politiek

Kabinet: nog geen besluit over schaliegas

Door Tom Reijner - 26 augustus 2013

Het boren naar schaliegas is veilig, maar het kabinet neemt nog geen besluit over de omstreden proefboringen

Dat schrijft minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD), maandag aan de Tweede Kamer.

Economie

Kamp schrijft dat de uitkomst van het onderzoek laat zien dat de risico’s van ‘opsporing en winning van schaliegas’ goed te ondervangen zijn. Hij zegt ook dat ‘om de potentiële betekenis van schaliegas voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen proefboringen uiteindelijk nodig zijn’. De minister meent dat de winning van schaliegas op lange termijn 20 tot 30 miljard euro kan opleveren.

Volgens de minister kan pas worden geboord, wanneer de Commissie voor de milieueffectrapportage zich heeft gebogen over het onderzoek door het ingenieursbureau.

Discussie

In het kabinet is er discussie over boringen. Het PvdA-congres nam een motie aan tegen proefboringen. PvdA-leider Diederik Samsom zei die motie over te nemen.

Wanneer echter blijkt dat schaliegaswinning veilig is, zal hij boringen mogelijk toestaan. Samsom zal die mogelijkheid eerst voorleggen aan het partijcongres.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.