politiek

Dit zijn de wapenfeiten van twee dagen Algemene Beschouwingen

In de Tweede Kamer debatteerden kabinet en oppositie de afgelopen twee dagen over de Miljoenennota. Voor wie de debatten heeft gemist, volgen hier de hoogtepunten.

Het debat over de Miljoenennota begon woensdagochtend grimmig. PVV-leider Geert Wilders beet giftig van zich af toen D66-collega Alexander Pechtold hem vroeg afstand te doen van neonazi’s. Een door de PVV ingediende motie van wantrouwen tegen het kabinet redde het niet.

Na het onrustige begin verlegden de oppositiepartijen en het kabinet de focus naar de inhoud. Dit zijn de belangrijkste wapenfeiten:

 • De 6 miljard euro aan extra bezuinigingen voor volgend jaar blijven heilig, omdat die de consequentie van een afspraak met Europa zijn. Wel wil het kabinet praten over de inhoud van deze bezuinigingen. Bijna alle maatregelen zijn bespreekbaar voor het kabinet.
 • Het kabinet wil ‘zo spoedig mogelijk’ gaan praten met de fractievoorzitters van de oppositie om te kijken met welke concessies het andere partijen tegemoet kan komen. Premier Mark Rutte stelt voor dat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem volgende week een rondje langs alle partijen maakt. De Algemene Financiële Beschouwingen worden daarvoor een week vooruitgeschoven.
 • Een voorstel van het CDA om de overheidsuitgaven automatisch te bevriezen zodra het begrotingstekort over de 3-procentsnorm heengaat, werd door premier Mark Rutte ‘geen gek voorstel’ genoemd.
 • Hoewel het kabinet dit wel bespreekbaar vindt, is er in de praktijk ‘nauwelijks ruimte‘ om de WW en het ontslagrecht sneller te hervormen, een wens van zowel CDA als D66. Het Sociaal Akkoord overeind houden is een ‘rode lijn’, het kabinet wil het niet opblazen.
 • Het kabinet is bereid de bezuinigingen op de AIVD voor 2014 met 10 miljoen euro te verminderen en daarna structureel te halveren. Premier Rutte ging in op het verzoek van D66-leider Pechtold hiertoe. Een andere wens van D66 die wordt ingewilligd, is een onderzoek naar de positie van de Eerste Kamer. Ook gaat het kabinet kijken of er meer geld naar onderwijs kan gaan.
 • Het kabinet is bereid te praten over de belastingverhogingendie het van plan is. Rutte waarschuwt dat dit ‘stevige gesprekken’ zullen worden. Rutte ontkent tegelijkertijd dat het kabinet een nivelleringsbeleid voert. Alle inkomens gaan er volgens de premier evenveel op achteruit.
 • Het kabinet is bereid om accijnsverhogingen op brandstof en alcohol te herzien.
 • Het belastingvoordeel voor zzp’ers blijft mogelijk bestaan. Rutte zegt te willen praten over de maatregel die oppositiepartijen de ‘zzp-boete’ noemen, als hiervoor ‘dekking’ wordt gevonden.
 • Een motie van GroenLinks, mede ondertekend door PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom, om extra geld uit te trekken voor de kinderopvang haalde het niet. De VVD maar ook onder meer CDA en D66 steunde de motie niet.
 • Er komt meer geld en ondersteuning voor mantelzorgers.
 • Het kabinet gaat kijken of er bij Defensie minder mensen ontslagen kunnen worden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.