Reacties op de stelling

‘Wie geboren wordt in een overvol konijnenhok is er gewoon aan gewend’

Door Webredactie - 13 september 2018

Als het zo doorgaat met de bevolkingsgroei, telt Nederland in 2100 mogelijk 24 miljoen mensen, van wie de helft allochtoon. Dat schrijven Jan van de Beek en Jan Latten in het essay in Elsevier Weekblad. Kunnen we dat aan in dit land, was in feite de achterliggende vraag bij de stelling van de dag die luidde ‘Grens aan bevolkingsgroei is noodzakelijk om Nederland leefbaar te houden …’. Uw antwoord was duidelijk. Hierbij vindt u een overzicht van uw reacties.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de dag

 

Ard van Oosten Slingeland schrijft:

Het blíjft verbazingwekkend dat ‘groene’ partijen zoals D66 en GroenLinks beweren milieu en duurzaamheid belangrijk te vinden maar tegelijkertijd open grenzen propageren. Waarom wordt er eigenlijk nooit op gewezen dat dat op termijn nooit en te nimmer samen kan gaan? Nederland is één van de dichts bevolkte landen ter wereld, je kan dus gemakkelijk verdedigen dat wij zo ongeveer het laatste land zijn dat nog meer mensen moet opnemen. Overbevolking en de daarmee gepaarde milieuvervuiling is een veel groter probleem dan klimaatverandering maar helaas lijkt het nauwelijks de wereldagenda te interesseren.

N. Nagtegaal schrijft:

Ik ben het zonder meer eens met de stelling, maar ga een stap verder. Voor mij is de grens bij 17 miljoen al lang overschreden. Als ik kijk naar de mogelijkheden voor rustige recreatie b.v. aan de stranden en in de bossen, dan zie ik slechts enorme drukte. Je moet maar eens op een mooie dag naar het Zuid of Noord-Hollandse strand willen, ook Zeeland trouwens. Ik ben 75 jaar en woon nu 40 jaar op Texel. Ben geboren en getogen Leidenaar maar verhuisd naar Texel omdat het toen al zo druk was in de randstad en de recreatiegebieden. Als kind speelde ik met vriendjes rovertje en indiaantje in de bossen van Meiendal en Duinrel en bij pech kwamen we alleen de boswachter tegen. We hadden het hele bos voor onszelf. We weten het allemaal, bij grote drukte ontstaan vaker problemen en irritaties. Hetzelfde zie je ontstaan bij massa immigratie vanuit totaal andere culturen. Ook leidt die massa immigratie al te vaak tot segregatie hetgeen in tal van grote steden in ons land en in Europa gebeurt. Ook in Zweden. Is dat wat we willen, parallelle samenleving en bijkans geen mogelijkheid tot rustige ontspanning in het buitengebied. Ik schrijf dit voor mijn kleinkinderen.

Sam Mooij schrijft:

Er zijn sowieso maatregelen nodig om Nederland leefbaar te houden. Of het nou om een allochtoonse meerderheid zou gaan of niet. Het feit is dat er op ten duur teveel monden gevoed moeten worden en dat er te weinig woonruimte gaat zijn. Komen er geen regels voor een bevolkingsoverschot vanuit de overheid dan komt hij wel vanuit de bevolking. Wat men nog wel eens vergeet is dat de overheid en al haar regels een menselijke constructie is. Wanneer deze constructie faalt gaat er behoefte komen naar een nieuwe constructie, deze behoefte zal uit de bevolking zelf komen. Waar de behoefte naartoe gaat is puur een vraagstelling. Gaat het zich vormen in Anarchisme? Gaat het zich vormen in een religieuze doctrine? Of gaat er bij uitstek een burgeroorlog komen met alle gevolgen van dien? De geschiedenis heeft talloze keren aangetoond dat dit soort kwesties behandeld moeten worden. Kom er een laizes faire aanpak, dan zitten daar gevolgen aan verbonden.

Chris Heskes schrijft:

Grappig; feitelijk is dat precies wat de voorloper van de Centrum Partij (de Kabouters) zei. Anders dan men vaak denkt bestond het kader van de Centrum Partij uit intellectuelen onder leiding van prof. mr. dr. Henry Brookman.
Zij beweerden dat er een bovengrens is aan wat een land aan bevolking kan hebben voordat het onleefbaar wordt. Onleefbaar in de zin dat het milieu het simpelweg niet aankan.
Hans Janmaat is daar letterlijk om uitgekotst door politiek correct Nederland. Inmiddels zijn we een kleine vijftig jaar verder en zijn er ook andere nadelige effecten te zien van een ongelimiteerde binnenkomst van niet-westerse immigranten. Er wordt nu vol ingezet om de “opwarming van de aarde” tegen te gaan, een veel ernstiger probleem is echter de explosieve groei van de wereldbevolking en daar hoor je niemand over.

J. Goudriaan schrijft:

Een bevolkingsgroei tot 24 miljoen mensen in Nederland is absoluut waanzin om dit toe te laten. Op dit moment is het al niet altijd mogelijk om gewoon Nederlander te zijn door de vele immigranten en dan vooral nog met een Islamachtergrond.
Tegenwoordig komen de immigranten niet alleen om hier met ons te leven maar het lijkt er steeds meer op dat zij willen bepalen hoe er hier geleefd mag worden, ontoelaatbaar.
De regering?? doet niets, wil niets doen zit niet eens op te letten en wil ook niet weten wat de bevolking er van vindt, wat een beroerde situatie. We hebben op papier beleid maar het dagelijkse echte beleid wordt door propagandisten, BN’ers etc. bepaald. Dit is ook de groep die het minste bijdraagt aan de algemene middelen.

P. Van der Gaast schrijft:

Grenzen aan de bevolkingsgroei, klinkt als de oude Chinese politiek met 1 kind maatregelen e.d. Dat is verschrikkelijk, en wij babyboomers hopen toch ook dat onze kinderen ooit toch nog kleinkinderen gaan produceren.. Ondertussen is de woningmarkt vreselijk overspannen geworden en is op zichzelf de mogelijkheid voor autochtonen om zich voort te planten financieel gesproken alleen in tweeverdienerscontext denkbaar maar al te vaak wordt het krijgen van kinderen te lang uitgesteld, dit in tegenstelling tot allochtone bevolkingsgroepen die van dergelijke beperkingen voor de voortplanting minder last hebben en waar de kinderbijslag en huursubsidies meer soelaas bieden . Misschien dat om ruimte te creëren ook een actieve (r)emigratiepolitiek noodzakelijk is, vooral voor degenen die economisch hier toch niet inpasbaar zijn, maar de praktijk zal leren dat andere landen toch vooral de hoogopgeleide Europeanen zullen toelaten.. Er zal dus niet aan te ontkomen zijn om de immigratiepolitiek te beperken en op te houden met de dramatisch domme regime-change policies in de wereld die deze vluchtelingenstromen op gang gebracht hebben waarbij ook Nederland een naïef partijtje mee blies. De universele mensenrechten dominantie is levensgevaarlijk gebleken, daar de gevolgen niet behapbaar zijn, en ook het beschikbaar maken van de enorme bedragen die nodig zijn voor het creëren van een werkzaam leven hier of elders vereist meer nationale en Internationale planning en planologie.

Jos van Deventer schrijft:

Dat Nederland nu al veel te vol is, is een open deur intrappen. Wat mij betreft moeten we terug naar 10 miljoen. De verwoesting van landschap en leefbaarheid door de bevolkingsaanwas is evident, maar het staat nooit op de politieke agenda. Ook de zogenaamde groene partijen interesseert het niets.
De verklaring is denk ik dat iedereen die nu 25 jaar is, is opgegroeid in een half verwoest land. Zij weten niet beter dan dat Rotterdam, Den Haag en Delft eigenlijk één stad vormen en dat er voor elke vierkante meter leefruimte absurde bedragen moeten worden betaald. Als je nooit hebt gezien hoe mooi het ooit is geweest, dan mis je het ook niet en dan denk je dat het normaal is. Wie geboren wordt in een overvol konijnenhok is er gewoon aan gewend. Pas wanneer je in minder overbevolkte streken komt zie je hoe het ook kan, pas wanneer je oude foto’s van het Nederlandse landschap bekijkt krijg je een idee van de ruimtelijke verwoesting.

 

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.