politiek

Tweede Kamer maakt definitief einde aan weigerambtenaar

Door Servaas van der Laan - 11 juni 2013

Ambtenaren mogen straks niet meer weigeren op grond van hun geweten een huwelijk te sluiten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. De zogenoemde weigerambtenaar verdwijnt definitief uit het stadhuis.

Daartoe heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dinsdag besloten.

Het wetsvoorstel van D66 dat een einde maakt aan de weigerambtenaar werd door alle niet-christelijke partijen goedgekeurd.

Geen verrassing

De aanname van het voorstel komt niet als een verrassing, omdat eerder al duidelijk werd dat alleen het CDA, de ChristenUnie en de SGP zich tegen de wet verzetten.

Het is dan ook vrijwel zeker dat het voorstel ook door de Eerste Kamer zal worden goedgekeurd. Toch sprak de Raad van State zich vorig jaar nog nefatief uit over het voorstel.

Ontslag

Op dit moment mogen gewetensbezwaarde trouwambtenaren nog weigeren een homohuwelijk te voltrekken. Die vrijheid verdwijnt. Reeds functionerende weigerambtenaren mogen in functie blijven, maar een gemeente moet er wel voor zorgen dat er minimaal twee niet-gewetensbezwaarde overheidsdienaars aanwezig zijn.

Daarnaast mogen weigerambtenaren in een eventuele ontslagprocedure niet meer aanvoeren dat er onderscheid wordt gemaakt op grond van godsdienst.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.