land ook over de grenzen uitstekend dient. Zij is een moderne vorstin die het koningschap op een eigentijdse manier vorm geeft. Daarbij heeft zij dikwijls belangrijke politiek-maatschappelijke thema’s geagendeerd, zoals duurzaamheid, Europa en integratie. Ook gaf zij op een waardige manier invulling aan de recente veranderingen in de rol van het staatshoofd in ons parlementaire systeem. Wij danken koningin Beatrix voor haar inzet en wensen haar nog vele goede jaren met kinderen en kleinkinderen.’

Voorzitters Eerste en Tweede Kamer

Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer, en Anouchka van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer. ‘Wij hebben met groot respect en ontroering kennis genomen van het voornemen tot abdicatie van Hare Majesteit de Koningin. De Staten-Generaal zijn haar zeer veel dank verschuldigd voor haar grote toewijding bij het vervullen van haar taak. Deze toewijding uitte zich niet alleen in betrokkenheid, maar ook in menselijkheid. In de regeerperiode van de koningin hebben zich binnen het Koninkrijk, internationaal en in de samenleving vele veranderingen voltrokken. Bij al deze veranderingen toonde Hare Majesteit haar diep gewortelde gevoelens van verdraagzaamheid, een grote professionaliteit en een warm hart.’

Premier België

De Belgische premier Elio Di Rupo brengt namens de Belgische regering hulde aan koningin Beatrix. Ook feliciteert hij prins Willem-Alexander met diens komende troonsbestijging, zo laat hij weten in een verklaring.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.