Reacties op de stelling

‘Afghaanse asielzoeker verspilt met deze daad al zijn rechten …’

Door Webredactie - 18 september 2018

Een rechter heeft een Afghaanse asielzoeker een lichtere straf gegeven om uitzetting te voorkomen. Onbegrijpelijk, volgens de meeste lezers van Elsevier Weekblad. Lees een aantal reacties op de stelling ‘Zwaar misdrijf? Dan verblijfsvergunning inleveren…’.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de dag

 

H ter Beek schrijft:

Nee, nee, nee! Verblijfsvergunning afnemen is afgesproken consequentie bij bepaalde zware misdrijven. Daar mogen rechters nu niet weer een eigen draai aan geven. Ook autochtone veroordeelden ondervinden bepaalde sociale gevolgen bij 2 jaar gevangenisstraf. Baanverlies, relatieproblemen, opleiding gestopt, allemaal consequenties waarvoor de veroordeelde zelf verantwoordelijk is. Deze rechter discrimineert nu eens echt, maakt onderscheid, en dat is strafbaar. Die man hoort zelf in het beklaagdenbankje.

Nico Silver schrijft:

Vanuit het perspectief van de verdachte is het verzoek om bij de straf rekening te houden met mogelijkheid van verlies van status niet onbegrijpelijk. Maar gezien het feit dat er inmiddels door hem hoger beroep is ingesteld gaat het hem meer om de kwestie dat hij het feit niet als verkrachting beschouwt. Waarom zou hij anders het risico willen lopen om in hoger beroep wel op 24 maanden uit te komen en alsdan zijn status mogelijk te verliezen. Ben overigens wel van mening dat de rechterlijke macht zich moet onthouden van dit soort van afwegingen in het bepalen van de strafmaat. Het schept een ongelijke behandeling van “normale” verdachten en vreemdelingen. Bovendien hebben we speciale afdelingen bij de IND die de status van alle veroordeelde vreemdelingen opnieuw tegen het licht houdt en zondig de vergunning en/of status kan intrekken.

Arnold Hogemann schrijft:

Te bizar voor woorden, de hele gemeenschap zegt weg wezen met zo’n gast maar onze hoogopgeleide, empathische rechter zegt: Ik ga je matsen! Als dit mijn dochter was geweest zouden we hier geen discussie over hebben, zou die gast persoonlijk lynchen. Lees al jaren geen krant meer omdat ik misselijk word van dit soort verhalen, is het gewone volk nou echt zo dom dat wij met zijn alle hier totaal anders over denken dan onze rechtspraak?

Kees van der Niet schrijft:

Wanneer alle reacties maar één duiding geven, dan zegt dit toch wel iets, een rechter die tot zulk een oordeel komt, is dus niet capabel voor zijn ambt!
Een asielzoeker die zich hier wil vestigen en een gezin wil stichten, die zich hier vergrijpt aan een minder begaafd meisje, verspilt met deze daad alle rechten, die hem cadeau gedaan werden, hij hoort hier niet thuis en dient na zijn straf linea recta terug te keren naar vanwaar hij kwam.
Zo eenvoudig zou het moeten zijn, maar helaas leven we in een verziekt land, waar de rechtspraak oproept om eigen rechter te gaan spelen, net als in de politiek, waar ook geen enkele compassie meer aanwezig is met de eigen bevolking!

Henny Rensenbrink schrijft:

Rechters mogen altijd kijken naar de persoonlijke omstandigheden van de delinquent. Maar daarbij de regels van het asielbeleid/verblijfsvergunning laten gelden voor een lagere straf ? Kan echt niet.

Antonius Smit schrijft:

Geschokt. Woorden schieten tekort. Zachte heelmeesters, zonder meer walgelijk. Dit soort rechters voedt een stille woede bij burgers, die z’n weerslag krijgt bij de verkiezingen.

Hay van Bilsen schrijft:

Per direct uitzetten! Geen gevangenis, maar uitzetting. Geen discussie mogelijk. Moet ook duidelijk zijn voor andere ‘gasten’ in ons land! Hou je je niet aan de regels: dan vertrekken!

Jolanda van der Vorst-Molleman schrijft:

Wat dacht u van gelijke behandeling?! Om een verblijfsvergunning te bemachtigen en te behouden dient men aan voorwaarden te voldoen. Het is duidelijk dat deze persoon met verblijfsvergunning dat niet doet en heeft. Een rechter mag mijns inziens nooit milder straffen om te voorkomen dat iemand zijn verblijfsvergunning verliest … waarom anders de voorwaarden regels omtrent verblijfsvergunning. Buitendien zou een ander, zonder verblijfsvergunning, maar denkelijk gewoon ingezetene van dit land dus volgens de strafbepaling van deze rechter een andere straf krijgen omdat die persoon dan geen verblijfsvergunning zou hebben, dus ook geen risico het land uitgezet te worden. Wordt tijd dus dat de rechterlijke macht zijn eigen gemaakte regels opvolgt, inhoudend in deze casus, dat de verblijfsvergunning per direct ingetrokken behoort te worden en persoon het land uitgezet moet worden … Vervolgens krijgen we dan weer een volgend probleem gezien het open grenzen beleid van die vreselijke EU … dat persoon in kwestie zomaar weer als ‘vluchteling'( zonder papieren natuurlijk), gewoon weer binnen kan komen … Te zot voor woorden dit!

Ap J.H.G. Cloosterman schrijft:

In wat voor een maatschappij leven we nu eigenlijk? De rechter dient misdrijf te straffen en het slachtoffer in bescherming te nemen. Hier vindt het omgekeerde plaats.
Ik heb er maar een uitdrukking voor: De rechtelijke macht is van de pot gerukt!
De betekenis van dit gezegde is: ‘Hoe kun je zo naïef (als een klein kind) zijn?’
De rechtelijke macht beslist wel om onschuldige goedwillende en hier opgegroeide kinderen het land uit te sturen.
Welke politieke partij durft het aan om eens flink de bezem door dit uit de hand gelopen gerechtelijke systeem te halen?

Wouter Keur schrijft:

Dit vonnis van de rechter is in strijd met artikel 1 van onze grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld zonder onderscheiding. Ook in geval van ongewenst gedrag seksuele intimidatie en verkrachting. Met dit vonnis discrimineert de rechter tevens, wat volgens de AWGB ook verboden is. Het allerergste is dat de Nederlandse rechter door deze uitspraak de segregatie bevordert en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet.

Sijtze Reurich schrijft:

Dit is weer eens zo’n idiote uitspraak in de lange reeks die van Nederland zo’n paradijs voor criminelen heeft gemaakt. Eigenlijk zou een aantal slappe rechters gewoon ontslagen moeten worden, maar dat kan helaas niet. Een paar jaar geleden discussieerde het parlement over de invoering van minimumstraffen; dat was gauw afgelopen toen de PvdA terugkwam in de regering. Maar minimumstraffen zijn echt de enige oplossing. Zolang die er niet zijn, blijven onze rechters criminelen knuffelen.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.