politiek

Rotterdamse politiek wil af van ‘buitensporige’ afvalstoffenheffing

Door Servaas van der Laan - 03 februari 2014

Niemand betaalt in Nederland zoveel om zijn afval te mogen dumpen als een Rotterdammer. Vrijwel alle politieke partijen in Rotterdam vinden dat er een einde moet komen aan de ‘buitensporige’ afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing voor inwoners van Rotterdam bedraagt dit jaar 372,50 euro. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar en gemiddeld 50 procent duurder dan in Amsterdam.

Doorschuiven en nivelleren

Extreem hoge veegkosten, een duur contract met afvalverwerker AVR en doorberekenen van de gemiste inkomsten door kwijtschelding (nivellering) zorgen ervoor dat Rotterdammers de hoofdprijs voor hun afval betalen.

Website Geenstijl roept inwoners van de stad op massaal bezwaar aan te tekenen tegen deze lastenverzwaringen. Politieke partijen in de stad lijken gevoelig voor deze oproep. Vrijwel alle partijen willen af van het hoge bedrag, zo blijkt uit een rondgang van elsevier.nl.

Slechte voorbereiding

‘Het wanbeleid van de gemeente ligt er voor ons in, dat men zich niet heeft voorbereid op de gevolgen van de crisis,’ zegt Maarten Struijvenberg, raadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Volgens Struijvenberg moet de burger betalen voor slechte voorbereiding op financiële krapte bij de gemeente. Zaken als veegkosten (voorheen bij post Buitenruimte) en kwijtschelding (voorheen armoedebeleid) worden nu doorgeschoven en doorberekend in het tarief van de afvalstoffenheffing. Voorstellen om dit te veranderen konden tot teleurstelling van het raadslid nooit op een meerderheid rekenen.

Geen kwijtschelding

Ook coalitiepartij VVD vindt het tarief veel te hoog en verzet zich tegen ‘inkomenspolitiek via de portemonnee’. De liberalen willen dat de kwijtschelding wordt afgeschaft en dat burgers per afvaleenheid gaan betalen.

Daarnaast vindt de VVD de veegkosten op dit moment te duur. Vegen kost een Rotterdammer 75 euro per jaar, terwijl dat in de rest van het land gemiddeld 60 euro is. Ook de liberalen klagen dat voorstellen om het beleid te veranderen niet worden gesteund.

 

 

Afval scheiden

Verantwoordelijk D66-wethouder Alexandra van Huffelen verschuilt zich achter dat politieke feit. Ze laat aan elsevier.nl weten ‘slechts door de raad goedgekeurde afspraken uit te voeren’. Ze vindt dat het straks aan de nieuwe coalitie is om een ander afvalbeleid te voeren.

Haar partij zet zich in het verkiezingsprogramma vooral in op het scheiden van afval dat kostenbesparingen zou opleveren. Ook is D66 het met Leefbaar en de VVD eens dat kwijtschelding bij armoedebeleid en niet bij afval hoort en dat meerpersoonshuishoudens meer moeten betalen dan alleenstaanden. Op dit moment betaalt ieder huishouden in Rotterdam hetzelfde tarief. D66 gelooft alleen niet in betaling per eenheid, omdat dit het illegaal dumpen in de hand zou werken.

 

 

Ruime meerderheid

Coalitiepartij PvdA toont zich verrassend welwillend om het huidige afvalbeleid aan te passen. Desgevraagd zegt de partij de veegkosten uit de afvalheffing te halen en de kwijtschelding weer onder armoedebeleid onder te brengen (mits financiële dekking). Ook willen de sociaaldemocraten met de VVD mee in het voorstel om afval per eenheid en niet per huishouden te laten betalen. Ook GroenLinks vindt het eerlijker dat burgers die minder vervuilen, daarvoor worden beloond.

Omdat ook ChristenUnie-SGP de meeste voorstellen om het tarief omlaag te brengen steunen, is een ruime meerderheid van de gemeenteraad vóór het terugbrengen van de afvalstoffenheffing. Een constatering waarmee de inwoners van Rotterdam hun politici na de verkiezingen van volgende maand mee zullen moeten confronteren.

Struijvenberg zet de verkiezingsbelofte in ieder geval zwart op wit: ‘Als wij de verkiezingen mogen winnen zal dit zeker onderdeel worden van het coalitieakkoord.’

Volg Servaas van der Laan op Twitter

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.