politiek

Buma: ‘ongelooflijk stom’ dat Samsom commissie Stiekem gebruikt

Door Tom Reijner - 18 februari 2014

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt het ‘ongelooflijk stom’ dat Pvda-leider Diederik Samsom de zogeheten ‘commissie Stiekem’ probeert te gebruiken om zijn partijgenoot, minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) vrij te pleiten.

Buma reageert daarmee op de dinsdag gepubliceerde reconstructie van NRC Handelsblad.

In opspraak

Daarin staat dat de commissie Stiekem – officieel de Tweede Kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – al in december vorig jaar werd geïnformeerd over de herkomst van 1,8 miljoen afgetapte belgegevens. Die zijn niet verzameld door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA maar door Nederlandse diensten.

Volgens Buma heeft Plasterk ervoor gezorgd dat de commissie stiekem in opspraak kwam door op tv te ‘beppen’ over veiligheidszaken. Buma vindt ook wel dat over de commissie gepraat moet worden, maar die discussie moet niet worden ‘gepolitiseerd’.

Kennis

Dat de commissie Stiekem al in december werd geïnformeerd, werpt mogelijk nieuw licht op de boze reactie van PvdA-leider Diederik Samsom op de motie van wantrouwen van vorige week woensdag tegen Plasterk, ingediend door D66-leider Alexander Pechtold.

Die oordeelde dat de minister de Tweede Kamer ‘bewust maanden op het verkeerde been heeft gezet’ en dat het ‘vertrouwen is geschaad’.

Geheim

Nu blijkt uit de reconstructie dat Pechtold en andere fractievoorzitters al hadden kunnen weten dat de gegevens waren verzameld door Nederlandse diensten. Maar de vraag is wel wat die ‘kennis’ waard is.

De verstrekte informatie in de commissie Stiekem is geheim, dus Pechtold moest tijdens het debat net doen of hij er niets van wist. Die ‘kennis’ stond een motie van wantrouwen niet in de weg.

Oppositiepartijen die de afgelopen week zo kritisch waren op de gang van zaken, zeggen nu dat het ‘politieke belang‘ van die mededeling in de commissie Stiekem voor hen niet duidelijk was.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.