Reacties op de stelling

‘Zet in bedreigde gebieden huizen op palen’

Door Webredactie - 20 september 2018

Moeten we stoppen met het bouwen van huizen in de Randstad en juist in het oosten van Nederland meer huizen neerzetten? Dat was de vraag die we opwierpen nu de zeespiegel mogelijk nog meer gaat stijgen dan al berekend was. Eerst zien, dan geloven, is over het algemeen de reactie. Hierbij een kort overzicht.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de dag

 

Henk de Hoogt

Snap niet wat we toch telkens met die paniekverhalen moeten. Dan bovendien nog van direct belanghebbenden die aan die paniek een goed belegde boterham kunnen verdienen…. Hoog “Wij van WC Eend” gehalte, voorlopig geen overdreven aandacht aan geven.

Frederik Geubel

Als het om geld gaat kan men misschien beter de Randstad extra beschermen i.p.v. alles te verplaatsen. Proppen blijft het toch wel.

Laat men zich ook eens afvragen waarom we de dijken moeten verhogen. Het is wel duidelijk dat wij dat moeten doen om Nederland te beschermen maar de vraag moet zijn: welk Nederland moeten we beschermen? Het Nederland met steeds minder Nederlanders? Laat de bewoners van het toekomstige Nederland, als het dan nog zo heet, dat maar uitzoeken, wij hebben de Deltawerken al uitgevoerd en betaald. Wel ben ik benieuwd of de toekomstige bewoners daartoe in staat zullen zijn. In elk geval zie ik voormalige woestijnbewoners dat werk niet verrichten. Laatst keek ik naar een serie over Dubai airport en het was wel heel opvallend hoeveel westerlingen daar de boel draaiende houden. De Arabieren komen er nauwelijks aan te pas. Waar zijn die allemaal? In die hoge gebouwen met airconditioning die je in de verte kon zien?

Kees van der Niet

Ik heb al geruime tijd het onverkwikkelijke idee, dat al die nonsens, zoals CO2, aardgas, zeewaterspiegel en dergelijke bewust worden gelanceerd, om ons bezig te houden.
Er zijn hier ook weerkundigen en wetenschappers, die nauwelijks aan het woord komen, maar die ook een kleine ijstijd aangeven, die tussen nu en 100 jaar staat aan te breken, maar zij krijgen amper een podium.
Helga van Leur had het hier enige jaren geleden ook al over, volgens mij zijn die Russen nog niet zo gek en straks worden wij hier door kou overvallen, als we net massaal van het gas af zijn gegaan.
Strenge vorst met een laag flets zonnetje en zonder wind, daar werken aangeslagen zonnepanelen windmolens en warmtepompen toch perfect op?
Nou, die waan van de dag die er hier heerst, krijgt nog wel eens een enorme afstraffing, dat kan niet uitblijven.

Dirk Floor

De miljarden kunnen beter naar onze waterhuishouding gaan dan weggegooid worden aan een klimaatfictie.

Ap J.H.G. Cloosterman

De voorspellingen bevatten veel onzekerheden. En als het al klopt, kunnen de miljarden beter naar kustbescherming dan naar warmtepompen en andere geldslurpende maatregelen voor de energietransitie, schreef Elsevier Weekblad-redacteur Bram Hahn gisteren.

Een zeespiegelstijging kan het gevolg zijn van:
· Bodemdaling van het vaste land;
· Smelten van landijs;
· Temperatuurverhoging en daarmee uitzetting van het zeewater;
· Effecten van de laatste ijstijd;
· Oppompen van grondwater, verbruik en lozing op zee;
· Waterdamp, welke ontstaat bij de verbranding van gas en olie.
Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging. Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging, zoals professor Pier Vellinga en de voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, ons willen doen geloven. Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm.De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd en het gevolg van het inklinken van de Nederlandse veenbodem. Door een daling van de bodem is de spiegel van het zeeniveau gestegen.
Een expert aan het woord: Prof.dr. Bert Vermeersen (geofysicus TU Delft): “Zeespiegelstijging is een zeer ingewikkelde materie – Ik zou geen uitspraak durven doen over de zeespiegelstijging in Nederland en Vlaanderen aan het eind van deze eeuw. De wisselwerking tussen smeltende ijskappen, oceaanstromingen en veranderingen inde aardkorst is nog onvoldoende begrepen”.
Tot slot: wellicht te overdenken om in bedreigde gebieden huizen op palen te bouwen.

Henri Ghysen

Deltares is een grote organisatie met veel expertise op het gebied van deltamanagement. Mevrouw Haasnoot heeft een indrukwekkende CV. Ik geloof dat er weinigen beter geëquipeerd zijn dan zij om voorspellingen af te geven. Het nare van voorspellingen is, dat ze nooit of te nimmer kloppen, de realiteit blijkt achteraf altijd anders te zijn. Bovendien: naarmate de voorspellingstermijnen langer worden, neemt de onzekerheid van de nu gedane voorspellingen af. Maar om de randstad te verplaatsen naar het oosten op grond hiervan is nonsens. Naast de al door de nepvisionairs van Rutte 3 opgelegde investeringen in warmtepompen etc., is er gewoon geen geld voor een dergelijke operatie. Verhoog de dijken maar en blijf waakzaam. In het slechtste geval creëren wij een volksverhuizing naar hogere gronden in Duitsland, Merkel schaft dat wel.

 

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.