politiek

Sociale partners: niet weer onderhandelen Sociaal Akkoord

Door Anna Vossers - 26 september 2013

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn niet bereid nogmaals om tafel te gaan met het kabinet om over het Sociaal Akkoord te onderhandelen. Vooral D66 en CDA vinden juist dat het kabinet dat moet doen, om de hervorming van het ontslagrecht en de WW te bespoedigen.

Maar daar zien werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakbonden CNV en FNV weinig in, schrijft NRC Handelsblad donderdagavond. Volgens VNO is er ‘geen enkele aanleiding’ om af te wijken van het bestaande Sociaal Akkoord.

Vakbond CNV noemt de onderhandelingsruimte ‘nihil’; ‘de bal ligt nu bij de politiek’ is de mening van de FNV.

Ontslagrecht en WW

Premier Rutte zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen wel bereid te zijn met de sociale partners te praten, maar niet om het Sociaal Akoord ‘op te blazen’. Ook PvdA-leider Diederik Samsom zei te willen overleggen over het naar voren halen van maatregelen, maar dat het overeind houden van het Sociaal Akkoord een ‘rode lijn’ is.

Een deel van de oppositie wil dat het ontslagrecht eerder dan afgesproken wordt versoepeld, en dat de duur van de werkloosheidsuitkering eerder dan afgesproken wordt ingekort. Het is voor het kabinet belangrijk partijen als D66 en CDA te vriend te houden, zodat die hervormingen zoals die van het pensioenstelsel in de Eerste Kamer steunen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.