politiek

Bezuinigingen kabinet zorgen voor miljardengat bij gemeenten

Door Servaas van der Laan - 10 september 2013

Door decentralisatie en korting op de budgetten worden gemeenten de komende jaren geconfronteerd met een miljardentekort op de begroting. Bij ongewijzigd beleid komen gemeenten in 2017 zeker 6 miljard euro tekort.

Dat stelt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) in een rapport.

Volgens het COELO wordt het tekort veroorzaakt door drie factoren. De eerste is een pure financiële discrepantie (2,7 miljard euro) tussen het verwachte verloop van inkomsten en uitgaven. Met andere woorden: het gemeentelijke huishoudboekje moet vanwege de economische omstandigheden toch al worden herzien.

Decentralisatie

Door het korten van de gemeentelijke budgetten door het overdragen van taken als Jeugdzorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt het tekort ten tweede nog eens vergroot met 2,9 miljard.

Daar komt bij dat extra bezuinigingen van het kabinet om het begrotingstekort terug te dringen het gemeentelijke tekort vergroten met een half miljard euro.

Die tekorten moeten uiteindelijk door de inwoners van gemeenten worden aangevuld. Het COELO stelt dat gemeenten niet, zoals het kabinet voor een groot deel doet, het geld kunnen halen uit lastenverzwaringen alleen. Veel gemeenten heffen al meer belasting dan eigenlijk is toegestaan en zelfs als de belastingen worden verdubbeld, hebben gemeenten niet genoeg.

Zorg

Daarom zal moeten worden bezuinigd op uitgaven. De gemeentelijke voorzieningen komen daardoor onder druk te staan.

Er zal worden bezuinigd op straatverlichting, buurt- en sportaccommodaties, maar ook steeds meer op thuis- en jeugdzorg. Die laatste ontwikkeling noemt het COELO ‘ongewenst’.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.