politiek

Ook Eerste Kamer wil export van kinderbijslag stoppen

Door Shari Deira - 17 juni 2014

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) om kinderbijslag en kindgebonden budgetten te stoppen. VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

De andere fracties stemden niet in met de wet omdat zij denken dat deze in strijd is met internationale verdragen.

Marokko

Vanaf 1 januari zal de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet meer worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Hiermee wordt oplopend 6 miljoen euro bespaard, zegt de minister. Voor de ouders zal een overgangstermijn van zes maanden gelden.

Of het CDA, dat voor een meerderheid kon zorgen, zou instemmen met het voorstel was tot het laatste moment onduidelijk. Vorige week zei de CDA-fractieleider in de Eerste Kamer nog dat ‘beide opties’ open lagen.

Critici zeggen dat het gaat om symboolpolitiek, omdat het om een relatief klein bedrag gaat. Asscher liet eerder via zijn woordvoerder aan Elsevier weten, dat het vooral om het principe gaat. ‘Het kabinet vindt dat er niet aan uitkeringen mag worden verdiend. Het is geen bonus.’

Wijzigen

Asscher denkt met de wet sterker te staan in de onderhandelingen met Marokko over aanpassing van het sociale zekerheidsverdrag. Nederland wil dat verdrag wijzigen, maar Marokko ligt dwars.

Als het aan de VVD ligt, zegt Nederland het verdrag met Marokko nu al op. Asscher zegt dat dat onverstandig zou zijn, omdat de samenwerking tussen Nederland en Marokko dan ook op andere terreinen moeilijk zal worden.

Polen

Over uitkeringen naar Marokko en Turkije wordt veel gediscussieerd, maar het aantal uitkeringen dat naar EU-landen gaat ligt velen malen hoger. Van alle uitkeringen die naar het buitenland gaan, gaat 80 procent naar EU-landen.

Jaarlijks gaan er ruim 17.000 kinderbijslaguitkeringen naar Polen. De kinderbijslag wordt niet aangepast, ook al liggen de kosten voor levensonderhoud in Polen, lager dan in Nederland.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.