politiek

Inlichtingendiensten houden commissie-Stiekem slecht op de hoogte

Door Eric Vrijsen - 28 mei 2014

De chefs van de inlichtingendiensten houden de commissie-Stiekem slechts summier op de hoogte. Deze parlementaire commissie krijgt inzage in rapportages van de AIVD en de MIVD, maar die documenten zijn zo cryptisch en vaag, dat fractieleiders niet precies weten wat wordt bedoeld en geen keiharde vragen kunnen stellen.

Dit blijkt uit een artikel over de macht van de inlichtingenchefs van de AIVD en de MIVD in Juist, het maandblad van Elsevier. Het blad baseert zich op bronnen dichtbij de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Spijker

In de zogenoemde commissie-Stiekem zitten de fractieleiders van alle partijen. Onder strikte geheimhouding controleren zij het werk van de geheime diensten. Maar de rapporten waarover zij zich buigen, zijn vaag.

Juist schrijft: ‘Het is de ene open deur na de andere en je moet heel lang zoeken voor je een passage aantreft, die hard genoeg is om er een spijker in te slaan. Vooral Geert Wilders (PVV) probeert kritisch te zijn. Maar zelfs hij weet eigenlijk niet precies wat hij moet vragen.’

Mobieltjes

De commissie komt ongeveer eens per maand bijeen met de bazen van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie.

Opmerkelijk genoeg hoeven de fractieleiders hun mobieltjes niet in te leveren. De vergaderingen hebben plaats in een gewoon zaaltje van het Kamergebouw. Elsevier Juist: ‘Zou in die commissie-Stiekem hot information worden gedeeld, dan ging het er wel anders toe. Dan zouden de inlichtingenchefs het risico van een gemanipuleerd mobieltje waarmee alles op afstand kan worden afgeluisterd, heus niet nemen.’

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.