politiek

Rutte: definitieve bezuinigingen pas met Prinsjesdag bekend

Door Anna Vossers - 26 juni 2013

Volgens premier Mark Rutte heeft het kamerdebat over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro ‘veel inzichten verschaft’ over wat de verschillende partijen willen. Maar de concrete maatregelen van het kabinet komen volgens de premier pas met Prinsjesdag.

Het kabinet gaat de komende tijd informele gesprekken voeren met de oppositie, in de hoop na de zomer steun te krijgen voor de begroting van 2014.

Geen btw-verhoging

In het debat werd duidelijk dat de VVD en de PvdA kwetsbare groepen zoveel mogelijk willen ontzien. Bezuinigingen op toeslagen gaan waarschijnlijk alleen gelden voor midden- en hogere inkomens, liet Diederik Samsom (PvdA) weten.

Het kabinet zal daarnaast volgend jaar niet bezuinigen op sociale uitkeringen en de btw gaat niet opnieuw omhoog.

Zuurstof

Premier Mark Rutte wilde niet de indruk wekken dat ‘niet iedereen de gevolgen zal voelen’. Hij liet weten dat de bezuinigingen voor hem niet het oplossing voor de economische crisis zijn.

Rutte liet daarnaast weten samen met coalitiepartij PvdA te zoeken naar mogelijkheden om extra ‘zuurstof’ in de economie te krijgen.

Moties

Premier Rutte vond twee van de moties die werden ingediend, voorbarig. ‘Ik kies voor de procedurele lijn zodat wij ons kunnen bezinnen op een pakket dat kan rekenen op draagvlak,’ zei Rutte over de moties die volgens hem te vroeg komen.

Daarbij doelde Rutte onder meer op een motie van D66-leider Alexander Pechtold, die de regering verzoekt ‘niet te bezuinigen op onderwijs‘. Een andere motie die volgens Rutte voorbarig is, is die van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma, die verzoekt de 600 miljoen euro die het kabinet voor werkloosheidsbestrijding begroot, in te zetten voor ‘de maakindustrie in Nederland’.

3-procentsnorm

Buma was bovendien kritisch op Rutte, omdat die niet toe wil geven dat hij de Europese 3-procentsnorm eventueel gaat loslaten. ‘Is het nou zo moeilijk om toe te geven dat u de 3 procent loslaat? U draait en draait en draait maar.’

Rutte gaf in het debat herhaaldelijk aan dat het kabinet het advies van de Europese Commissie om 6 miljard te bezuinigen volgt. Hij weigerde echter toe te geven dat dat bij tegenvallende economische cijfers betekent dat Nederland een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) krijgt.

Zijlstra

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD wacht de plannen van het kabinet af. ‘Het is aan het kabinet om met een pakket te komen dat structureel en degelijk is, waarmee we vervolgens naar de Tweede Kamer en naar de Eerste Kamer kunnen.’

Zijlstra verwacht dat Tweede Kamer en de Senaat ‘rolvast’ zullen zijn. Hij proeft bij verschillende partijen ‘een constructieve houding’ als het aankomt op het bezuinigen van 6 miljard euro in 2014.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.