politiek

Weekers ‘keer op keer’ gewaarschuwd voor fraude

Door Anna Vossers - 10 mei 2013

De Algemene Rekenkamer wees staatssecretaris Frans Weekers van Financiën (VVD) en zijn voorgangers ‘keer op keer’ op de frauderisico’s van het toeslagensysteem. Dat het alleen op basis van een inschrijving op een adres in Nederland al mogelijk was om een toeslag te krijgen, was al sinds 2005 bekend.

Staatssecretaris Weekers ligt onder vuur omdat hij heeft gezegd dat hij niet wist dat Bulgaren met valse Nederlandse adressen toeslagen ontvangen die ze in eigen land kunnen uitgeven.

Maar de Rekenkamer heeft de voorgangers van Frans Weekers op het ministerie van Financiën al vanaf de invoering van het huur- en zorgtoeslagsysteem in 2005 gewaarschuwd, meldt de Volkskrant vrijdag.

Toeslagensysteem

In april werd via de media bekend dat Oost-Europese bendes op grote schaal fraude plegen met Nederlandse toeslagen en uitkeringen. Bulgaren schrijven zich met een vals huurcontract in bij een gemeente en krijgen zo een officieel adres en een burgerservicenummer, wat genoeg is om de Nederlandse uitkeringen op hun rekening te krijgen gestort.

Het probleem is volgens de Rekenkamer het systeem van de toekenning van de toeslagen. De Belastingdienst maakt de toeslagen al over voordat ze controleert of de toeslag wel terecht is aangevraagd.

Bovendien is er niet genoeg personeel bij de Belastingdienst om controles uit te voeren. De dienst is meer gericht op het innen van belasting dan op het betalen van de toeslagen.

1,2 miljard

De Rekenkamer schat in dat de schatkist in totaal 1,2 miljard euro te veel heeft uitgekeerd aan toeslagen. Hiervan moet 50 miljoen euro als verloren worden beschouwd.

De fraude met huur- en zorgtoeslag kwam aan het licht nadat het Openbaar Ministerie in december 2011 een onderzoek startte naar mensenhandel, vrijheidberoving en verkrachting. Tijdens dit onderzoek bleek dat de verdachten in die zaak zich vermoedelijk ook bezighielden met toeslagenfraude.

Forse straffen

Vanaf augustus vorig onderzoekt de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) het misbruik van de toeslagenregelingen. Van dat onderzoek zei Weekers eerder niets af te weten, en hield dat vol tot vlak voordat het programma Brandpunt op 21 april een uitzending aan de fraude wijdde.
Inmiddels heeft de FIOD 280 gevallen van toeslagenfraude afgehandeld. Volgens de staatssecretaris zijn er in een aantal zaken ‘forse straffen’ uitgedeeld.

Eerder gaven ook al belastinginspecteurs aan dat ze de staatssecretaris hadden gewaarschuwd. De inspecteurs voelden zich ‘niet bepaald serieus genomen’ door Weekers. Dinsdag moet de staatssecretaris zich verantwoorden in een debat.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.